Copiii, avangarda Împăratului ceresc

Intrarea Domnului în Ierusalim, cetatea cea omorâtoare de profeți, reprezintă începutul Crucii și al exodului către Tatăl, provocarea ultimă a autorităților religioase și politice din partea Celui Care este întâmpinat și recunoscut de la porțile cetății drept rege mesianic, făgăduit și așteptat de către popor.

Surpriza cea mare es­te că recunoașterea a­cestuia este o cere­mo­­nie de întâmpi­na­­re la care protagoniștii prin­ci­­pali sunt copiii. Toate eveni­men­­tele și gesturile lui Hristos Dom­nul sunt o împlinire a Scrip­turilor, a unui plan tainic mai înainte cunoscut lui Dum­nezeu și prezentat umbros, e­nig­matic, prefigurativ în Lege, în profeți și în psalmi. În intra­rea în sfânta cetate toate cele sme­rite și lipsite de putere și mă­reție Îi slujesc Domnului: un pui de asină Îi este deopotrivă tron umblător, animal de pova­ră, iar pruncii iudeilor Îi sunt he­ralzi, vestitori tainici. Asinul de lângă ieslea Betleemului Îl poar­tă pe Cel blând și smerit că­tre Patimi, iar pruncii Îi aș­tern calea făcând din hăinuțele lor covor minunat, iar din ra­mu­rile de biruință umbrar de tai­nă. Dacă lângă ieslea veche bo­ul și asinul arătau taina u­ni­rii prin Logosul devenit hrană ne­cuvântătoarelor, adică u­ma­ni­tății iraționale decăzute, atât prin cerbicia iudaică, cât și prin în­tunecarea păgânească, aici mân­zul asinei înfățișează taina pur­tării lui Hristos prin smerenie. Noi, fiecare în parte, spune Fe­ricitul Augustin, suntem che­­mați să ne facem animale de povară care să-L ducem me­reu pe Domnul de la Betleem la Ie­ru­sa­lim. Am fost fascinat în co­pilărie atunci când tata mi-a spus că a­si­­nul, măgărușul, este un animal sfânt pentru că L-a pur­tat pe Iisus către Ierusalim, iar atunci când am văzut pri­mul măgăruș stingher pe un câmp, m-am a­pro­piat să-l stu­di­ez, mai ales că tata adăugase un detaliu interesant: toți mă­gă­rușii au o cruce pe spa­te ca semn ales că L-au purtat pe Dom­nul spre Cruce.

Mai multe informații în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente