Importanța Pocăinței

Gândindu-ne la ziua cea înfricoșătoare a judecății, la focul iadului și la muncile cele înfricoșătoare de acolo, să ne întoarcem de pe calea noastră cea rătăcită. Va veni vremea când teatrul lumii acesteia se va risipi. Atunci nu mai putem lupta; după trecerea acestei vieți, nu mai putem neguțători; după ce s-a închis stadionul, nu mai putem fi încununați.

Timpul de acum e timp de pocăință; acela, de judecată!

Timpul de acum e timpul luptelor; acela al cununilor!

Timpul de acum e timp de osteneală; acela de odihnă!

Timpul de acum e timp de muncă, acela de răsplată!

Deșteptați-vă, vă rog, deșteptați-vă și să ascultăm cu râvnă cele spuse! Am trăit cu trupul, să trăim și cu duhul! Am trăit în plăceri, să trăim și în fapte de virtute! Am trăit în trândăvie, să trăim și în pocăință! „Pentru ce te trufești, tină și cenușă?” (Sirah 10, 9) Pentru ce te mândrești, omule? Pentru ce te fălești? Ce nădăjduiești de la slava lumii și de la bogăție? Să ne ducem la morminte, vă rog, și să vedem tainele de acolo. Să vedem pe om descompus, oasele roase, trupurile putrezite.

Sf. Ioan Gură de Aur, Din ospățul stăpânului, p. 67.

Comentarii Facebook


Știri recente