La Înălțare, Hristos arată destinația ultimă a omului, și anume slava cerului, spune Patriarhul României

Patriarhul României a evidențiat „înțelesurile duhovnicești profunde ale Înălțării Domnului” în predica rostită joi, 28 mai 2020, la Paraclisul „Sf. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

„Prin Înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer întru slavă, nu e o simplă înălțare la cer, ci întru slavă, înțelegem că Înălțarea Domnului este preaslăvirea omului unit cu Dumnezeu”, a spus Patriarhul Daniel.

Preafericirea Sa a amintit explicațiile Sfântului Ioan Gură de Aur care semnala că atunci când primul Adam a păcătuit Dumnezeu i-a zis: „Pământ ești și în pământ te vei întoarce!” iar acum, la Înălțare, Dumnezeu îi spune Noului Adam – Mântuitorul Iisus Hristos: „Șezi de-a dreapta Mea!”.

„Prin aceasta vedem că Mântuitorul Iisus Hristos arată care este destinația ultimă a omului credincios, și anume, nu este mormântul, ci slava cerului. El pregătește celor care cred în El un loc în ceruri, ca unde este El, întru slava Preasfintei Treimi, să fie și cei care cred în El și îl iubesc pe El”, a subliniat Patriarhul.

„Înălțarea Domnului la cer este o ridicare a umanului, o împlinire, o preaslăvire a lui în măsura în care omul este unit cu Dumnezeu, Izvorul vieții veșnice”.

PF Daniel de Înălțarea Domnului, 28 mai 2020. ©Ziarul Lumina

Patriarhul a semnalat că Înălțarea Domnului la cer pregătește Pogorârea Duhului Sfânt, atunci când s-a constituit Biserica Sa, precum și „împlinirea tainei Bisericii care crește prin prezența lui Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt, spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire”.

Binecuvântarea

În predică, Patriarhul a mai subliniat importanța binecuvântării, amintind că „Mântuitorul S-a înălțat la cer pe când îi binecuvânta pe ucenici” (Luca 24:51).

„Hristos Domnul binecuvintează pururea pe cei care îl iubesc pe El, cred în El și împlinesc voia Lui în viața lor. Biserica trăiește din binecuvântarea lui Hristos. De aceea, în Biserică, în toate slujbele, episcopul sau preotul transmite credincioșilor binecuvântarea Domnului Iisus Hristos”.

Parusia

Un alt aspect profund referitor la Înălțarea Domnului este acela că ea anunță deja a doua venire a Mântuitorului prin prezența celor doi îngeri pe Muntele Elelonului semnalați de textul apostolic.

Îngerii le-au spus Apostolilor: „Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus, Care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 1:11).

„Prin aceasta, ucenicii au fost încredințați că Mântuitorul Iisus Hristos S-a înălțat întru slavă la ceruri, dar va veni din nou întru slavă la sfârșitul veacurilor când va judeca viii și morții și când va oferi împărăția Sa celor care au crezut în El și au împlinit voia Lui în viața lor”.

De sărbătoarea „Înălțării Domnului”, după Sfânta Liturghie, au fost oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele şi monumentele închinate acestora din ţară şi străinătate. ©Ziarul Lumina

La ora 12:00, clopotele bisericilor ortodoxe au sunat în semn de recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară.

Foto: Arhiva Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente