Mărturisirea Dumnezeirii lui Iisus Hristos este cea mai importantă lucrare a Sfântului Ioan Botezătorul

Biserica Ortodoxă cinstește astăzi, 7 ianuarie 2013, pe proorocul care L-a botezat pe Mântuitorul lumii în apele Iordanului, pe Sfântul Ioan Botezătorul.

În cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reședinței patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre persoana Sfântului Ioan Botezătorul, arătând că acesta confirmă faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii.

„Sfântul Ioan Botezătorul confirmă că Mesia este Iisus Cel care se Botează în Iordan și că El este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Nu s-a mai spus doar că merge ca mielul la junghiere, ci că este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Prin aceasta Sfântul Ioan Proorocul a proorocit Jertfa Mântuitorului la sărbătoarea Sfintelor Paști, când iudeii serbau Paștele mâncând carnea de miel ca o comemorare a eliberării lor din robia Egiptului. Aici însă, Hristos Mielul de Paște, care se Jertfește la sărbătoarea Paștilor iudeilor este Cel care eliberează pe oameni nu de robia Egiptului, ci de robia păcatului și a morții. Mărturisirea dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos este cea mai importantă lucrare a Sfântului Ioan Botezătorul, adică le-a dat mărturie că Iisus nu este un simplu om, ci Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut Om pentru mântuirea oamenilor și că El este Mesia Cel așteptat”, a spus Preafericirea Sa.

Totodată, Patriarhul României a urat doriri de bine și ajutor de la Dumnezeu tuturor românilor care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul sau derivate ale acestuia: „Tuturor celor care poartă numele de Ioan, Ionel, Ionică, Nelu, Ioana și derivate, care printre români numără două milioane de oameni, le dorim ani mulți cu sănătate, bucurie și mult ajutor de la Dumnezeu ca să fie mărturisitori, prieteni și slujitori ai lui Hristos spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria Bisericii”.

Misiunea pe care a avut-o Ioan Botezătorul a fost aceea de a vesti apropierea lui Mesia și de a boteza în râul Iordan pe cei care se pocăiau. ‘Mijlocitor al legii’ și ‘propovăduitor al pocăinței’, ‘sfeșnic și înger’, Sfântul Ioan Botezătorul este proorocul care închide cartea Vechiului Testament și o deschide pe cea a Noului Testament. Cel mai mare născut din femeie, simbolul martirilor și al misionarilor, rămâne în tradiția Bisericii ca Mergătorul-înainte al lui Hristos, cel care Îl prezintă lumii pe Mielul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul păcatelor omenirii.

Comentarii Facebook


Știri recente