Eparhiile istorice constitutive ale Mitropoliei Basarabiei nu au fost desființate de nimeni niciodată

În legătură cu unele speculații răuvoitoare la care s-au dedat anumite persoane și cercuri interesate, privind pretinsa necanonicitate, caracter politic și absolut nou al eparhiilor constitutive și sufragane ale Mitropoliei Basarabiei, ținem să precizăm următoarele:

1. Mitropolia Basarabiei este o Biserică Creștină Ortodoxă Autonomă Locală și istorică din cadrul Patriarhiei Române. Ea nu a fost desființată canonic de nimeni niciodată și a fost reactivată la 14 septembrie 1992.

2. Mitropolia Basarabiei, în calitatea sa de cult autonom înregistrat, este ca atare și a fost recunoscută oficial, prin decizie judecătorească definitivă (Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, 2004) și prin decizie administrativă (Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor de pe lângă Guvernul Republicii Moldova, 2006) drept „succesoare spirituală, canonică, istorică a Mitropoliei Basarabiei care a funcționat până în anul 1944 inclusiv”, ceea ce presupune în consecință revenirea la situația canonico-administrativă anterioară anului 1945, ținând cont de noiile realități politico-administrative și de frontiera de stat a Republicii Moldova.

3. Patriarhia Română, din care a făcut istoric parte și face parte și în prezent Mitropolia Basarabiei, a binecuvântat, recunoscut, confirmat și întărit sinodal și public Statutul, drepturile, privilegiile și garanțiile oferite și recunoscute Mitropoliei Basarabiei printr-un act canonic special, cu caracter solem și derogativ, anume Actul Patriarhal și Sinodal din 19 decembrie 1992. Acel act confimă că Mitropolia Basarabiei nu este o simplă eparhie, ci o grupare de eparhii.

4. Statutul Mitropoliei Basarabiei înregistrat de Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor la 30 iulie 2002, „Sub raportul orânduirii canonice și administrative, eparhiile sunt grupate în Mitropolie” (Art. 72, capitolul A. Mitropolia, Secția V, Partea I. Organizarea).

5. Încă de la reactivarea sa, Mitropoliei istorice a Basarabiei i s-a recunoscut la cel mai înalt nivel intern bisericesc dreptul de a-și organiza și administra vechile ei episcopii constitutive. Sfântul Sinod, ca cea mai înaltă autoritate canonică a Patriarhiei Române a decis la 19 decembrie 1992 că „Sfânta Mitropolie a Basarabiei, care și-a reluat activitatea, este o Mitropolie autonomă cu Statut propriu (…), iar fiecare eparhie componentă are propria sa Adunare eparhială.” Actul Sinodal și Patriarhal al Patriarhiei Române din 19 decembrie 1992 se referă și în alte articole la eparhiile componente ale Mitropoliei Basarabiei, garantând că „în libertate, Mitropolitul Basarabiei și ceilalți arhierei ai Sinodului Mitropolitan, fără vre-o confirmare superioară, vor numi și hirotoni diaconi și preoți, vor rândui protopopi și vor institui stareți și starețe, egumeni și egumene în sfintele mănăstiri și schituri din Mitropolia Basarabiei. De asemenea, Ierarhii Mitropoliei Basarabiei vor acorda distincții și ranguri clericilor și mirenilor din eparhiile lor.” Aceste prevederi sunt derogatorii de la cele ale Statutului și Regulamentelor Bisericii Ortodoxe Române aprobate în modul stabilit de autoritățile Statului Român. Conceptele și noțiunile de Mitropolie, de automomie, de cult religios înregistrat, de parte componentă a cultului sunt în sine tot atâtea argumente în favoarea dreptului la existență juridică a eparhiilor componente ale Mitropoliei Basarabiei.

6. Potrivit prevederilor articolelor 49 și 50 din Statutul Mitropoliei Basarabiei: „49. Eparhiile sunt unități teritoriale bisericești sub conducerea unui episcop, constituite dintr-un număr de parohii, grupate în protopopiate, și din mănăstirile aflate pe acel teritoriu. Eparhiile sunt episcopii sau arhiepiscopii, după cum sunt conduse respectiv de către episcop sau arhiepiscop. 50. Eparhiile au, ca organ de conducere harismatică, catehetică și jurisdicțională, pe un Episcop sau Arhiepiscop, ca organ deliberativ – Adunarea eparhială, iar ca organ executiv – Consiliul Eparhial”.

7. Gradul de organizare efectivă, ca și numărul de credincioși, clerici și comunități, diferă în prezent de la o eparhie constitutivă la alta date fiind greutățile și piedicile ridicate în fața lor. Cu excepția Arhiepiscopiei Chișinăului care își are propriul ierarh titular ales la 20 octombrie 1995, celelalte eparhii constitutive ale Mitropoliei Basarabiei sunt conduse harismatic, catehetic și jurisdicțional și reprezentate oficial de către Înatpreasfințitul Petru Păduraru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor ca Locțiitor de Episcop, până la alegerea canonică a titularilor. În acest moment și deocamdată, Mitropolia Basarabiei nu consideră de stringentă prioritate alegerea unor titulari ai eparhiilor sufragane. Ele vor fi puse în organizare efectivă după o consultare a clerului și credincioșilor din cuprinsul lor, cu binecuvântarea Mitropolitului Basarabiei și informarea Patriarhiei Române. Recunoașterea acestor eparhii istorice de către stat este un bun recâștigat și constituie o bază solidă pentru refacerea lor plenară în ordinea canonică a Mitropopoliei Basarabiei de îndată ce va fi cu putință.

8. Mitropolia Basarabiei respinge ca fiind false și pătimașe speculațiile câtorva preoți zgomotoși în jurul eparhiilor ei constitutive și arată că aceste eparhii nu sunt noi, ci istorice, nu sunt politice, ci canonice. Aceste eparhii nu au fost desființate de nimeni niciodată și au fost recunoscute oficial de autoritățile competente ale statului din Republica Moldova. Eparhiile constitutive ale Mitropoliei Basarabiei au jurisdicție teritorială în limitele administative recunoscute internațional ale Republicii Moldova.

9. Patriarhia Română a luat act cu binecuvântare, în octombrie 2007, de faptul că eparhiile istorice sufragane ale Mitropoliei Basarabiei au fost recunoscute și înregistrate juridic de către autoritățile de stat ale Republicii Moldova și a reflectat această realitate în statutul său de organizare și funcționare.

BIROUL DE PRESĂ AL MITROPOLIEI BASARABIEI

Comentarii Facebook


Știri recente