În ce condiții mă pot împărtăși în Săptămâna Luminată?

Răspunsul la o astfel de întrebare poate naște multă nedumerire, atât în rândul preoților, cât și al credincioșilor.

Pe de o parte, întâlnim po­zi­ția categorică a celor care văd o le­gătură indisolubilă între postire, Taina Pocăinței și Sfânta Euharistie. Cel puțin în ultimul veac, în Biserica Or­to­doxă Ro­mâ­nă, s-a înce­tățenit practica absolutei necesități a postirii și spo­vedirii înaintea primirii Sfin­tei Împărtășanii. O practică fo­lo­sitoare, izvorâtă mai ales din do­rința de a ne ajuta să conști­en­tizăm faptul că primirea Sfin­tei Îm­păr­tășanii are nevoie de o pre­gătire deosebită, după în­dem­nul Apostolului Pavel, care spune: „Să se cerceteze omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar, fiindcă cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, își mănâncă și își bea osândă, nesocotind trupul Domnului” (1 Corinteni 11, 28-29).

Mai multe informații în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente