Noi cursuri în cadrul proiectului FORTE

În cadrul proiectului FORTE, a ajuns la final a doua serie de cursanți ai modulului de pregătire pentru expert achiziții publice, desfășurat la Centrul Național pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” al Patriarhiei Române, informează „Ziarul Lumina”.

Până acum, în cele două serii de pregătire, au beneficiat de cursul oferit gratuit 54 de preoți, angajați ai eparhiilor sau ai asociațiilor și fundațiilor care lucrează cu binecuvântarea Bisericii și în cooperare cu eparhiile și parohiile.

Seria cursurilor pentru expert achiziții publice a fost extinsă și acestea se vor derula la București, după următo-rul program: cursul 3 în perioa-da 18-22 martie, cursul 4 în perioada 1-5 aprilie, două serii în perioadele 13-17 mai și 27-31 mai, o serie în perioada 17-21 iunie și ultima serie în perioada 1-5 iulie.

În acest moment, Centrul Național pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” are programate următoarele cursuri și serii de curs:

Primul curs „Manager proiect” constă într-un program de pregătire pe parcursul a două module, separate între ele de o perioadă de practică individuală și consultanță cu trainerii. Cursul este certificat de Autoritatea Națională pentru Certificări (ANC) și se desfășoară la București după următorul program: primul modul în perioada 18-22 martie și al doilea modul în perioada 8-12 aprilie. Pentru cei care doresc să inițieze servicii sociale sau acțiuni filantropice în comunități se organizează cursul „Managementul serviciilor social-filantropice”, primul curs fiind programat în perioada: 8-10 aprilie, la București.

Unul dintre cele mai căutate programe este „Formare de formatori”, curs destinat tuturor celor care doresc să se implice în activitate de formare și învățare continuă. S-au programat două serii de curs, conținând fiecare un număr de câte 3 module. Cursul va fi livrat după următorul calendar: prima serie (modulul 1: 15-19 aprilie; modulul 2: 27-31 mai și modulul 3: 8-12 iulie) și seria a doua (modulul 1: 13-17 mai, modulul 2: 17-21 iunie și modulul 3: 22-26 iulie). Locațiile vor fi stabilite și comunicate fiecărei serii de cursanți. Numărul de locuri este limitat la 16 pe serie, iar examenul poate fi susținut doar de absolvenții întregului curs.

Un alt curs important este „Competențe sociale și civice/lucrul în echipă”, din acest program de pregătire fiind stabilită prima serie în peri-oada 2-5 aprilie la București. Cursul dă participanților pri-lejul să dobândească o serie de competențe și abilități legate de lucrul eficient în echipă, coordonarea echipelor, abilități de comunicare și organizare. Numărul maxim de participanți este de 20 de persoane.

Pentru cursul „Managementul resurselor umane”, curs certificat ANC, persoanele interesate de participare vor completa chestionarul ce va fi pus la dispoziție pe site-ul Federației Filantropia, urmând a fi ulterior contactați pentru stabilirea perioadelor de curs. Vor fi organizate maximum două cursuri, cu un număr de 20 de participanți pe serie.

Detalii despre participanții eligibili, aspectele logistice și actele necesare înscrierii, stadiul înscrierilor și descrierea cursurilor le puteți găsi pe pagina de internet a Federației Filantropia: federatia-filantropia.ro la secțiunile „Știri” și „Cursuri”.

Comentarii Facebook


Știri recente