Cimitirele trebuie să reprezinte comunitatea locală, iar nu interese economice sau de grup

Patriarhia Română a solicitat, în repetate rânduri, modificarea Proiectului de Lege privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (PL-x nr. 592/2009), atât în forma sa inițială, cât și după ce a fost trimis spre reexaminare celor două camere ale Parlamentului de către Președintele României.

În acest sens, Patriarhia Română a propus o serie de amendamente cu privire la proiectul legislativ amintit, menite să asigure stabilitatea și sustenabilitatea activității cimitirelor înființate de entități care nu reprezintă comunitatea locală, ci interese economice sau de grup (societăți comerciale, asociații).

Întrucât, în data de 13 martie 2014, Comisia juridică, de disciplină și imunități a înaintat plenului Camerei Deputaților raportul asupra proiectului legislativ menționat fără a ține cont de observațiile Patriarhiei Române, precizăm că înființarea și administrarea cimitirelor de către întreprinzătorii privați în formă actuală a proiectului legislativ are următoarele consecințe:

1. Tulburarea păcii confesionale în perimetrul cimitirelor deținute de operatori economici, fundații și asociații;

Conform rezultatelor recensământului din anul 2011, 99,8% din cetățenii României și-au declarat apartenența la un cult religios. Peste 90% din cimitirele existente sunt confesionale, iar restul sunt administrate de autoritățile publice locale. Atât în cimitirele confesionale, cât și în cele ale administrațiilor publice locale este prevăzută o parcelare în funcție de apartenența confesională a celor decedați.

În noul proiect legislativ nu este prevăzută o astfel de responsabilitate în cazul operatorilor economici, fundații și asociații, care înființează cimitire particulare. Într-o astfel de situație există riscul, ca locurile de veci să fie vândute pe criterii strict economice, fără a se ține cont de apartenența confesională, ceea ce va conduce inevitabil fie la conflicte, fie la prozelitism atunci când ceremonii religioase diferite se vor suprapune într-un spațiu limitat.

2. Instabilitatea cimitirelor deținute de operatori economici, fundații și asociații;

Existența și stabilitatea pe termen lung a administrațiilor publice locale și a cultelor este o certitudine. Administrațiile publice locale și cultele religioase sunt structuri stabile, responsabile, reprezentative pentru comunitățile locale, care nu se autodizolvă și nici nu intră în faliment.

Nu același lucru se poate spune despre operatorii economici, animați de interesul economic imediat, sau despre fundațiile și asociațiile apărute conjunctural sau din interese de grup a căror reprezentativitate poate fi restrânsă legal, chiar și la o singură persoană (asociat unic sau fondator). Din acest motiv, un cimitir înființat de un operator economic particular poate fi ușor dezafectat sau vândut unei alte societăți comerciale indiferent de religia noului proprietar. Într-o astfel de situație există riscul ca mormintele să fie profanate sau dezafectate dacă se schimbă destinația terenului respectiv.

În concluzie, Patriarhia Română solicită ca aceste două probleme să fie soluționate în textul proiectului legislativ menționat.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Comentarii Facebook


Știri recente