Crucea a adus oamenilor îmbrăcămintea vieții

Comunitar, eclesial, ziua a­ceas­ta este una de pregătire pen­tru Patimile și Învierea lui Hris­tos, în sens obiectiv fiind a­du­cerea aminte de Jertfa unică și sângeroasă a Golgotei prin ca­re lumea a fost mântuită, așa cum exprimă aghiograful acest a­devăr teologic, spiritual creș­tin: „Lemnului pe care și-a în­tins preacuratele palme Fiul tău, Preacurată, răstignindu-Se pentru noi acum cu credință ne închinăm; dăruiește-ne no­uă pace, ca să ajungem și la prea­cinstitele Patimi, cele de mân­tuire a lumii, și să ne în­chi­năm zilei Paștilor celei lumi­noa­­se și lumii de bucurie, celei nu­mită Doamnă și purtătoare de bucurie” (Luminânda Du­mi­ni­cii a treia a postului).

Chenoză și slavă, Lemnul ca­re a scos pe Adam și Eva din Rai se face prin Crucea lui Hris­tos, lemnul pe care îl cinstim cu e­vlavie și credință puternică și ca­re a adus oamenilor îmbră­că­min­tea vieții, și lumii întregi bu­curie. De aceea, în această zi, casa lui Dumnezeu se umple de strălucire, de lumină a cu­noaș­terii dreptmăritoare și de bu­curie a recunoștinței pentru iu­birea lui Dumnezeu pentru noi. De pe Cruce, Hristos Cel ce S-a răstignit ne privește și ne aș­teaptă în parcursul personal al propriului drum al Crucii. În a­cest sens, crucea nu este o op­ți­u­ne religioasă oarecare pentru creștin, ci realul vieții spi­ri­tu­­ale în comuniunea cu Hristos cel Viu, Fiul lui Dumnezeu și Fi­ul Omului care din cerul sla­vei veșnice, în comuniunea cu Ta­­tăl și cu Duhul, ne îm­bră­ți­șea­­ză cu mângâiere și iubire di­vi­­ne mântuitoare spre mai mul­ta viață promisă și care este ex­clu­siv darul lui Dum­nezeu.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente

PS Ignatie: De ce trăim stări de anxietate?

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. La predică, ierarhul explicat pasajul evanghelic Despre grijile vieții, accentuând modul simplu în care omul ar trebui se raporteze la…