ATENEU BRÂNCOVENESC la Parohia Sf. Pantelimon – Foișorul de Foc

Duminică, 6 aprilie 2014, ucenicii școlii de pictură pe sticlă din cadrul programului parohial „Ateneu brâncovenesc” de la biserica Sf. Pantelimon-Foișorul de Foc din București se pregătesc să încheie prima etapă a proiectului dedicat inculturării virtuții milei creștine în viața parohială de zi cu zi. Va urma vernisajul expoziției de pictură ATENEU BRNCOVENESC, în prima zi de Paști, 20 aprilie 2014, și mai multe expoziții organizate concomitent în câteva din parohiile din București, în duminica Tomii, respectiv 27 aprilie 2014.

În contextul în care asistența socială contemporană, inclusiv cea desfășurată de Biserică, cunoaște o profundă fundamentare secularizată, bazată pe un umanism antropocentric și autosuficient, după cum sesizează părintele Ioan Ică jr., soluția practică oferită de programul social-filantropic desfășurat la biserica Sf. Pantelimon-Foișorul de Foc din București o reprezintă inculturarea virtuții milei creștine în puterea de a face binele.

La nivelul bisericii Sf. Pantelimon – Foișorul de Foc, această inculturare a virtuții milei creștine a îmbrăcat în perioada februarie – aprilie 2014 forma concretă a programului Ateneu parohial prin intermediul căruia s-au făcut eforturi sistematice ca mesajul Mântuitorului nostru Hristos să pătrundă în sufletul a peste 25 de copii de la Școala parohială de duminică.

Astfel, prin programul Ateneu parohial s-a urmărit ca toți acești copii să fie ajutați să-și îmbogățească duhovnicește creșterea fizică și intelectuală prin chemarea de a desfășura o activitate social-filantropică modernă, dar conciliabilă cu Evanghelia, luând aminte cu grijă însă și la cuvântul Sfântului GRIGORIE al NYSSEI care ne atrage atenția astfel: „Căci nimeni să nu vadă această virtute (mila – n.n.) arătându-se numai în cele materiale. Pentru că, în acest caz, ea nu ar fi decât o faptă a celor ce au vreo putere să facă binele„.

Într-o tipăritură dedicată de Sfântul Antim Ivireanul marelui voievod martir Sfântul Constantin Brâncoveanu, domnitorul Țării Românești (1688-1714), intitulată Învățăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său, Leon Înțeleptul, se spune: „Dreapta-credință este dovedită în special prin milostenia către săraci. Să fii sigur că este pierdută acea zi în care nu ai făcut bine cuiva și, în aceeași zi, nici tu nu vei fi ajutat de Dumnezeu. Dobândește, așadar, obiceiul să faci milostenie, ca și tu să dobândești mila lui Dumnezeu„.

Cu alte cuvinte, prezența în noi a virtuții milei creștine, arată că harul Sfântului Duh este prezent și lucrează în noi, „dincolo de controlul nostru„, după cum se exprimă pr. prof. Stanley Harakas: „Facerea de bine arată că Duhul naște în noi înclinația reflexă de a face bine altora, mai ales celor aflați în nevoi„.

Însușirea virtuții milosteniei nu s-a predat teoretic, ci prin intențiile inițiatorilor proiectului de a-L face cât mai transparent pe Preamilostivul nostru Dumnezeu participanților la programul Ateneu parohial prin intermediul pictării icoanelor, denumite sugestiv „Biblia în imagini”, astfel încât să ajungă să se simtă „contemporani cu Mântuitorul nostru Hristos„.

Concret, modul de inculturare adoptat în cazul proiectului intitulat Ateneu brâncovenesc, dar și a altora de acest gen din cadrul programului social-filantropic Ateneu parohial, a fost acela de a-l face pe fiecare copil să înțeleagă faptul că stă în puterea lui să picteze o icoană pe care mai apoi să o valorifice în beneficiul unei persoane care are nevoie de ajutor, dar și că dovada supremă de cinstire a unei sfinte icoane o reprezintă cinstirea icoanei din sufletul semenului nostru, oricât de oropsit ar fi el.

Astfel, în contextul lucrării social filantropice desfășurate prin proiectul Ateneu brâncovenesc, s-a considerat o adevărată reușita măsura în care copiii au învățat să aprecieze și, mai mult, să practice virtutea milosteniei creștine. Dar, cea mai importantă concluzie rămâne totuși cea formulată de doamna Georgeta Müller, educatoare în cadrul Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din str. Balotului, care asistând la desfășurarea proiectului Masa brâncovenească pentru cei 150 de tineri internați aici, proiect care a inclus și împărtășirea lor, se întreba retoric: „Dacă Sfânta Împărtășanie îi liniștește pe acești tineri internați în cadrul centrului nostru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, vă dați seama ce efecte are asupra omului sănătos?”.

Conceptul proiectului Ateneu brâncovenesc a fost unul complex, din punct de vedere cultural-misionar, pentru că a fost vorba de un episod din cadrul programului Ateneu parohial, care urmează atelierului de icoane pe sticlă Ateneul Sf. Parascheva desfășurat în toamna anului 2013 sub coordonarea doamnei profesor Viorica Colpacci. De fapt, acest lucru ne-a și facilitat strângerea de fonduri relativ ușoară pentru proiectul Ateneu brâncovenesc, în valoare de aproape 4 000 lei.

Prima tranșă din sumă, proveniți exclusiv din sponsorizări, cca. 2 000 lei au fost investiți în sticlă, rame, vopsele și pensule în ideea ca lecțiile de pictură pe sticlă să fie oferite gratuit de către parohia Sf. Pantelimon-Foișorul de Foc din București, iar la sfârșitul lor copiii să plece cu icoanele acasă, făcând astfel misiune creștină în familie. Cea de a doua tranșă, cca. 1 800 lei (în realitate, conform facturilor, peste 2 000 lei) au reprezentant rezultatul colectei pentru fondul „Stop însingurării!” realizat prin valorificarea imaginilor icoanelor pictate în cadrul Ateneul Sf. Parascheva din toamna anului 2013 și au fost alocați Mesei brâncovenești pentru circa 300 de persoane aflate în nevoie.

Partea frumoasă a proiectului este că nu se rezumă doar la icoanele care revin copiilor sau la alimentele destinate celor nevoiași, ci la posibilitatea continuării și după încheierea lui și, mai mult, la conexiunea cu alte parohii. În acest sens, la fiecare atelier de pictură pe sticlă susținut de doamna profesor Anamirela Anghel au fost invitați preoți (de ex. părintele protopop Ioan Popescu, parohul Bisericii Icoanei Părintele, Emil Nedelea Cărămizaru, parohul bisericii „Sfântul Gheorghe”-Nou, părintele profesor dr. Mihai Aurel, parohul bisericii Sfânta Treime – Delea Veche, părintele Stoica Dragoș Florin, preot la Biserica Doamna Oltea, părintele Gheorghiță Burlănescu, parohul bisericii Popa Rusu, părintele George Vlad Dobrescu de la Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie etc.), urmând ca vizita să fie întoarsă prin realizarea unei expoziții în fiecare din bisericile din care provin.

Proiectul Ateneu brâncovenesc nu se va încheia odată cu concursul „Sfânta Euharistie – lumina vieții creștine”, ci prin punerea în scenă a piesei de teatru Sfântul Vodă Brâncoveanu, după un scenariu propriu, și multiplicarea ei audio pe un suport CD care să fie valorificat în cadrul unei noi campanii de strângere de fonduri, de data aceasta pentru organizarea unui pelerinaj la una din mănăstirile ctitorite de Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

Comentarii Facebook


Știri recente