Duminica Floriilor la Patriarhie

Biserica Ortodoxă sărbătorește la 13 aprilie 2014 Intrarea Domnului în Ierusalim, sărbătoare care mai este cunoscută ca Duminica Floriilor. În această zi, la Catedrala Patriarhală slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși.

În cadrul Sfintei Liturghii s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul al XII-lea, versetele de la 1 la 18 care prezintă Ungerea Mântuitorului Iisus Hristos în Betania, dar și Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim: ‘Înainte de Paști cu șase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morți. Și I-au făcut acolo cină și Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce ședeau împreună cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mireasma mirului. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă pe Dânsul, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari și să-i fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur și, având punga, lua din ce se punea în ea. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe Mine nu mă aveți totdeauna. Deci mulțime mare de iudei au aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazăr, pe care-l înviase din morți. Și s-au sfătuit arhiereii ca și pe Lazăr să-l omoare. Căci, din cauza lui, mulți dintre iudei mergeau și credeau în Iisus. A doua zi mulțime multă, care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit întru întâmpinarea Lui și striga: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel! Și Iisus, găsind un asin tânăr, a șezut pe el, precum este scris: ‘ Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine șezând pe mânzul asinei ‘. Acestea nu le-au înțeles ucenicii Lui la început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci și-au adus aminte că acestea erau scrise pentru El și că acestea I le-au făcut Lui. Așadar, dădea mărturie mulțimea care era cu El când l-a strigat pe Lazăr din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea L-a și întâmpinat mulțimea, pentru că auzise că a făcut minunea aceasta.’

După citirea Pericopei Evanghelice, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a adresat sutelor de credincioși aflați pe Colina Bucuriei un cuvânt de învățătură în care a prezentat semnificațiile praznicului împărătesc de astăzi.

Sărbătoarea de astăzi ne invită să ne pregătim pentru Săptămâna Patimilor care urmează a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit în Catedrala Patriarhală: „Înțelesurile duhovnicești ale Intrării Domnului în Ierusalim ne cheamă să cerem Mântuitorului Iisus Hristos să ne ajute să biruim și noi moartea sufletului ca despărțire de Dumnezeu, să biruim tot ce slăbește credința noastră, să biruim ispita invidiei și a răutății. Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim face trecerea de la Postul cel de 40 de zile a Sfintelor Paști la intrarea în săptămâna Sfintelor Patimi sau Pătimiri ale lui Hristos care este o perioadă de pregătire duhovnicească legată mai direct de Taina Crucii și Învierii Domnului. Duminica intrării Domnului în Ierusalim este o zi care prevestește Învierea lui Hristos. Ea este oarecum un Paște anticipat, o arvună a biruinței asupra morții, asupra Păcatului, asupra răutății oamenilor, o biruință a iubirii milostive a lui Hristos Dumnezeu, iubire mai tare decât orice ură și invidie, decât orice trădare și lașitate, decât orice lăcomie de bani și de putere lumească trecătoare”, a spus Preafericirea Sa.

La finalul slujbei, Patriarhul României a felicitat pe toți cei care își serbează onomastica în această zi: „Felicităm pe toți cei care poartă numele de flori: Florin, Mugur, Viorel etc. Noi le considerăm că sunt flori în grădina Maicii Domnului, în Biserica noastră flori ale credinței, ale bucuriei și le dorim sănătate și mântuire, pace și bucurie întru mulți și binecuvântați și fericiți ani”.

Totodată, Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoaie a fost instalat astăzi, de către Patriarhul României, în funcția de Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale.

„De asemenea, dorim să anunțăm că părintele Arhimandrit Timotei Aioanei se află deja la Ierusalim și a dorit să fie acolo prezent în calitate de nou reprezentat al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Iordan și Ierihon înlocuind pe părintele Arhimandrit Ieronim care se va întoarce în țară întrucât a fost ales Episcop Vicar Patriarhal. Părintele Ieronim mai rămâne o vreme în Țara Sfântă pentru a-l ajuta pe părintele Arhimandrit Timotei Aioanei să preia noua responsabilitate, noua slujire și apoi se întoarce acasă. În locul părintelui arhimandrit Timotei Aioanei, în calitatea sa de Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale a fost numit părintele arhimandrit Teofil Anăsătsoaie, Exarh Administrativ și Stareț al Schitului Darvari. Acum a fost eliberat din funcția de stareț al Mănăstirii Darvari și adus aici pentru a fi permanent prezent pentru coordonarea tuturor slujbelor din Catedrala Patriarhală. Dânsul are o voce frumoasă, are o experiență duhovnicească și una administrativă de stareț și exarh administrativ și iată acum în locul lui a fost deja numit un alt stareț la Mănăstirea Darvari (se numește Schitul Darvari, dar are rang de Mănăstire). Părintele Teofil de acum încolo va coordona împreună cu părintele arhidiacon Traian Ioan toată activitatea liturgică din Catedrala Patriarhală. Noi îi dorim ca Hristos Domnul, Cel care a intrat în Ierusalim, să îl binecuvinteze și noi îl primim cu bucurie ca să lucreze aici cu dragoste pentru Biserică spre slava Preasfintei Treimi și spre mântuirea credincioșilor”, a spus Preafericirea Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul Psaltic Tronos al Patriarhiei Române dimineață la Slujba Utreniei, iar la Sfânta Liturghie de către Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române.

Credincioșii prezenți au primit la sfârșit iconițe reprezentând Intrarea Domnului în Ierusalim, dar și ramuri de salcie.

Comentarii Facebook


Știri recente