Cuvântul Sf. Ştefan Brâncoveanu la Adormirea Maicii Domnului: Preablândă Stăpână şi dulcea mea mamă

Unul dintre cei patru fii ai Domnitorului Martir Constantin Brâncoveanu, Sfântul Ştefan Brâncoveanu, a alcătuit un cuvânt la Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Sfinţii Brâncoveni au suferit moarte martirică pe 15 august 1714 în urma refuzului lor de a renunţa la credinţa creştină.


Panegiricul Sfântului Ştefan Brâncoveanu la Adormirea Maicii Domnului 

„Preablândă Stăpână şi dulcea mea mamă!

Nu este cu putinţă, la vârsta în care mă aflu, să întocmească omul cugetări înalte, să le alcătuiască în chip armonios şi să le compună după elocvența cerută – încât, dacă e cu putință că și în acest cuvințel să se afle vreo cugetare aleasă, o rânduială bine alcătuită sau vreo formă artistică, aceasta va fi o dăruire a Împărătesei Îngerilor, care ajută cu mâna sa cea preamilostivă și-i împuternicește pe aceia care cercetează cu evlavie mărirea și lauda ei.

Același lucru se petrece și întru faptele tale, Stăpână preaevlavioasă, pentru că în mai toate făptuirile tale strălucește o putere neobișnuită, adică o lucrare și un obicei către Mireasa cea fără de prihană, care privește cu ochi veseli și primește ruga ta umila, pe care o săvârșești la pregătirea și începutul a toată fapta cea bună.

Această deprindere plăcuta lui Dumnezeu, ca o oglinda trebuie să o aibă înaintea lor fiii Bisericii, pentru ca să se îndrepteze orice lucrare spre cinstea și mărirea Atotputernicului Dumnezeu, prin solirea și acoperământul Maicii Pururea Fecioare Maria.

Iată, dar, Stăpână iubitoare de Dumnezeu, pentru ce-ți dedic aceasta sfințită imnologie, pe care am compus-o nu numai pentru ca să primești un ospăț sufletesc, prin ascultarea laudelor preamăritei Fecioare, ci ca să se învețe și poporul lui Dumnezeu să pună ca temelie statornică la toată lucrarea călduroasă solire a Născătoarei de Dumnezeu celei pline de dar.

Primește, dar, cu inima de mamă, acest mic dar al fiului celui iubitor de mamă, primind dimpreună și îndatorată umilință din inima fiască, mama mea cea blândă! Și așa să te am, prin solirile celei Preacurate, împreună cu preablândul meu Domn și părinte, întru zile îndelungate și mulți ani, păzită de tot răul.

Al blândeții tale supus și prea umilit fiu, Ștefan Brâncoveanu”.

Foto credit: Basilica.ro


Urmărește-ne și pe Twitter: @AgentiaBasilica și @BasilicaPhotos!

Vă mulțumim că citiți Basilica.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente