Crucea, înnoirea Învierii lui Hristos

În spiritualitatea ortodoxă, Crucea și Învierea lui Hristos se implică reciproc. Una fără alta nu poate exista. Mai bine zis, întru Hristos ele se îmbrățișează și se împletesc pentru veșnicie. În mod obișnuit, crucea exclude învierea, și viceversa. Dar, în Hristos, ele se îngeamănă antinomic. În chipul în care sunt unite în Hristos firea divină cu firea umană: neîmpărțit, nedespărțit, neamestecat, neschimbat, tot astfel sunt unite întru El crucea și învierea. Și dacă divino-umanitatea lui Hristos are drept consecință comunicarea însușirilor celor două firi și lucrările teandrice, astfel încât Hristos întrupat le săvârșește pe toate cele dumnezeiești omenește și pe toate cele omenești dumnezeiește, tot astfel suferințele crucii rodesc mugurii învierii, iar bucuriile învierii izvorăsc din inima crucii.

Mai multe informații în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente