MEN a publicat apelul de selecție pentru formatori de cadre didactice în cadrul Proiectului CRED

Ministerul Educației Naționale a publicat pe site-ul instituției apelul de selecție pentru 570 de formatori de cadre didactice, inclusiv pentru disciplina Religie, în cadrul Proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED.

Proiectul CRED este cel mai important proiect al Ministerului Educației Naționale (MEN) care vizează învățământul preuniversitar.

Proiectul se desfășoară în perioada 15 noiembrie 2017 – 14 noiembrie 2021, fiind implementat de MEN, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, cu casele corpului didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv cu inspectoratele școlare județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, având un buget de aproximativ 42 de milioane de euro.

Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă abilitarea curriculară/formarea a 55.000 cadre didactice din învățământul primar și gimnazial (15.000 cadre didactice din învățământul primar, respectiv 40.000 cadre didactice din învățământul gimnazial), pentru o abordare metodologică, centrată pe competențe.

Pentru desfășurarea activităților de formare vor fi alcătuite 2.750 grupe de profesori în toate județele și în București, informează Sectorul Teologic Educaţional al Patriarhiei Române.

De asemenea, vor fi elaborate 18 ghiduri metodologice care acoperă toate disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru pentru învățământul primar și gimnazial, respectiv 7.200 de resurse educaționale deschise pentru toate disciplinele.

Acestea vor fi accesibile elevilor și cadrelor didactice atât în centrele de resurse educaționale deschise, cât și pe o platformă on-line de e-learning.

Cele două tipuri de posturi scoase la concurs prin apelul de selecție din ziua de 30 august 2018 – în fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare, respectiv în fiecare județ, de către casele corpului didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, în calitate de parteneri în cadrul proiectului – sunt expert formare ciclul primar și expert formare ciclul gimnazial, criteriile de selecție fiind legate de competențele și performanțele necesare în cadrul proiectului (materiale elaborate/activități prestate).

Fiecare formator selectat se va implica în livrarea programului de formare continuă acreditat, destinat cadrelor didactice din învățământul primar, respectiv învățământul gimnazial, la nivelul județului pentru care aplică.

Activitățile programelor de formare, livrate de către cei 570 de formatori, vor avea un buget de timp de câte 120 ore, cu câte 30 de credite profesionale transferabile (60 ore față în față, 60 ore online). Programele de formare continuă vor fi propuse spre acreditare și implementare de către fiecare dintre cele opt case ale corpului didactic menționate.

Candidaturile pot fi depuse până la data de 12 septembrie 2018, la ora 15.00, la sediile celor opt case ale corpului didactic menționate.

Pentru a dobândi calitatea de formator în cadrul Proiectului CRED, candidații declarați „admiși” au obligația de a participa și absolvi programul de formare a formatorilor, acreditat de către Institutul de Științe ale Educației.

Foto credit: Public Domain

Comentarii Facebook


Știri recente