Enciclica Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Cretei privind Sfântul și Marele Sinod

Prezentăm mai jos traducerea textului enciclicei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Cretei, citită în toate bisericile și mănăstirile din cuprinsul insulei, în Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, 24 aprilie 2016, în legătură cu Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe.

 

Către

Preacucernicii clerici, cuvioșii monahi

Și binecredinciosul popor al Bisericii Cretei,

Iubiți frați, fii ai Bisericii,

Astăzi, în Duminica Floriilor, în care toți creștinii ortodocși primesc „cu ramuri și stâlpări” pe Domnul Slavei, pe Cel ce vine spre Pătimirea Sa de bunăvoie, Sfântul Sinod Eparhial al Bisericii Cretei se adresează tuturor credincioșilor Bisericii Cretei pentru a-i informa în mod responsabil despre viitorul Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe, care se va convoca în Creta, în perioada 17-27 iunie.

Convocarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe reprezintă o extindere a modului de existență al Bisericii: „Ortodoxia este Biserica sinodalității” afirmă Enciclica Patriarhală și Sinodală a Bisericii Mame. Modul de existență sinodală a Bisericii a fost întemeiată în ziua Cincizecimii, atunci când Apostolii, după îndemnul Domnului, „erau toți împreună în același loc” (Faptele Apostolilor 2, 1), așteptând venirea Preasfântului Duh. Această moștenire a fost confirmată și evidențiată la Sinodul Apostolic din anul 48 d. Hr. și s-a dezvoltat în continuare și a fost consfințită la cele șapte Sinoade Ecumenice.

Dacă analizăm orice aspect al vieții bisericești, vom constata că principiul sinodal este legat de Biserica însăși, în cadrul căreia credința este învățată drept, luându-se hotărâri esențiale, se recapitulează Sfânta Tradiție și, în cele din urmă, se mărturisește faptul că Duhul Sfânt „toată rânduiala Bisericii o plinește” (Idiomelă, Vecernia Mare de praznicul Cincizecimii).

La Sinoadele Bisericii participă și iau decizii episcopii Bisericii, ca proestoși ai Sfintei Liturghii și ai dumnezeieștii Slujiri, în calitate de conducători și purtători de cuvânt ai comunităților bisericești locale. După Sfântul Maxim Mărturisitorul, „dreapta credință” și „corectitudinea dogmelor” validează corectitudinea hotărârilor fiecărui Sinod, având drept criteriu învățătura Sfintei Scripturi și Sfânta Tradiție a Bisericii. Păstrătoare a Ortodoxiei și a Ortopraxiei, adică a dreptei credințe și a modului drept de funcționare a Bisericii, este întreaga pleromă a Bisericii.

Au trecut multe secole de ultima dată când a fost convocat un Sinod panortodox. Acest fapt crește și mai mult însemnătatea bisericească și istorică a viitorului Sinod, care va avea loc în Creta. Pentru pregătirea de multe decenii a acestuia a lucrat în special Patriarhia Ecumenică, Biserica noastră Mamă, în colaborare și cu participarea Patriarhiilor Ortodoxe și Bisericilor Ortodoxe Autocefale din lume.

Recenta Sinaxă a Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe a luat ultimele hotărâri privitoare la procedurile de convocare ale Sinodului, care au fost în continuare validate de Sinoadele locale ale Bisericilor Ortodoxe. Patriarhul Ecumenic, cinstitul corifeu al Bisericii întâistătătoare a Constantinopolului, are privilegiul și înalta misiune să prezideze lucrările Sinodului, la care vor lua parte toate Bisericile Ortodoxe din întreaga lume. Delegația fiecărei Biserici va fi constituită din 25 de ierarhi membri; de asemenea vor participa și anumiți consilieri speciali, clerici și laici. În total, se așteaptă ca participanții la lucrările Sinodului să depășească (numărul de) 500 de persoane. Aici trebuie menționat că fiecare Biserică Ortodoxă și-a asumat costul cazării membrilor săi în Creta, iar Biserica Cretei nu este împovărată din punct de vedere financiar.

Subiectele pe care le va analiza Sfântul și Marele Sinod sunt următoarele: 1) Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine, 2) Sfânta Taină a Cununiei și impedimentele la aceasta, 3) Autonomia și modul proclamării acesteia, 4) Importanța postului și respectarea lui astăzi, 5) Misiunea Bisericii în lumea contemporană, 6) Diaspora Ortodoxă. Cu siguranță, există și alte subiecte și probleme contemporane, care deși importante nu sunt cuprinse în lista (subiectelor) de discuție, întrucât necesită eforturi suplimentare, în colaborare panortodoxă și dialog, pentru a putea fi posibilă rezolvarea lor în viitor.

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe și membrii Sfântului și Marelui Sinod vor ajunge în Iraklion, la reședința Bisericii Cretei, sâmbătă, 18 iunie, unde se va oficia Vecernia Mare a Praznicului Cincizecimii, în Catedrala Sfântul Tit din Iraklion, iar ziua următoare, în Duminica Cincizecimii, va fi oficiată Coliturghisirea patriarhală a Întâistătătorilor, la Biserica mitropolitană Sfântul Mina din Iraklion. În continuare, lucrările Sinodului vor avea loc la Academia Ortodoxă din Creta, în (localitatea) Kolymbari din Chania, și se vor încheia în mod festiv în Duminica Tuturor Sfinților prin coliturghisirea Întâistătătorilor la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Chania.

Iubiți frați și fii întru Hristos,

Din cele de mai sus este evident că întrunirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe este un eveniment de înaltă însemnătate istorică și importanță. Convocarea acestuia aduce o aleasă cinste și binecuvântare Insulei Creta, ierarhiei, clerului, obștilor monahale și evlaviosului și credinciosului popor al ei și cu toții ne exprimăm recunoștința față de Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și față de toate Patriarhiile Ortodoxe și Bisericile Autocefale.

Date fiind cele menționate anterior, chemăm întreaga pleromă binecredincioasă a Bisericii Cretei la rugăciune „ca Dumnezeul Treimic să încununeze acest eveniment cu binecuvântările Sale, pentru ca prin El să se întărească Biserica Sa și să se slăvească Preasfântul Său Nume”, după cum în mod caracteristic se menționează în Enciclica Patriarhală și Sinodală a Patriarhului nostru Ecumenic privind convocarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.

În final, având în vedere apropierea Sfintei și Marii Săptămâni a Pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos, vă dorim părintește să o petreceți cu bucurie spirituală și pocăință și să sărbătoriți Sfintele Paști cu adevărată bucurie și trăire ortodoxă.

Cu rugăciuni părintești și dragoste întru Domnul,

†Irineu al Cretei, președinte

†Macarie de Gortyna și Arkadia

†Evghenie de Rethymni și Avlopotamos

†Damaschin de Kydonia și Apokoronas

†Irineu de Lambi, Syvriton și Sfakia

†Evghenie de Ierapytni și Sitia

†Gherasim de Petra și Chersonissos

†Amfilohie de Kisamos și Selinos

†Andrei de Arkalochori, Kastelli și Viannos

Comentarii Facebook


Știri recente