Incluziunea socială şi eliminarea discriminării sunt obiective în misiunea Bisericii dedicată romilor

Din anul 2015 data de 2 august a devenit „Ziua europeană de comemorare a Holocaustului romilor”.

Mesajul principal al acestei comemorări face referire la eliminarea discriminării, a urii etnice şi dezvoltarea procesului incluziunii sociale, aspecte pe care Biserica le are ca obiective în misiunea desfăşurată în rândul romilor.

Egalitatea și nediscriminarea nu sunt valori imuabile

Ziua europeană de comemorare a Holocaustului romilor a fost instituită de Parlamentul European în amintirea celor 500 000 de romi – reprezentând cel puțin un sfert din numărul total al populației rome la momentul respectiv – care au fost exterminați în Europa ocupată de naziști.

În declarația oficială prilejuită de această zi, prim-vicepreședintelui Frans Timmermans și a comisarului european Vera Jourová au evidenţiat că „atrocitățile comise în trecut stau mărturie a faptului că egalitatea și nediscriminarea nu sunt valori imuabile: pentru a le apăra, trebuie să dăm dovadă de vigilență permanentă și să fim dispuși să îi combatem pe cei care vor să le atace”.

Instituțiile europene și fiecare țară din UE au responsabilitatea comună de a lupta împotriva discriminării și a atitudinii rasiste față de romi și de a îmbunătăți integrarea acestora.

Cu prilejul acestei zile, Ministerul Afacerilor Externe a subliniat într-un comunicat de presă importanţa existenţei unui „parteneriat eficient între instituțiile și autoritățile publice, Parlamentul României și reprezentanții societății civile din România, astfel încât să se elimine orice formă de discriminare și incitare la ură etnică sau rasială”.

Misiunea Bisericii în rândul comunităţilor de romi

Biserica Ortodoxă Română se preocupă constant de comunitatea romă din ţara noastră, atât sub aspect social, cât şi din punct de vedere pastoral şi are în permanentă atenţie incluziunea socială şi eliminarea discriminării.

Obiectivele sunt atinse prin intermediul unor programe concrete destinate celor peste 600000 de romi din România.

În primul rând, au fost înfiinţate instituţii eparhiale dedicate misiunii specifice în rândul comunităţilor de romi. Acestea desfăşoară proiecte sociale variate care au ca scop ajutorarea lor, dar şi incluziunea socială.

În ceea ce priveşte cultul divin public, sunt tipărite cărţi de rugăciuni şi liturgice pentru ca romii să aibă acces mai uşor la serviciile religioase în limba lor. Au fost hirotoniţi teologi romi pentru aceste comunităţi şi au fost construite biserici dedicate lor.

Nu în ultimul rând, Biserica organizează activităţi de sensibilizare, informare și consiliere pentru incluziunea romilor şi evitarea discriminării, iar tinerii romi cu situaţie materială precară şi rezultate bune la învăţătură au fost incluşi în programul Alege Şcoala!

Mai mult info aici

Foto credit: Mitropolia Clujului

Comentarii Facebook


Știri recente