Concurs de fotografie în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

Anul 2014 este declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial Euharistic și Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni.

În acest context, Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei organizează, în perioada aprilie – decembrie 2014, Concursul de fotografie IMAGINEA CUVNTULUI. Tema primei ediții este JERTFĂ ȘI EUHARISTIE, după cum a declarat Pr. Romeo Ene, Inspector eparhial.

Scopul concursului este acela de a promova ideea de jertfă în cultul creștin ortodox, de a-i face pe tineri să cunoască particularităților de săvârșire a Sfintei Euharistii în cadrul Sfintei Liturghii, precum și modul de manifestare religioasă a jertfei umane pentru păstrarea credinței strămoșești, de a-i stimula în privința recunoașterii, păstrării și promovării valorilor spirituale românești și de a impulsiona simțul artistic cu tematică religioasă al tinerilor.

Condiții de participare

La concurs se pot înscrie tineri din toată țara, cu vârste între 10 și 22 ani împliniți, fotografi amatori, pasionați de imagine religioasă, cu cel mult trei imagini.

Tinerii pasionați de fotografie trebuie să surprindă imagini, în perioada 1 aprilie – 31 octombrie, care să facă trimitere la ideea de jertfă (sacrificiu), să arate frumusețea celor două Sfintei Taine (Spovedania și Împărtășania) în Biserica Ortodoxă, să sugereze smerenia, înfruntarea cu credință în Dumnezeu a greutăților vieții, primirea cu evlavie din partea tinerilor a Sfintei Taine a Împărtășaniei ș.a.

Fotografiile înscrise în concurs trebuie să aibă următoarele caracteristici:

– să fie realizată personal, în format digital și la rezoluție de minimum 6 MP, format JPEG max. quality, sau TIFF;

– editarea (postprocesarea) se poate face astfel: luminozitate, contrast, saturație, nivele de culoare și crop; nu se admite adăugarea sau eliminarea unor elemente din imagine; nu sunt acceptate lipirea sau suprapunerea mai multor fotografii (colajul); orice alt procedeu de procesare, în afară de cele enumerate mai sus, va duce la descalificarea imaginii respective;

– fotografia poate fi color sau alb-negru și nu sunt acceptate fotografiile tridimensionale, desenele sau icoanele pictate;

– nu se acceptă imagini care sunt protejate de drepturi de copyright;

– semnătura artistului, inițiale, watermark-uri sau alte însemne nu trebuie să fie plasate pe imagine;

– organizatorii își rezervă dreptul de a refuza înscrierea fotografiilor ce au o calitate tehnică îndoielnică (fotografii făcute cu telefonul mobil etc.);

– cele trei fotografii pentru concurs, vor fi transmise în format digital pe adresa de e-mail [email protected], cu precizarea: „Pentru concursul eparhial de fotografie” și nu se înapoiază;

– transmiterea imaginilor către organizatori reprezintă înscrierea în concurs, iar prin acest gest, participantul declară, în mod implicit, că este deținătorul drepturilor de autor asupra acestora, își asumă toate consecințele legale în cazul în care se dovedește că nu deține drepturile intelectuale asupra fotografiei și că a luat la cunoștință de prezentul regulament;

– concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest concurs; organizatorii concursului nu își pot asuma răspunderea pentru nicio fotografie însușită în mod ilegal de către participanți;

– câștigătorul va trebui să transmită organizatorului fotografia la rezoluție maximă pentru a dovedi că el este autorul fotografiei. Toate datele EXIF vor trebui păstrate intacte. Câștigătorul care nu trimite fotografia sau datele din EXIF lipsesc (sau se dovedesc a fi manipulate) va fi descalificat, fiind ales un alt câștigător;

– nu vor fi acceptate în concurs fotografii ce conțin sau instigă la orice formă de violență sau au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen, imagini ce conțin publicitate, materiale promoționale sau sigle/branduri vizibile;

– organizatorii își rezerva dreptul de a nu înscrie în concurs lucrările ce nu respectă condițiile de participare;

– fotografiile transmise prin e-mail sau prin www.wetransfer.com pentru înscrierea în concurs, trebuie să fie însoțite de un document „Word” („.doc”) care să conțină datele personale ale autorului și detalii despre fotografie, după cum urmează:

Numele și prenumele concurentului:

Vârsta:

Adresa:

Parohia din care face parte concurentul:

Adresa de e-mail:

Nr. de telefon mobil:

Numărul și titlul fotografiei:

Locul și data realizării imaginii:

– Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei își rezervă dreptul de a folosi imaginile înscrise în concurs, în scopuri ce slujesc interesele misionar-pastorale ale Bisericii Ortodoxe Române;

– data limită de trimitere a fotografiilor este 31 octombrie 2014;

– pentru fotografiere în interiorul lăcașelor de cult este necesară aprobarea prealabilă a preotului paroh.

Imaginile înscrise în concurs vor fi analizate, evaluate și premiate de un juriu format din fotografi profesioniști, profesori și teologi.

Jurizarea va avea loc la Centrul Eparhial din Buzău, în perioada 1-7 noiembrie 2014, verificarea datelor și a respectării condițiilor de participare se vor face în perioada 10-14 noiembrie 2014, rezolvarea eventualelor nereguli este programată în perioada 17-20 noiembrie.

Decizia alegerii câștigătorilor revine exclusiv juriului, va fi definitivă, irevocabilă și nu va trebui justificată.

Premierea câștigătorilor va avea loc în ziua de sâmbătă, 6 decembrie 2014 (Sfântul Nicolae) într-o locație ce va fi comunicată ulterior.

Premiile vor consta în oferirea de diplome, cărți și albume apărute în cadrul Editurii Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa Sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul: Pr. Romeo Ene – e-mail [email protected]

La această activitate se preconizează participarea a aproximativ 500 de tineri care vor încerca să surprindă momente emoționante atât din viața cotidiană, cât și din cadrul sfintelor slujbe ale Bisericii strămoșești. În felul acesta se va întări dragostea față de Biserică, față de Sfintele Taine ale Împărtășaniei și Spovedaniei. Iar tinerii vor fi educați în sensul respectării valorilor spiritualității românești.

Mai multe detalii puteți afla accesând site-ul www.arhiepiscopiabzvn.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente