Lăcașul de la târg al Cotârgacilor

În apropierea Botoșanilor, la Cotârgaci, o biserică de lemn „călătoare” stă și astăzi în picioare, pavăză a credinței vii a celor care trăiesc pe aceste locuri. Lăcașul a fost adus „de la oraș” de Alecu Miclescu, proprietarul moșiei, la 1864.

De la Botoșani până la Cotârgaci, calea e de jumătate de ceas. Ba s-ar ajunge și mai repede, dacă aceste locuri ar fi făcut până acum cunoștință cu asfaltul. Drumul, flancat de nuci țanțoși, pare o misterioasă intrare într-un templu al trecutului. Cotârgacii, azi parte componentă a comunei Roma, a fost cândva moșie boierească, la fel ca mai toate satele botoșănene. De numele ultimului său proprietar, Alecu Miclescu, se leagă și destinația mea de azi: biserica de lemn cu hramul „Sfinții Voievozi”. Cunoscut boier filantrop al Botoșanilor, Alecu Miclescu dăruise biserici tuturor satelor pe care le stăpânea. O bisericuță reprezentativă pentru arhitectura din lemn a Moldovei de sus, ctitorită tot de Alecu Miclescu, există azi și la Cervicești. Bisericuța de la Cotârgaci, cumpărată de boierul Miclescu de la Botoșani, a fost desfăcută bârnă cu bârnă și cărată în care cu boi, peste dealuri, până în acest cătun. Reînchegarea sa, spune pisania bisericii, a durat doi ani. Pe atunci, Cotârgacii aveau doar 50 de locuitori. Toți au sărit să ajute la repunerea pe temelii a bisericuței. „Fiecare a făcut jumătate falce prașilă, jumătate seceră, o falce de coasă și cu corul unde trebuiau să meargă, de câte ori erau chemați.”

Azi, bisericuța se înalță zvelt, puternică și neclintită pe zdravăna sa temelie de piatră. Frumusețea interiorului, bogatul inventar pictural, precum și proporțiile sale monumentale vădesc nobila sa origine, aceea de biserică „de târg”.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente