27 septembrie 1988 – A trecut la cele veșnice în București, preotul și profesorul de teologie Ioan Rămureanu

27 septembrie 1988 – A trecut la cele veșnice în București, preotul și profesorul de teologie Ioan Rămureanu. Studii la Seminarul „Miron Patriarhul” din Câmpulung Muscel (1922-1930), la Facultatea de Teologie din București (1930-1934), care i-a conferit doctoratul în 1942, Facultatea de Litere din București, secția Limbi clasice (1943-1948); studii de specializare la Facultățile de Teologie Protestantă din Paris (1935-1936), Protestantă și Catolică din Strasbourg (1935-1937) și Ortodoxă din Atena (1937-1938). Pentru scurt timp profesor de Religie, apoi asistent (1939), lector (1952) și profesor (1959-1977), la Facultatea de Teologie din București (devenită Institut în 1948), la catedra de Istorie bisericească universală; diacon (1939) și preot (1957).

Lucrări; Lupta împăratului Iulian împotriva creștinismului (1942, teză de doctorat); Legăturile Patriarhiei de Alexandria cu Țările Române (ST, 1956, nr. 1-2); Ghenadie al II-lea Scholarios, primul patriarh ecumenic sub turci (O, 1956, nr. 1); Începuturile creștinării ungurilor în credința ortodoxă a Răsăritului… (ST, 1957, nr. 1-2); Creștinarea rușilor în lumina noilor cercetări istorice (ST, 1957, nr. 5-6); Începuturile creștinării sârbilor sub împăratul bizantin Heracliu (ST, 1959, nr. 3-4); Creștinarea sârbilor sub împăratul Vasile I Macedoneanul (ST, 1960, nr, 1-2); Lupta Ortodoxiei contra arianismului de la Sinodul I ecumenic până la moartea lui Arie (ST, 1961, nr. 1-2); Sinodul de la Sardica din anul 343 și importanța lui pentru istoria pătrunderii creștinismului la geto-daco-romani (ST, 1962, nr. 3-4); Sinoadele de la Sirmium (ST, 1963, nr. 5-6); Creștinismul în provinciile romane dunărene ale Biricului la sfârșitul secolului XV. Sinodul de la Sirmium din 378 și Sinodul de la Acvileea din 381 (ST, 1964, nr. 7-8); Sinodul al II-lea ecumenic de la Constantinopol, 381… (ST, 1969, nr. 5-6); Evenimente istorice înainte și după Sinodul de la Calcedon (ST, 1970, nr. 3-4); Cinstirea Sfintelor icoane în primele trei secole (ST, 1971, nr. 9-10); Sinodul I ecumenic de la Niceea din 325. Condamnarea ereziei lui Arie (ST, 1977, nr. 1-2); Mărturisirea de credință a patriarhului ecumenic Ghenadie Scholarios (O, 1984, nr. 4) și altele. Postum i-a apărut „Istoria bisericească universală”, manual pentru Semiriariile teologice (1992). A publicat și alte studii, în care s-a ocupat cu istoria Bisericii creștine primare (persecuții, sinoade ecumenice și locale, arianismul în sudul Dunării), cu începuturile creștinismului pe pământ românesc, legăturile Bisericii ortodoxe române cu alte Biserici creștine etc. A tradus în românește „Actele martirice”, cu un studiu introductiv (1982, reeditare în 1997).

Comentarii Facebook


Știri recente