Zi de sărbătoare în Bavaria

Duminica de 13 ianuarie 2013 a fost una deosebită pentru comunitatea românească « Nașterea Domnului » din München. După o activitate remarcabilă desfășurată în capitala Bavariei, pr. prof. Mircea Basarab și-a sărbătorit oficial retragerea. În această duminică Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către ÎPS Părinte Mitropolit Serafim Joantă, înconjurat de către PS Părinte Sofian, pr. Mircea Basarab, pr. prof. Vasile Leb, reprezentanții Patriarhiei ecumenice și ai Patriarhiei Sârbe, pr. Mihai Meseșan din parohia de la Lugano (Elveția) și pr. Alexandru Nan. După citirea Sfintei Evangelii, PS Părinte Sofian Brașoveanul a interpretat pericopa citită, subliniind între altele importanța pentru fiecare creștin a calității de fiu / fiică al/a lui Dumnezeu.

La sfârșitul Sf. Liturghii, pr. prof. Dr. Mircea Basarab a prezentat pe scurt activitatea prodigioasă pe care a desfățurat-o în plan pastoral-misionar și ecumenic, în cei aproape 40 de ani de activitate. În cuvântul său pr. Basarab a amintit și greutățile inimaginabile pe care a fost nevoit să le depășească în decursul pastorației desfășurate, mai ales înainte de îndepărtarea regimului comunist din România. Amintind prima Liturghie săvârșită în biserica vechilor catolici din München, părintele Basarab a evocat și momentul înființării parohiei prin constituirea Adunării parohiale la data de 18 ianuarie 1974.

Recunoscut în țară și în străinătate (nu numai în Germania), ca fiind un ecumenist competent, prezent, printre altele, ca delegat al Patriarhiei Române la Canberra (1991), pr. Basarab a fost elogiat apoi de reprezentanții Bisericilor vechilor catolici, romano-catolicilor și evanghelicilor, care au evocat implicarea și competența pr. Basarab în toate comisiile din care a făcut parte. Pentru toate meritele sale, pr. Basarab a primit apoi Ordinul Sf. Brâncoveni, acordat de către PF Părinte Patriarh Daniel și înmânat de către ÎPS Părinte Mitropolit Serafim, întrucât primise toate distincțiile din partea Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală și de Nord. PS Sofian a dat apoi citire textului acestui ordin, iar ÎPS Părinte Serafim a reliefat activitatea pr. Basarab, subliniind realizările acestuia în plan pastoral-misionar și ecumenic. Astfel, ÎPS Sa a amintit între altele și sprijinul financiar substanțial acordat de către Bisericile naționale din Germania (Bisericile catolică și evanghelică) pentru ridicarea Centrului bisericesc din München, acesta fiind și rodul bunelor relații ecumenice pe care pr. Basarab le-a întreținut cu acestea. Despre contribuția pr. Basarab la ridicarea nivelului academic al Secției de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din München, prin cursurile și seminariile pe care părintele Basarab le-a ținut și le ține, a vorbit și profesorul grec Konstantin Nikolakopoulos.

După acest moment festiv a urmat instalarea noului preot paroh în persoana pr. Alexandru Nan. Pr. Nan a fost transferat la München începând cu data de 1 ianuarie 2013, până atunci fiind parohul și întemeietorul micuțelor parohii « Sf. Cuv. Parascheva » din estul Elveției și « Nașterea Domnului” din Feldkirch (Austria).

În cadrul ceremoniei de instalare, ÎPS Părinte Serafim i-a înmânat pr. Alexandru Nan Sf. Evanghelia, Sf. Cruce și cheile bisericii Sf. Willibrord, amintindu-i de îndatoririle pe care le are preotul desemnat să conducă o parohie. Noul preot paroh a prezentat apoi în câteva cuvinte un fel de program pe care dorește să-l desfășoare în parohie, dorind să continue, după puterile și priceperea sa, munca extraordinară a pr. Basarab. Pornind de la cuvintele Sf. Ioan Gură de Aur: „Dumnezeu te-a ales pe tine, El ți-a încredințat acest har, și nu ai fost ales prin vot omenesc. Deci, să nu batjocorești și să necinstești votul lui Dumnezeu”, pr. Nan a mulțumit bunului Dumnezeu pentru darurile trimise asupra propriei sale persoane și familii. Pr. Alexandru și-a exprimat apoi recunoștința față de ÎPS Părinte Mitropolit Serafim și PS Părinte Sofian pentru dragostea arătată și pentru încrederea acordată. Părintele Nan i-a îndemnat apoi pe credincioși să se roage bunului Dumnezeu pentru el, pentru a putea fi lumina pe care poporul lui Dumnezeu o așteaptă de la el și pentru a ajuta câți mai mulți oameni să trăiască încă din această viață Împărăția lui Dumnezeu. « Liturghia de după liturghie » a continuat la agapa organizată de către parohie la un restaurant din capitala bavareză.

Începuturile Parohiei „Nașterea Domnului” din München pot fi urmărite până la prima Liturghie ce a fost celebrată în aceeași biserică a vechilor catolici din oraș, la 14 iulie 1974. De atunci și până astăzi, biserica vechilor catolici a devenit locaș de închinare. Gândul de a întemeia o parohie și a oferi o viață religioasă organizată a prins contur în 26 mai 1975, când un grup de credincioși de origine română din München adresează o scrisoare Patriarhiei Române exprimându-și dorința de a înființa la München o parohie ortodoxă română. La 18 ianuarie 1976, cei ce frecventau serviciile divine s-au constituit în Adunarea parohială, au hotărât înființarea parohiei „Nașterea Domnului”, au alcătuit un statut al parohiei, au ales Consiliul parohial și au comunicat hotărârea lor autorităților de stat ale orașului München, de la care au primit recunoașterea la 27 ianuarie 1976. In 26 februarie 1976, parohia era primită oficial sub omoforul Bisericii Mame, Biserica Ortodoxă Română, făcând parte din Episcopia Ortodoxă Română pentru Europa Centrală și Occidentală, ridicată în 1975 la rangul de arhiepiscopie. Scrisoarea de aprobare a înființării parohiei din partea Patriarhiei Ortodoxe Române numește de asemenea pe Preotul Prof. dr. Mircea Basarab ca preot paroh al acesteia. În 1994, prin hotărârea Sf. Sinod din 22-23 martie, partea de răsărit a Arhiepiscopiei este ridicată la rang de mitropolie, iar Parohia Ortodoxă Română „Nașterea Domnului” din München, face parte, prin aceeași hotărâre, alături de „parohiile ortodoxe române din Germania, Austria, Luxemburg, Suedia, Norvegia, Finlanda și Danemarca” din Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania și Europa Centrală.

În decursul existenței sale parohia a susținut activități constând în întruniri interortodoxe, participări ecumenice, conferințe, activitatea în cadrul Comunității de lucru a Bisericilor Creștine din Bavaria (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen), întruniri internaționale, articole publicate la reviste teologice din țară și străinătate, etc.

Aniversările constituie un bun prilej de bilanț și reflecție nu numai a trecutului ci și de scrutare a viitorului. Într-un astfel de moment se găsesc acum când parohia se apropie de 30 de ani de activitate, fiind astfel cea mai veche parohie ortodoxă română din Bavaria. Pe lângă comuniunea de credință, se deprinde în cadrul parohiei sentimentul solidarității. Într-o comunitate religioasă, procesul înstrăinării are toate șansele de a fi mai ușor de suportat, pentru că parohia devine antidotul dorului. Ea, parohia, este un loc de întâlnire și comuniune în care se ascultă Liturghia și este mărturisită credința, dar în același timp și un loc de întâlnire și comunicare al celor ce vorbesc românește, constituind în această privință, un nou acasă. Mai mult chiar, prin intermediul parohiei, identitatea spirituală, sub aspectul ei religios și cultural, devine o caracteristică de care atât autoritățile bisericești cât și cele de stat ale noii țări ia cunoștință și o respectă ca atare.

Interesele și problemele religioase au apropiat de comunitatea greacă, sârbă și bulgară, împreună cu care s-a încercat să fie prezentată această comunitate ortodoxă în München ca o familie ortodoxă. Prin servicii religioase, conferințe, expoziții de carte religioasă ortodoxă, de icoane, de muzică religioasă și filme, s-au străduit să explice și să prezinte ortodoxia în fața creștinilor de alte confesiuni. Din contactul direct cu ortodocșii greci și sârbi s-a reținut cu mare interes maniera în care credința și spiritualitatea ortodoxă sunt exprimate prin intermediul unor limbi și culturi diferite. S-au convins că varietatea limbilor și a culturilor nu afectează unitatea de credință, de disciplină bisericească și de cult, ci constituie semnul diversității și al bogăției darurilor Duhului Sfânt. În acest sens, celebrarea în comun a Liturghiei a evidențiat de fiecare dată unitatea ecleziologică a Ortodoxiei în diversitatea ei culturală.

În conformitate cu dorința tuturor creștinilor pentru unitate și urmând exemplul Bisericii-Mame, Parohia „Nașterea Domnului” din München s-a angajat în discuțiile și organizațiile ecumenice din Bavaria, fiind membră în Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen din Bayern începând din februarie 1982. Parohia participă cu interes la lucrările și manifestările ecumenice ale acestei organizații, cea mai mare din Bavaria, cuprinzând toate bisericile din această parte a Germaniei.

Pr. Dr. Mircea Basarab, născut în 12 decembrie 1936 în Sibiu, este de la întemeiere (1976) parohul Parohiei Ortodoxe Române „Nașterea Domnului” din München și întemeietor al Parohiei „Sf. Dumitru” din Nürnberg (oct. 1981), pe care a păstorit-o până în iunie 1997. Este licențiat al Institutului Teologic din Sibiu și al Facultății de Filologie a Universității din Cluj-Napoca, iar din 1978 doctor în teologie al Institutului Teologic din București. În țară a fost profesor la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca, de unde a plecat la München în 1974 ca bursier al Bisericii Evanghelice din Germania. Pe lângă numeroase studii și articole publicate în țară și străinătate, părintele Mircea Basarab a publicat volumele: Cartea Profetului Amos, București, 1980 (teză de doctorat); Ermineutica Biblică, Oradea, 1997; Istoricul parohiei ortodoxe române Nașterea Domnului din München, Oradea 1997; Biserica și neamul în diaspora, Cluj 2001.

Comentarii Facebook


Știri recente