Mănăstirea Sihăstria Putnei organizează un concurs de eseuri cu tema centenarului Marii Uniri

În contextul centenarului Marii Unirii, Mănăstirea Sihăstria Putnei organizează un concurs cu premii pentru cel mai frumos eseu cu tema „Care sunt foloasele unirii sau unității?”

Sunt invitați să participe elevii care își iubesc Familia, Biserica și Țara și care vor să împărtășească și cu alții această experiență.

Cerinţe

Elevii vor realiza un eseu cu tema  menționată, în care argumentele să fie exprimate cât mai frumos și mai convingător.

Eseul poate vorbi nu doar despre unitatea de neam, ci și despre unitatea interioară, unitatea colegială, unitatea în societate, în familie, în Biserică, unitatea de credință, de neam sau chiar la nivel mondial.

Trebuie menționate la finalul lucrării:
–  Numele și prenumele elevului,
–  Clasa, școala, localitatea, județul,
–  Un număr de telefon.

Lucrările trebuie trimise la adresa: Mănăstirea Sihăstria Putnei, 727455, loc. Putna, jud. Suceava, fie direct, fie prin poșta electronică: [email protected].

Data limită de primire a materialelor este joi, 17 mai 2018.

Evaluare şi premiere

Lucrările vor fi evaluate de un colectiv de părinți din mănăstire și profesori/învățători din zonă.

Premierea va avea loc în data de 28 mai 2018 (Pogorârea Sfântului Duh), la finalul slujbei de duminică.

Se vor acorda câte trei premii pentru fiecare din cele trei cicluri de învățământ astfel: premiul I – 1000 lei, premiul al II-lea: 800 lei, premiul al III-lea: 700 lei. Va exista și un premiu special, în valoare de 2500 lei.

Pentru mai multe detalii puteți scrie la adresa de email: [email protected].

Mănăstirea Sihăstria Putnei

Începuturile Sihăstriei Putnei urcă în istorie până la mijlocul veacului al XV-lea. Dornic de mai multă linişte, un monah din lavra Putnei, Atanasie, se retrage la trei kilometri depărtare, în pădure unde va construi o bisericuţă de lemn.

Jefuuită de poloni la sfârşitul secolului al XVII-lea, bisericuţa va fi rezidită cu sprijinul vistiernicului Ilie Cantacuzino, în timpul egumenului Lazăr, ucenicul Mitropolitului Dosoftei al Moldovei.

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Sihăstria Putnei cunoaşte o înflorire deosebită. În această perioadă va fi construită o biserică din piatră, cu hramul Buna Vestire, sfinţită în 1758.

După ocuparea nordului Moldovei de  Imperiul Habsburgic (1775), Sihăstriei i se pun multe interdicţii. Undeva spre sfârşitul veacului al XVIII-lea mănăstirea a fost desfiinţată, având aceeaşi soartă ca majoritatea aşezămintelor monahale din Bucovina. Vieţuitorii au fost transferaţi la Mănăstirea Putna.

Primul egumen al reînfiinţatului Schit Sihăstria Putnei, după trecerea celor 200 de ani de pustiire şi părăsire din vremea stăpânirii austro-ungare şi a regimului comunist, a fost părintele monah Sebastian Scheuleac.

Cu priceperea şi hărnicia acestuia, ajutat de mulţi credincioşi din diferite zone ale ţării, pe ruinele de altădată ale fostului schit a fost construită o biserica de piatră.

Astăzi, alături de principalele locaşuri – Biserica „Buna Vestire” şi Biserica „Izvorul Tămăduirii”, Mănăstirea Sihăstria Putnei mai are o bisericuţă în cimitir, cu hramul „Sfântul Ioan Evanghelistul”, precum şi Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, numită şi „Biserica de la izvor”.

Photo credit: public domain

Comentarii Facebook


Știri recente