Drumul către Lumină

În multe rânduri m-am adăugat și eu ne­nu­mă­ra­ților pelerini din toa­tă lumea pășind pe ur­mele Mântuitorului Iisus Hris­tos, în Ierusalim – Cetatea mar­to­ră a mântuirii noastre. După un astfel de pelerinaj, rămâi cu im­presii plăcute și unice. Ade­se­ori folosim cuvinte mari, fără ca ele să poată exprima ceea ce sim­țim. Așa putem spune și despre pelerinajul din Țara Sfân­tă; o stare sufletească negrăită, ne­maiîntâlnită, o sfântă emoție amestecată cu sentimentul de nevrednicie și vinovăție pe care un om obișnuit îl încearcă atunci când urmează pașii Fiu­lui lui Dumnezeu, Unul din Tre­i­me, Care a luat trup și S-a făcut om, pentru a-i împăca pe oameni cu Dumnezeu.

Despre Ierusalim s-a scris mult și se va mai scrie încă. Des­cri­erea Sfintelor Locuri, impresii de călătorie, elogii au apărut și la noi în mai multe rânduri.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente