Mănăstirea Baia de Aramă are o nouă stareţă

Monahia Evghenia Bouroşu este noua stareţă a mănăstirii Baia de Aramă din jud. Mehedinţi. Slujba de hirotesie a fost oficiată vineri seara de Episcopul Nicodim al Severinului şi Strehaiei.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Nicodim i-a înmânat Monahiei Evghenia Bouroşu, Decizia eparhială şi toiagul de stareţă, apoi a prezentat-o obştii şi credincioşilor prezenţi la slujbă.

Omilia rostită cu acest prilej a avut în prim plan personalitatea Sfântului Moise Arapul, sărbătorit de Biserică în data de 28 august.

Ierarhul a reamintit minunea prin care Sfântul Moise a fost chemat la preoţie.

„Cuviosul Moise, petrecând mulţi ani în nevoinţele pustniceşti, s-a învrednicit de rânduiala preoţească după o descoperire dumnezeiască (…) Episcopul, voind să-l ispitească dacă este cu adevărat rob al lui Hristos şi dacă are bunătăţi înăuntru, a zis clericilor: Când va intra Moise în altar, să-l goniţi; apoi să vă duceţi după dânsul, să ascultaţi ce va grăi. Clericii au făcut aceasta şi l-au izgonit din altar, zicându-i: Arapule, ieşi afară.

„El, ieşind şi stând la loc deosebit, se ocăra pe el, zicând: Câine, bine ţi-a făcut! Bine ţi-a făcut, trup negru! Dacă nu eşti vrednic, cum îndrăzneşti a intra în altar? Nu eşti om, şi pentru ce te duci la oameni, care sunt slujitorii lui Dumnezeu?. Clericii, auzind aceste cuvinte ale lui, au spus episcopului. Episcopul a poruncit să-l cheme iar în altar şi l-a hirotonit preot”.

Preasfinţia Sa a îndemnat către smerenie, după modelul Sfântului Moise Etiopianul, pe toţi cei care vor să-şi câştige mântuirea.

Construită la trecerea dintre secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, biserica Mănăstirii Baia de Aramă reflectă trăsăturile stilistice ale perioadei de înflorire cultural-artistică din timpul domniei lui Matei Basarab (1632-1654), înscriindu-se într-un curent artistic în care arhitectura Ţării Româneşti evoluează spre noile direcţii şi viziuni ale epocii brâncoveneşti.

Foto credit: Episcopia Severinului și Strehaiei

Comentarii Facebook


Știri recente