Conferințe pastoral-misionare în Protoieria III Capitală

În perioada 11-15 martie, în Protoieria III Capitală, s-a desfășurat o serie de conferințe pastoral-misionare având ca temă: ‘Canoanele Bisericii Ortodoxe – actualitatea și permanența lor în Biserică’, informează Ziarul Lumina. În cadrul acestor întruniri, dedicate ‘Anului Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești’, s-a subliniat importanța canoanelor și a învățăturii de credință în viața Bisericii și a fiecărui credincios în parte.

Părintele protoiereu Dinu Pompiliu a precizat, în câteva cuvinte, deosebirea dintre canoane și dogme și a subliniat necesitatea respectării lor în Biserică: ‘Sfintele Canoane își trag tăria din tăria Bisericii, iar nu Biserica își trage tăria din Sfintele Canoane. Fără îndoială că nimeni nu contestă caracterul sacru al Canoanelor, însă Canoanele modelează dogma sub forma unor norme ce trebuie urmate în viața bisericească spre a fi în concordanță cu învățăturile dogmatice. Canoanele sunt un fel de tâlcuiri ale dogmelor pentru un moment anume al existenței Bisericii. Deosebirea între dogme și canoane nu stă în obârșia ființării lor, ci în faptul că dogmele sunt adevăruri absolute, iar canoanele sunt aplicări ale acelor adevăruri în existența istorică a Bisericii. Dogmele nu privesc viețuirea vremelnică, pe când canoanele sunt vremelnice. Însă aspectul lor vremelnic nu le împuținează natura dumnezeiască, căci vremelnicia nu privește natura. Ele sunt vremelnice în înțelesul că se aplică la ceea ce este vremelnic. Canoanele înfățișează veșnicul în vremelnic. Conștiința Bisericii nu poate să se împace adaptării mecanice la viața modernă, căci aceasta ar însemna înfrângerea ei de către viața modernă. Noile forme de viață istorică presupun o lucrare canonică, nu una statică, ci una creatoare. Biserica are dreptul să săvârșească lucrarea canonică creatoare în toate timpurile, nu doar într-o perioadă de timp anume. Indiferent cât de expusă criticilor ar putea fi această lucrare, ea nu poate fi totuși ocolită. Ignorarea canoanelor și a principiilor canonice de organizare și funcționare a Bisericii duce în mod firesc la dezordine, la nedreptate și la acte de indisciplină în viața Bisericii. Problema care se pune astăzi este: în ce măsură preoții duhovnici apelează la canoane și cum le aplică în raport cu penitenții. Opinăm ca extremele nu sunt bune’, a spus pr. Dinu Pompiliu.

Precizările Sfântului Sinod în legătură cu întărirea instituției familiei preotului

Cu acest prilej au luat cuvântul: pr. drd. Ionescu Grigore, pr. prof. dr. Tache Sterea, pr. prof. dr. Pestroiu David, pr. Radu Gheorghe – președintele Consistoriului Mitropolitan, pr. dr. Sima Gheorghe, pr. prof. Ionuț Bărbulescu, pr. drd. Nicolae Pușcaș, pr. Florentin Antasiuc, pr. Ion Mărăcineanu. Participanților li s-au adus la cunoștință precizările Sfântului Sinod al BOR în legătură cu întărirea instituției familiei preotului ortodox. În acest sens, s-a discutat despre reglementările Sfintelor Canoane cu privire la moralitatea preotului și a preotesei.

‘Toate problemele dezbătute în cadrul acestui cerc pastoral au determinat preoții să se implice în ample discuții. Putem spune că dialogul a fost unul înnoitor și ziditor deoarece a analizat viața de parohie sub diverse aspecte relevante pentru soluționarea problemelor existente. Astfel, s-au pus întrebări și s-au formulat răspunsuri la aproape toate frământările care ne privesc pe noi preoții. Acest cerc pastoral a scos încă o dată în evidență aleasa pregătire a preoților, ținuta lor morală și grija pe care o manifestă față de bunul mers al activităților misionare ale Bisericii. Prezența lor în număr foarte mare la aceste conferințe subliniază ascultarea de care fac dovadă și importanța pe care o acordă întâlnirii noastre și vieții de comuniune a Bisericii, după cuvântul Sfintei Scripturi, care spune: ‘Când frate pe frate se sfătuiește, este ca o cetate întărită”, ne-a mai spus părintele protoiereu Dinu Pompiliu.

Comentarii Facebook


Știri recente