Mănăstirea „Duminica Sfinților Români” din Bucureşti la ceas aniversar

Cu prilejul sărbătoririi celui de-al doilea hram al Mănăstirii Duminica Sfinților Români din Bucureşti și anume, Cuviosul Teoctist, prăznuit în fiecare an pe data de 3 septembrie, acest sfânt așezământ monahal a sărbătorit și împlinirea a 10 ani de la înființare.

La sărbătoarea de hram Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Arhim. Dionisie Constantin, Consilier patriarhal, delegatul Patriarhului României la acest eveniment, după cum ne-a precizat Dr. Sorin Dan Damian.

Ridicată la iniţiativa şi cu strădania vrednicului de pomenire patriarh Teoctist între anii 2003 şi 2006, Mănăstirea Duminica Sfinţilor Români reprezintă împlinirea firească a unui gând ce a apărut în anul 1992, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca a doua duminică după Rusalii să fie închinată tuturor sfinţilor români, ştiuţi şi neştiuţi.

În prezent obștea mănăstirii este alcătuită din șapte viețuitori, dintre care patru ieromonahi, un ierodiacon, un monah și un frate.

Comentarii Facebook


Știri recente