15 iulie 1818 – S-a născut mitropolitul Iosif Naniescu al Moldovei și Sucevei

Călugărit și hirotonit ierodiacon de către episcopul Chesarie al Buzăului, în1835; studii la Seminarul din Buzău (1836-1940) și la Colegiul „Sf. Sava” din București (1947); egumen al mănăstirilor Serbăneștii Morunglavului – jud. Vâlcea (1849- 1857) și Giseni Dâmbovița (1857 – 1863), „curator” la mănăstirea Sărindar din București (1863 – 1864); hirotonit ieromonah (1850), hirotesit protosinghel (1852) și arhimandrit (1860), profesor de Religie la Gimnaziul „Gh. Lazăr” ( 1864- 1866), Liceul „Matei Basarab” (1866 – 1973), școala normală (1867- 1873), director la Seminarul „Central” (1870 – 1871), toate în București; 23 aprilie 1872 – hirotonit arhiereu cu titlul „Mireon” (de Mira Lichiei); 18 ianuarie 1873 ales episcop la Argeș , iar la 10 iunie 1875 mitropolit al Moldovei (înscăunat la Iași, 6 iulie 1875), păstorind până la moarte; în 1888 ales membru de onoare al Academiei Române; în timpul păstoririi lui s-a zidit și pictat catedrala mitropolitană (1881-1887), s-au restaurat bisericile „Sfinții Trei lerarhi” și „Sf. Nicolae Domnesc” din Iași, a fost mutat Seminarul de la Socola la Iași; a desfășurat o apreciabilă operă filantropică, a întreținut zeci de tineri la studii; însuflețit patriot, a sprijinit Războiul de Independență din 1877 (pastorale, colecte în eparhie, ajutoare personale); sub îndrumarea și cu cheltuiala sa, a apărut „Revista Teologică” de la Iași (1983-1887), redactată de profesorii Constantin Erbiceanu și Dragomir Demetrescu; a dăruit Academiei Române bogata sa bibliotecă, cu peste 10000 de cărți, peste 300 tipărituri vechi Românești și numeroase manuscrise.

Comentarii Facebook


Știri recente