20 de sfaturi de la părintele Ioanichie Bălan

Se împlinesc 91 de ani de la naşterea părintelui Ioanichie Bălan, unul dintre cei mai apreciaţi duhovnici ai României. A fost un monah de vocaţie, un adevărat mărturisitor al credinţei într-o perioadă marcată de abuzurile regimului comunist.

Fundamentat pe scrierile patristice, părintele Ioanichie avea câteva sfaturi pe care le acorda constant ucenicilor săi, un adevărat program duhovnicesc destinat desăvârşirii spirituale.

Am ales 20 dintre îndemnurile sale:

 1. Străduieşte-te să ţii cât mai mult tăcerea.
 2. Străduieşte-te să dobândeşti în toate şi oricând blândeţea.
 3. Străduieşte-te mai ales să ai o ascultare cât se poate de sinceră, completă, adevărată.
 4. Străduieşte-te să omori din mintea şi inima ta toate gândurile de mândrie.
 5. Caută să fii smerit, nu la arătare, în afară, ci în inima ta smereşte-te.
 6. Fugi cu totul de urâta mânie.
 7. Caută ca în toată viaţa ta să nu judeci pe nimeni.
 8. Dobândeşte-ţi multă răbdare, căci multe necazuri vei avea în viaţă.
 9. Ca să poţi să te întăreşti în sfânta ascultare, în răbdare, în iubire, trebuie să te rogi lui Dumnezeu neîncetat.
 10. Fugi ca de foc de lenevie. Leapădă lenea, plictiseala, trândăvia, urâtul, nesimţirea sufletului.
 11. Caută ca să mulţumeşti pe Domnul pentru tot ce-ţi dă, bun sau rău.
 12. Nu te mulţumi cu ce faci niciodată.
 13. Iartă toate tuturor şi iertat vei fi şi tu.
 14. Caută pacea tuturor şi parte de ea vei avea.
 15. Caută întâi binele şi folosul aproapelui.
 16. Caută mângâiere numai în rugăciune.
 17. Caută pe Domnul în necazuri.
 18. Ascunde-te în chilia inimii tale.
 19. Şi mai ales, stând în chilie sau oriunde vei fi, ca o rugăciune neîncetată să ai cugetarea morţii tale.
 20. Cere stăruitor în rugăciunile tale, zi şi noapte cere cu mare durere, smerenie şi tânguire darul lacrimilor.

Viaţa

Părintele Ioanichie s-a născut în data de 10 februarie 1930 în localitatea Stănița, județul Neamt, primind, la Botez, numele de Ioan.

După ce a absolvit Liceul comercial din Roman, în 4 noiembrie 1949, a venit la Mănăstirea Sihăstria. A fost tuns în monahism în data de 14 aprilie 1953 și hirotonit diacon la data de 15 aprilie 1953.

Între 1949-1971 a îndeplinit în Mănăstirea Sihăstria ascultările de casier, contabil, secretar și ghid al mănăstirii.

În perioada 1971-1990, părintele Ioanichie Bălan se mută la Mănăstirea Bistriţă, judeţul Neamţ. Cu acest prilej, între anii 1971-1975, urmează cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti, pe care le încheie cu lucrarea intitulată „Chipuri de călugări îmbunătăţiţi din mănăstirile nemţene”.

În ziua de 2 februarie 1979, ierodiaconul Ioanichie Bălan este hirotonit preot de Patriarhul Teoctist. Mai apoi, în anul 1984, el va fi numit protosinghel, iar în anul 1992, arhimandrit. Abia în anul 1990 va reveni la Mănăstirea Sihăstria, unde îşi va continua activitatea misionară şi publicistică.

În cei aproape 60 de ani de viață monahală, Arhimandritul Ioanichie Bălan s-a evidențiat ca un mărturisitor al credinței în timpul regimului comunist.


M-am legat de părinţi, de simplitatea lor, de inima lor curată, a bătrânilor, a tinerilor, de sinceritatea lor, şi m-am înrolat şi eu împreună cu ei să slujesc Biserica. Şi m-am simţit şi eu ales de mâna Domnului fără să ştiu cum exact. Atâta ştiu că până astăzi n-am regretat că am intrat în viaţa monahală. Şi am simţit aceasta ca un semn că Dumnezeu m-a ocrotit şi mi-a îndreptat paşii pe această cărare duhovnicească.

– Pr. Ioanichie Bălan


A fost, totodată, și un istoric recunoscut al vieții monahale, impunându-se în cultura românească prin cărțile sale „Patericul Românesc”, „Vetre de sihăstrie românească”, „Viața Părintelui Cleopa”, „Părintele Paisie Duhovnicul” etc.

Arhimandritul Ioanichie Bălan a rămas în memoria creștinilor ca unul dintre marii duhovnici ai Ortodoxiei românești.

Este înmormântat la Mănăstirea nemțeană Sihăstria.

Foto credit: Trinitas TV/ Captură Foto

Comentarii Facebook


Știri recente