Duminica Sfântului Apostol Toma, în Transilvania

În Duminica a doua după Paști, a Sfântului Apostol Toma, Sfânta Evanghelie a arătat credincioșilor importanța mărturisirii credinței. Prin încredințarea Sfântului Apostol Toma toți credincioșii sunt invitați să se convingă de învierea Domnului Iisus Hristos.

După cum informează Ziarul Lumina, Ediția de Transilvania, duminica prin care s-a încheiat Săptămâna Luminată a fost o sărbătoare deosebită pentru obștea Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” de la Dejani, comuna Recea, județul Brașov, unde Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie și a sfințit pictura altarului de vară. Credincioșii din satele apropiate de mănăstirea făgărășeană au venit în număr mare pe aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu pentru a participa la Sfânta Liturghie arhierească, pentru a se împărtăși cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos și pentru a fi binecuvântați de IPS Mitropolit Laurențiu.

Răspunsurile liturgice au fost date de o parte a grupului psaltic „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, condus de drd. Adrian Dobreanu.

În soborul slujitor s-au aflat starețul Mănăstirii „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, arhimandritul Ilarion Urs, starețul mănăstirii de la Dejani, arhimandritul Varlaam Nechifor, și preoți de la parohiile apropiate de așezământul monahal.

„Am sfințit aici un altar de vară pregătit pentru slujbele din timpul sezonului cald, când credincioșii vin în număr mare la această mănăstire de la poalele Munților Făgăraș. Am avut bucuria ca astăzi, împreună cu mulțimile de credincioși să aducem și noi mărturie, ca și Sfântul Apostol Toma, că Mântuitorul Hristos a înviat cu adevărat și să spunem și noi „Domnul meu și Dumnezeul meu!”. Am avut o bucurie deosebită să vedem că o obște mică de viețuitori a reușit să facă lucruri atât de minunate, încât mulțimi de credincioși vin aici duminică de duminică și la sărbători pentru a se împărtăși din darurile cele bogate venite de la Dumnezeu”, a spus IPS Mitropolit Laurențiu.

Veche vatră monahală

Starețul mănăstirii a fost hirotesit protosinghel la sfârșitul Sfintei Liturghii, ca apreciere pentru activitatea duhovnicească și pastorală de la Mănăstirea Dejani. Arhimandritul Varlaam Nechifor i-a mulțumit ierarhului pentru vizita pastorală și tuturor celor care au participat la sărbătoarea de la Dejani. Mănăstirea Dejani a fost reconstruită pe locurile vechiului așezământ monahal ridicat pe aceste meleaguri cu secole în urmă și dărâmat în secolul al XVIII-lea de generalul austriac Bucov.

„Mănăstirea noastră face parte din cele 38 de așezăminte monahale din Țara Făgărașului, care au fost distruse la 1761 de generalul Bucov. În 1992, cu binecuvântarea mitropolitului Antonie Plămădeală și cu bunăvoința arhimandritului Cleopa Ilie de la Mănăstirea Sihăstria-Neamț, au fost aduși aici patru monahi pentru a reînființa așezământul monahal. Am venit aici și am construit o nouă biserică pe temelia vechiului lăcaș de cult și am ales același hram. Rând pe rând am construit și celelalte anexe și paraclisele de iarnă și de vară, pentru a avea toate condițiile ca să-L slăvim pe Dumnezeu aici, în această poiană de la poale de munte”, a spus arhimandritul Varlaam Nechifor.

IPS Mitropolit Andrei la Oarța de Sus

Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a oficiat Sfânta Liturghie la biserica din satul natal, Oarța de Sus, Protopopiatul Chioar. Lăcașul de cult al parohiei ortodoxe îl are ca protector spiritual pe Sfântul Apostol Toma.

Alături de ierarh a slujit un sobor de 10 preoți și diaconi. Sfânta Liturghie, la care au luat parte mulțime de credincioși și autorități locale și județene, a fost săvârșită pe altarul de vară, situat în curtea bisericii. În cadrul slujbei, foarte mulți credincioși s-au împărtășit, iar copiilor, ierarhul le-a împărțit, la final, cărți de rugăciuni.

IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei le-a vorbit celor prezenți despre credință, menționând că această virtute este esențială în viața unui creștin.

„Ea este, precum ne spune Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei, „încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor celor nevăzute”. Fără aceasta este cu neputință să fim plăcuți în fața lui Dumnezeu”, a spus ierarhul.

IPS Mitropolitul Andrei a oferit, la finalul slujbei, lui Mircea Lețiu, distincția „Crucea Transilvană” pentru implicarea sa în restaurarea multor biserici din zona Maramureșului, dar și din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

După momentul festiv, parohul Dumitru Vlad i-a mulțumit ierarhului pentru prezența în mijlocul credincioșilor și pentru purtarea de grijă pe care o are față de comunitatea din Oarța de Sus. Localitatea Oarța de Sus apare menționată în documentele de cancelarie pentru prima dată în anul 1391. Prima atestare documentară a bisericii din Oarța de Sus este din 1723, având hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”. Noua biserică, închinată „Sfântului Apostol Toma” a fost reconstruită între anii 1971-1975, iar în anul 1976 a fost pictată. A fost sfințită la 1 mai 1976, în Duminica Tomii, de vrednicul de pomenire arhiepiscop Teofil Herineanu.

PS Episcop Sofronie la Oradea

În Duminica a doua după Paști, a Sfântului Apostol Toma, Preasfințitul Episcop Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie, în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi în Catedrala episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, în prezența a numeroși credincioși din urbea de pe malurile Crișului Repede.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, ierarhul Oradiei a subliniat că prezența Mântuitorul Iisus Hristos în mijlocul ucenicilor Săi, intrând prin ușile încuiate în casa în care erau adunați aceștia, și încredințarea Apostolului Toma că El este, atestă realitatea Învierii Domnului Hristos din morți.

„Duminica a doua după Sfintele Paști, în care ne aflăm, este cunoscută în poporul lui Dumnezeu sub numele de Duminica Tomii sau Duminica încredințării lui Toma. Este și ziua numită în popor a Paștilor mici sau a Păștițelor, când se face pomenire pentru cei adormiți, în toate cimitirele, pentru cei care, mai înainte de noi, au crezut că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și care, adormind în nădejdea vieții celei veșnice, au trecut, prin moarte, la viață”, a spus PS Sofronie.

„Mărturisirea Sfântului Apostol Toma și încredințarea sa că Cel prezent în mijlocul Apostolilor este Mântuitorul Iisus Hristos, devine temelie a credinței noastre că Domnul Hristos Iisus este Fiul lui Dumnezeu, mărturisit de întreaga Biserică Creștină Ortodoxă, Născut din veci din Tatăl, deoființă cu Tatăl, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Lumină din Lumină, Care, la plinirea vremii, S-a întrupat, S-a făcut Om, de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, care devine, astfel, Născătoare de Dumnezeu, pentru mântuirea noastră, a oamenilor. El a venit în lume ca să restaureze chipul lui Dumnezeu în om, ca pe firea omenească, cea desfigurată de păcat, să o transfigureze”, a mai arătat ierarhul.

„Duminica de astăzi, a încredințării lui Toma, este duminica în care Sfântul Apostol Toma și, prin el, toți cei care au întrebări, îndoieli, care nu pot să înțeleagă, care au credință mai puțină sau chiar necredință în adevărul Învierii Fiului lui Dumnezeu întrupat, sunt invitați să se convingă, prin pipăirea lui Toma, prin așezarea degetului lui Toma în semnul cuielor și a mâinii sale în coasta străpunsă a Mântuitorului Iisus Hristos, că Domnul Hristos, cu adevărat, a Înviat, că Cel Care a murit pe Cruce a Înviat din morți, că nu este o vedenie, o închipuire, că nu este un înger, nu este un duh, ci este real, că trupul Domnului răstignit pe Cruce și așezat în mormânt a înviat”, a spus PS Sofronie.

Colectă pentru creștinii din Siria

Ierarhul Oradiei a adresat celor prezenți apelul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru colecta în bani ce începe în această Duminică, a doua după Paști, și continuă și în următoarele două duminici, Duminica a treia după Paști, a Mironosițelor, 4 mai, și Duminica a patra după Paști, a Slăbănogului, 11 mai, în întreaga Patriarhie Română, pentru ajutorarea creștinilor ortodocși din Siria: „Pe lângă dania noastră, trebuie să ne rugăm pentru ei, ca Bunul și Milostivul Dumnezeu să îi lumineze pe persecutori, să înceteze persecuțiile și să coboare pacea și buna înțelegere între comunitățile care trăiesc acolo. Astfel, prin ajutorul și rugăciunea noastră, nu facem altceva decât să sărutam, cu smerenie, rănile pentru Hristos ale fraților noștri în credință din Siria, arătând, prin aceasta că suntem cu adevărat creștini”.

Colecta în bani pentru creștinii ortodocși din Siria a început și în Eparhia Oradiei, în toate bisericile din parohiile și mănăstirile din Bihor. La Catedrala episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, cel dintâi care a deschis colecta a fost Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, care a oferit dania sa personală pentru ajutorarea fraților în credință din Siria.

La finalul programului liturgic, toți credincioșii prezenți care au dorit să contribuie la această colectă au avut posibilitatea să o facă.

PS Petroniu la Zalău

Preasfințitul Petroniu, Episcopul Oradiei, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfântul Nicolae” din Zalău, unde este paroh Ionuț Pop, consilier în cadrul eparhiei. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohiei înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. La slujbă au fost prezenți mulți credincioși atrași de bucuria de a fi alături de ierarh și pentru a se închina la moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, odorul cel mai de preț al acestui sfânt lăcaș. La finalul Sfintei Liturghii, PS Episcop Petroniu a acordat lui Mircea Culda „Diploma de binefăcător”, pentru sprijinul acordat la ridicarea Centrului eparhial al Episcopiei Sălajului și a Bisericii „Sfântul Nicolae”.

În cuvântul de învățătură, PS Petroniu a prezentat viața Sfântului Apostol Toma, referindu-se în mod special la pericopa evanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii. Astfel, ierarhul a subliniat faptul că „deși Apostolul Toma este numit „necredinciosul”, niciunul dintre ceilalți Apostoli nu a crezut în învierea Domnului Hristos înainte de a-L vedea”.

Astfel, ierarhul a subliniat că necredința sau îndoiala lui Toma arată slăbiciunea firii umane, iar faptul că Apostolul a dorit să atingă mâinile și coasta lui Hristos cel înviat dovedește, sau mai degrabă confirmă, curiozitatea firii omenești în legătură cu realitățile mai presus de fire. Poetul Tudor Arghezi a descris foarte expresiv dorința omului de a-L cunoaște pe Dumnezeu prin mijloace empirice, în poemul „Psalm VI”, unde a scris: „Vreau să Te pipăi și să urlu: „Este!””. Astfel, Apostolul Toma a fost sincer și curajos, pentru că a afirmat ceea ce gândeau și alții, dar se temeau să destăinuie celor din jur, conform celor precizate de PS Petroniu. Sfânta Tradiție consemnează faptul că, la îndemnul Mântuitorului, Toma I-a atins mâinile și coasta, iar prin aceasta a încredințat o lume întreagă că Domnul Hristos a înviat cu același trup cu care a viețuit în lume, care deși era înduhovnicit, purta semnele cuielor și al suliței. După rostirea cuvântului de învățătură, PS Episcop Petroniu a încreștinat pe cel mai nou membru al familiei parohului, săvârșind Taina Sfântului Botez pentru pruncul Bogdan-Nicolae Pop. Parohia „Sfântul Nicolae” a fost înființată în 2009, fiind prima din cele două parohii care au fost create în întâmpinarea nevoilor spirituale ale locuitorilor municipiului Zalău după întronizarea Preasfințitului Petroniu ca primul episcop al Sălajului.

Slujbă arhierească la Cluj-Napoca

Mulțime de credincioși au luat parte în Duminica Sfântului Apostol Toma la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala mitropolitană din centrul orașului Cluj-Napoca. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Vasile Someșanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte exarhul mănăstirilor din eparhie, arhimandritul Dumitru Cobzaru, preoții slujitori ai catedralei și preoți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din oraș.

În cadrul cuvântului de învățătură, pr. prof. Stelian Tofană a evidențiat cele două ipostaze ale Sfântului Apostol Toma, care au fost prezentate în Sfânta Evanghelie, și anume în necredință și apoi în credință. Sfântul Apostol Toma s-a îndoit de Învierea Domnului, până când avea să-i atingă coastele, însă când Mântuitorul l-a îndemnat să-și pună mâna să se convingă, Toma și-a mărturisit imediat credința. Pornind de la acest exemplu, părintele profesor Stelian Tofană i-a îndemnat pe credincioși la o credință puternică și statornică.

La finalul cuvântului de învățătură pr. Stelian Tofană a anunțat evenimentul caritabil ce va fi organizat în data de 8 mai, la Cluj-Napoca, în beneficiul Centrului de îngrijiri paliative din oraș. I-a îndemnat pe toți ce prezenți să participe la spectacolul organizat în scop caritabil și să sprijine activitatea centrului care oferă alinare bolnavilor de cancer aflați în fază terminală. Credincioșii clujeni au fost rugați în același timp să contribuie la colecta ce se va realiza în următoarele trei duminici pentru creștinii din Siria și din Orientul Mijlociu care sunt prigoniți pentru credința lor.

Comentarii Facebook


Știri recente