Întrunirea Comisiei interortodoxe pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe

Comisia interortodoxă specială,înființată la inițiativa Synaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din luna martie 2014,s-a întrunit, între15-21 februarie 2015, la Centrul Patriarhiei Ecumenice dela Chambésy, Elveția. La această întrunire au participat reprezentanții celor 14 Biserici Ortodoxe Autocefale. Președinția întrunirii a fost asigurată de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioannis de Pergam, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice.

Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la această reuniune, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, prin Înaltpreasfinţitul Părinte MitropolitNifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, însoţit de Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, Consilier patriarhal onorific.

Obiectivul întrunirii a fost revizuirea textului intitulat “Contribuția Bisericilor Ortodoxe locale la realizarea idealurilor creștine de pace, libertate, frățietateși dragoste între popoareși înlăturarea discriminărilor rasiale”, care fusese adoptat de către cea de a III-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală, desfăşurată la Chambésy, între 28 octombrie – 6 noiembrie 1986. Având în vedere că de la adoptarea acestui text au trecut 29 de ani, se impunea revizuirea sa, pentru a fi pregătit spre a fi prezentat Sfântului şi Marelui Sinod.

În urma unor discuţii foarte intense, Comisia specială a adoptat, la această întrunire, în unanimitate, o versiune revizuită a cinci capitole din textul în cauză, urmând ca ultimele două capitole, care necesită un studiu mai aprofundat, să fie adoptate la cea de a 3-a şi ultima întrunire a acestei comisii, care va avea loc tot la Chambésy, între 29 martie – 5 aprilie 2015, după cum a precizatÎnaltpreasfinţitul Părinte MitropolitNifon.

Comentarii Facebook


Știri recente