Act Patriarhal de confirmare

Preasfințitul Ignatie Mureșeanul a fost hirotonit duminică ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Spaniei și Portugaliei, în Catedrala mitropolitană din Paris. Redăm în continuare Actul patriarhal de confirmare nr. 1/2011, emis de Cancelaria Sfântului Sinod la data de 7 decembrie 2011, în temeiul Hotărârii nr. 8492 / 24 octombrie 2011 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, potrivit prevederilor art. 25 alin. (6) și art. 133 alin. (2) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, și făcut public duminică, 11 decembrie 2011, în Catedrala mitropolitană din Paris, cu hramul ‘Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril’.

†Daniel

Prin harul și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Bucureștilor,Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preaiubitului cler, cinului monahal și dreptcredincioșilor creștini din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, și tuturor ascultătorilor și cititorilor acestui

Act Patriarhal de confirmare,

Har, milă și pace de la Dumnezeu, iar de la Noi, părintești binecuvântări!

Ca slujitor al Bisericii lui Hristos în vrednicia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în temeiul prevederilor art. 25 alin. (6) și art. 133 alin. (2) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, aducem la cunoștință că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din ziua de 24 octombrie 2011, a examinat propunerea Preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, privind înființarea postului de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei și alegerea în acest post a Preacuviosului Părinte Ahimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif, consilier în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale.

Având în vedere că propunerea Preasfințitului Părinte Episcop Timotei are ca scop împlinirea cerințelor duhovnicești, liturgice, pastorale și misionare ale celor aproape un milion de creștini ortodocși români din Spania și Portugalia, impulsionarea activității misionar-pastorale în cuprinsul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, precum și sprijinirea ierarhilor din Mitropolie în lucrarea pe care o desfășoară spre folosul duhovnicesc, educațional și social al credincioșilor din cadrul comunităților ortodoxe române din Marea Britanie și Irlanda, arhiereul-vicar având îndatorirea statutară de a fi prezent și a-și desfășura activitatea cu timp și fără timp în cuprinsul eparhiei, în conformitate cu atribuțiile ce-i vor fi încredințate prin Decizia Preasfințitului Părinte Episcop Timotei ce va fi aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

Apreciind că Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif are o temeinică formare pastorală, duhovnicească și monahală, dobândită în peste 10 de ani de slujire la sfântul altar și în cei aproape 4 ani de viață călugărească, o solidă pregătire teologică în domeniul studiilor patristice și o fructuoasă experiență didactică dobândită, începând din anul 2002, în calitate de asistent și lector universitar titular la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității ‘1 Decembrie 1918’ din Alba Iulia, o susținută activitate publicistică și numeroase participări la simpozioane și întruniri naționale și internaționale, precum și simț administrativ-gospodăresc dovedit în răspunderile încredințate în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei și, mai apoi, a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale;

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, în temeiul prevederilor art. 88 alin. (1) lit. k) din Statut privind consultarea prealabilă de principiu cu Patriarhul României și mitropolitul locului, în legătură cu necesitatea pastoral-misionară și administrativă a înființării unui post de arhiereu-vicar în eparhia pe care o păstorește și, după consultarea cu Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale și cu organismele eparhiale, făcută în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (2) din Statut, a propus Sfântului Sinod înființarea postului de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, precum și alegerea în acest post a Preacuviosului Părinte Ahimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif.

După aprobarea înființării postului de arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, în urma examinării canonice care s-a făcut Preacuviosului Părinte Ahimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (12) din Statut, și a constatării că Preacuvioșia Sa întrunește condițiile canonice pentru ridicarea la treapta arhieriei, menționate în art. 130 alin. (4) lit. a)-g) din Statut, la propunerea Comisiei canonice, juridice și pentru disciplină și ca urmare a votului exprimat, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința de lucru din 24 octombrie 2011, a aprobat alegerea Preacuviosului Părinte Ahimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif în postul nou-înființat de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei și ridicarea sa la treapta arhieriei, urmând a purta, în această demnitate bisericească, titulatura Mureșeanul.

Pentru împlinirea rânduielilor canonice și statutare bisericești, cele de mai sus se prezintă spre știință tuturor celor de față, precum și întregului cler și tuturor credincioșilor din Sfânta Episcopie Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei și celor din cuprinsul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, astăzi, duminică, 11 decembrie 2011, la hirotonia întru arhiereu a Preacuviosului Părinte Ahimandrit Dr. Ignatie (Ilie) Trif, pentru postul de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugalie, în cadrul Sfintei Liturghii.

Din partea Preasfinției Sale așteptăm, așa cum prevede Canonul 34 Apostolic, cinstire și ascultare față de Chiriarhul Său, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, față de Mitropolitul locului și de Patriarhul României, dar mai ales față de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; să lucreze în comuniune cu ceilalți ierarhi din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, să arate iubire de neam, grijă părintească pentru parohii și mănăstiri, pentru valorile credinței ortodoxe, pentru cultura creștină, precum și dragoste părintească față de clerul și dreptcredincioșii creștini, tineri și vârstnici, făcându-se tuturor călăuză întru păstrarea neștirbită a dreptei credințe și a rânduielilor Bisericii noastre străbune; să se consulte și să coopereze cu autoritățile din Spania și Portugalia, precum și din alte ținuturi în care-și va desfășura activitatea, spre binele Bisericii și al credincioșilor ortodocși români.

Încredințăm pe Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșeanul, noul Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, milostivirii Bunului Dumnezeu, rugăciunilor Sfântului Apostol Iacob, ocrotitorul Spaniei și Portugaliei, ale Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, ale Sfântului Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei, precum și ale tuturor Sfinților Români.

Și astfel, cu un cuget și cu o inimă, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea deoființă și nedespărțită. Amin!

Președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

†Daniel

Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente