Incluziunea socială a romilor, o preocupare permanentă a Bisericii Ortodoxe Române

Biserica Ortodoxă Română manifestă o grijă deosebită faţă de comunitatea romă din ţara noastră, atât sub aspect social, cât şi din punct de vedere pastoral şi are ca preocupare permanentă incluziunea socială şi eliminarea discriminării.

Potrivit ultimului recensământ efectuat în anul 2012, în România locuiesc peste 600.000 de romi, aproximativ 3,3% din populaţia ţării noastre. Biserica nu i-a uitat şi desfăşoară activităţi continue pentru sprijinirea lor, atât din punct de vedere social, cât şi pastoral misionar.

Misiunea în trecut

Arhimandritul Ioasafat Snagoveanul, profesorul de teologie dr. Barbu Constantinescu (1839-1891), preotul Gala Galaction (†1961) sunt câteva dintre persoanlităţile ecleziale care s-au implicat, de-a lungul vremii, în proiectele bisericeşti dedicate comunităţii rome.

Dintre aceştia, un rol exponenţial l-a avut arhimandritul Calinic I. Popp Şerboianu (†1941), de la Mănăstirea Cernica.

Acesta din urmă, de etnie romă, sprijinit fiind de Biserică, el a scris mai multe cărți despre minoritatea romă din România şi a înființat, în martie 1933, Asociația Generală a Ţiganilor din România (mai multe info aici).

Ce face Biserica în prezent pentru romi?

Revenind în zilele noastre, Biserica nu a încetat să poarte de grijă comunităţii rome din ţara noastră, ci a întreprins activităţi concrete în acest sens.

Cerințele misiunii în rândul etnicilor romi privesc intensificarea activităților catehetice, susținerea procesului educativ și absolvirea ciclurilor superioare de învățământ, dezvoltarea sistemului de asistență socială și sprijin în integrarea lor pe piața muncii.

Instituţii dedicate misiunii în rândul comunităţilor rome

Începând cu anul 2015 în Arhiepiscopia Râmnicului a fost înfiinţat un Birou Eparhial de catehizare a romilor.

Principalele activități ale Biroului constau în derularea de programe misionare, culturale și sociale în comunitățile de romi din județul Vâlcea.

„Înființarea acestuia a fost determinată, pe de o parte, de nevoia de a învinge anumite prejudecăţi şi stereotipuri negative, iar pe de altă parte, de o serie de factori sociali rezultați din dificultăţile acestei etnii în formarea profesională“, a declarat pentru Agenţia de ştiri Basilica, pr. Constantin Olariu de la Arhiepiscopia Râmnicului.

De asemenea, în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului există o asociație dedicată romilor, și anume: Asociația Ortodoxă Social-Misionar-Culturală pentru Rromi „Sfântul Moise Arapul”.

Asociația a fost înființată în anul 2013 și desfășoară proiecte pentru sprijinul comunităților de romi de pe tot cuprinsul eparhiei,  în special în vederea incluziunii sociale.

Din anul 2011, Arhiepiscopia Iaşilor a înfiinţat Departamentul Minorități al Sectorului de Misiune, pornind de la necesitatea dezvoltării, aprofundării unui domeniu de misiune și pastorație sensibil cum este cel al pastorației romilor, a declarat pentru agenţia de ştiri Pr. Alexandru Baciu, coordonatorul departamentului.

„Obiectivele Departamentului Minorități fac parte din sfera pastorației, a misiunii Bisericii, dar și a socialului și sunt strâns legate de necesitățile vieții credincioșilor romi, a preoților din parohiile cu romi de pe cuprinsul Arhiepiscopiei. Astfel, s-au derulat proiecte de sensibilizare, informare și consiliere a preoților, a enoriașilor romi, precum și a întregii comunități“, a declarat pr. Alexandru Baciu.

 Proiecte Sociale

Printre beneficiarii celor peste 800 de instituţii sociale care funcţionează în cadrul Bisericii Ortodoxe Române se numără şi multe persoane din comunitatea romă.

De asemenea, la nivel de eparhii sunt organizate diferite activităţi dedicate exclusiv comunităţilor de romi: pelerinaje gratuite, acţiuni filantropice, precum şi diferite campanii medicale.

Dintre programele sociale demarate menţionăm:

„Sastipen le rromenqe-Sănătatea rromilor”: 450 de persoane au fost consiliate în vederea dobândirii de comportamente sanogene și adoptării unui stil de viață sănătos – Arhiepiscopia Râmnicului.

,,Mirro ghiozdano – Ghiozdanul meu“: elevii romi au primit  ghiozdane și rechizite şcolare – Arhiepiscopia Râmnicului şi Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului;

,,Podema tatipe – Ghetuţe călduţe“: au fost dăruite câteva sute de perechi de ghete pentru copiii romi – Arhiepiscopia Râmnicului.

 „Căldura căminului“: au fost construite două locuinţe pentru două familii de romi din Arhiepiscopia Argeşului, o casă în localitatea Tufanu cu Icoană, iar alta la Pigveni.

Camionul de Crăciun pentru copiii de etnie rromă de la Pata Rât“, campanie începută în anul 2011 prin directa implicare a Mitropolitului Andrei, în colaborare cu Asociația Tășuleasa Social din județul Bistrița-Năsăud şi organizaţia germană „Die Johanniter”.

Anul trecut, în apropierea Anului Nou, celor aproximativ 900 de copii din cele patru comunități de romi din Pata Rât le-au fost dăruite peste 900 de pachete constând în obiecte de igiena, dulciuri, alimente, îmbrăcăminte și rechizite.

Tipărituri

Biserica are în vedere şi facilitarea accesului persoanelor de etnie romă la cultul divin public prin publicarea unor cărţi de cult traduse în limba romani.

Astfel, în Arhiepiscopia Bucureştilor a fost tipărită, în anul 2006, prima Carte de Rugăciuni în limba romani, iar un an mai târziu a fost imprimat un CD cu Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur tot în limba romani.

În prezent se află în lucru traducerea în aceeaşi limbă a slujbelor: Botezului, Cununiei şi Înmormântării, prin grija Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Asistență şi servicii religioase

În data de 23 decembrie 2008, la Mănăstirea Radu Vodă din București, Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, pe atunci Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a oficiat pentru prima dată Sfânta Liturghie în limba etniei rome.

De asemenea, în anul 2017, cu ocazia Zilei Internaţionale a Romilor, Mitropolitul Andrei al Clujului a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfinţite în limba română şi romani.

Slujba a fost săvârşită la Parohia Turda-Fabrici în data de 7 aprilie.

Clerici pentru romi

Biserica a încurajat hirotonia de teologi romi pentru comunitățile de etnie romă, astfel că în prezent există slujitori pentru comunităţile din Bucureşti, Râmnicul Vâlcea, Slobozia, Argeş, Bacău.

Un exemplu în acest sens este părintele Stoica Radu de la Parohia argeşeană Momaia, care păstoreşte comunitatea locală de romi şi oferă o masă caldă, în fiecare zi, copiilor care frecventează grădiniţa din cadrul aşezământului parohial.

De asemenea, există şi o mulţime de preoţi romi care păstoresc parohii ortodoxe româneşti, precum şi clerici romi slujitori în mănăstiri româneşti.

Activităţi culturale

Biserica desfăşoară şi numeroase activităţi de sensibilizare, informare și consiliere pentru incluziunea romilor şi evitarea discriminării.

Colocviile şi conferinţele sunt fercvente pe această temă.

„În acest sens, în luna decembrie a anului trecut a avut loc la Iași, în Sala Sinaxar a Mitropoliei, o conferință susținută de domnul Lăcătuș Crăciun Ioan, președintele Asociației „Sfântul Moise Arapul”, cu tema „Hristos în viața comunităților de romi de pe cuprinsul țării noastre”, a declarat părintele Alexandru Baciu.

De asemenea, în vara anului trecut preoții din parohiile formate din comunitățile de romi s-au bucurat de un colocviu ce a avut ca temă pastorația romilor, a spus părintele Baciu.

Tot cu spijinul Departamentului pentru minorităţi au fost înfiinţate mai multe biblioteci parohiale pentru comunităţile de romi.

„Spre exemplu, în parohia Pietriș a fost amenajată o bibliotecă mobilă, cu cărți pentru copii“, a precizat pr. Alexandru Baciu.

Lăcaşuri de cult pentru comunităţile de romi

Construirea de biserici pentru comunitățile de romi din mediul urban şi rural este o activitate curentă în Biserica Ortodoxă Română.

În Arhiepiscopia Argeşului există 12 astfel de lăcaşuri de cult sau paraclise care deservesc aceste comunităţi de romi, clericii desfăşurând diferite activităţi sociale în strânsă legătură cu proiecte educaţionale pentru prevenirea abandonului şcolar, ne-a transmis pr. Andrei Diaconescu de la Sectorul Social al Arhiepiscopiei Argeşului.

O parohie misionară există în comunitatea de romi de la Pata Rât, păstorită de preotul Gelu Săvărășan, dar şi parohie misionară care funcționează începând cu luna ianuarie 2019 în vechea biserică a parohiei Turda Fabrici.

Pe lângă cele menţionate până acum, Biserica este alături de comunităţile de romi prin:

  • oferirea de sprijin pentru familiile de romi afectate de inundații;
  • includerea în programul Alege Şcoalaa tinerilor romi cu situaţie materială precară şi rezultate bune la învăţătură;
  • includerea romilor în programele de reintegrare socială derulate de eparhii, de calificare sau reconversie profesională;
  • angajarea tinerilor romi în structurile de economie sociale înfiinţate de unele eparhii
  • oferirea de asistență şi servicii religioase gratuite pentru botezul pruncilor familiilor rome sărace.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului

Comentarii Facebook


Știri recente