6 îndemnuri mântuitoare ale Sfântului Apostol Petru

Sf. Petru
  • Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai lui Dumnezeu (I Pt. 2:16)

  • Vă îndemn ca pe nişte străini ce sunteţi şi călători aici pe pământ, să vă feriţi de poftele cele trupeşti care se războiesc împotriva sufletului (I Pt. 2:11).

  • Nu răsplătiţi răul cu rău sau ocara cu ocară, ci, dimpotrivă, binecuvântaţi, căci spre aceasta aţi fost chemaţi, ca să moşteniţi binecuvântarea (I Pt. 3:9).

  • Cel ce voieşte să iubească viaţa şi să vadă zile bune să-şi oprească limba de la rău şi buzele sale să nu grăiască vicleşug; Să se ferească de rău şi să facă bine; să caute pacea şi s-o urmeze (I Pt. 3:10-11).

  • Mai presus de toate, ţineţi din răsputeri la dragostea dintre voi, pentru că dragostea acoperă mulţime de păcate. Fiţi, între voi, iubitori de străini, fără cârtire. După darul pe care l-a primit fiecare, slujiţi unii altora, ca nişte buni iconomi ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu (I Pt. 4:8-10).

  • Puneţi şi din partea voastră toată sârguinţa şi adăugaţi la credinţa voastră fapta bună, iar la fapta bună, cunoştinţa, La cunoştinţă, înfrânarea; la înfrânare, răbdarea; la răbdare, evlavia. La evlavie, iubirea frăţească, iar la iubirea frăţească, dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi şi tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoaşterea Domnului nostru Iisus Hristos (II Pt 1:5-8).

Foto credit: Arhivă Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente