Episoade biblice | „Ce este de la Dumnezeu nu poate fi nimicit”, învăța dreptul fariseu Gamaliel

„Ce este de la Dumnezeu nu poate fi nimicit”, le-a spus Dreptul Gamaliel saducheilor în momentul în care aceștia voiau să-i omoare pe Sfinții Apostoli pentru a risipi învățătura propovăduită de ei.

„Feriţi-vă de oamenii aceştia şi lăsaţi-i, căci dacă această hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici, iar dacă este de la Dumnezeu, nu veţi putea să-i nimiciţi, ca nu cumva să vă aflaţi şi luptători împotriva lui Dumnezeu”, le-a recomandat marele cărturar arhiereului și saducheilor în Sinedriu.

Dreptul Gamaliel, cinstit în Biserica Ortodoxă în data de 2 august, a fost mentorul Sfântului Apostol Pavel înainte de convertire (Fapte 22:3).

El a fost un învățător al Legii iudaice din secolul I d.Hr., conducător al uneia din principalele școli rabinice ale vremii, din partida fariseilor, membru de vază al Sinedriului (organismul judecătoresc suprem al poporului evreu din acea vreme).

Pe când Sf. Apostoli învățau în Sinedriu, saducheii au încercat să le interzică propovăduirea Evangheliei; aruncați în închisoare, aceștia au fost eliberați de un înger și s-au întors la propovăduire.

Readuși înaintea Sinedriului, Gamaliel cere ca Apostolii să fie scoși afară, după care recomandă Sinedriului să nu mai ia măsuri de pedepsire a acestora.

Cuvântarea rostită de Dreptul Gamaliel în Sinedriu:

„Bărbaţi israeliţi, luaţi aminte la voi, ce aveţi să faceţi cu aceşti oameni.

Că înainte de zilele acestea s-a ridicat Teudas, zicând că el este cineva, căruia i s-au alăturat un număr de bărbaţi ca la patru sute, care a fost ucis şi toţi câţi l-au ascultat au fost risipiţi şi nimiciţi.

După aceasta s-a ridicat Iuda Galileianul, în vremea numărătorii, şi a atras popor mult după el; şi acela a pierit şi toţi câţi au ascultat de el au fost împrăştiaţi.

Şi acum zic vouă: Feriţi-vă de oamenii aceştia şi lăsaţi-i, căci dacă această hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici;

Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veţi putea să-i nimiciţi, ca nu cumva să vă aflaţi şi luptători împotriva lui Dumnezeu”.

(Fapte 5: 35-39)

Sinedriul a ascultat de Gamaliel, a pus doar ca Sf. Apostoli să fie bătuți cu nuiele, după care i-au eliberat (Fapte 5:40).

Dreptul Gamaliel

Fariseul Gamaliel era prețuit de tot poporul, iar glasul său era respectat în Sinedriu, unii autori consideră chiar că a fost președintele acestuia. Gamaliel este forma elenizată a numelui său, care înseamnă „răsplata lui Dumnezeu” (ebr. גמליאל, gr. Γαμαλιήλ).

Potrivit tradiției, Gamaliel a crezut în Hristos, fiind botezat împreună cu fiul său de Sf. Apostol Pavel, posibil după ce au asistat la martiriul Sf. Arhid. Ştefan. Potrivit Sf. Fotie, el ar fi fost botezat de Sf. Apostoli Petru și Ioan.

Unele surse afirmă că acesta a rămas creștin în ascuns, încercând să-și păstreze locul în Sinedriu pentru a-i putea ajuta astfel mai mult pe creștini.

Foto credit: Menorah News

Comentarii Facebook


Știri recente

Fundația Sf. Macrina oferă educație pentru sănătate și daruri în produse de igienă pentru persoane vulnerabile social

Fundația „Sfânta Macrina”- Ajutor şi Recuperare Medico-Socială pentru Copii în Dificultate (A.R.M.S), organizație înființată de Arhiepiscopia Bucureștilor, desfășoară, în perioada 18 septembrie – 10 octombrie 2023, ateliere gratuite de educație pentru sănătate în beneficiul persoanelor…