Workshop FORTE în Episcopia Severinului

Centrul de Resurse pentru formare și dezvoltare personală Drobeta din cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei a găzduit marți, 19 februarie 2013, un atelier de lucru în cadrul proiectului „FORTE -Formare trainică pentru parteneriat social”, după cum ne-a transmis Cătălin Cernătescu, Redactor știri al Episcopiei Severinului și Strehaiei.

Evenimentul a reunit Părinți Consilieri, Părinții Inspectori ai sectoarelor de activitate ale Episcopiei Severinului și Strehaiei și alți angajați din administrația Centrului Eparhial, membrii ai echipei de nucleu, implicați la nivel de Eparhie în proiectul derulat de Federația Filantropia . Scopul acestei întâlniri a fost demararea planului operațional în vederea implementării obiectivelor strategice elaborate în cadrul procesului de planificare strategică.

Acest eveniment are loc după ce, la întâlnirile anterioare au fost stabilite direcțiile strategice cuprinse în strategia de dezvoltare a Episcopiei Severinului și Strehaiei pe durata a 5 ani.

Pr. George Smeu, consultant eparhial în cadrul acestui proiect, a mărturisit:

„În momentul de față suntem în graficul Gantt-ului acestui proiect, făcând astăzi debutul componentei operaționale. După ce am hotărât în Permanența Consiliului Eparhial cele trei domenii de activitate pe care Eparhia noastră se va dezvolta în viitorul apropiat, împreună cu nucleul de lucru am desprins direcțiile strategice din care am stabilit obiectivele strategice, ajungând în acel stadiu în care vom trece efectiv la implementare. Din momentul de față va începe munca efectivă a celor hotărâte până acum, cu tot ceea ce implică această componentă de implementare: resurse, timp, activități, responsabili, pentru ca ceea ce există scriptic să capete și o finalitate practică. ”

Dl Radu Vereș, consultant training și evaluare din partea Global Commercium Development, a trasat parametrii atelierului de lucru de astăzi:

„Am participat la o întâlnire de lucru în cadrul procesului de planificare strategică pentru Episcopia Severinului și Strehaiei. Discuțiile noastre au vizat întocmirea planului operațional, prin intermediul căruia vor fi puse în operă direcțiile strategice și obiectivele strategice anterior stabilite. Am lucrat pe mai multe grupe, fiecare realizând câte un obiectiv strategic și întocmind pentru acesta planul operațional pentru îndeplinirea sa. ”

Centrul de resurse „Drobeta”, a luat ființă în cadrul proiectului FORTE și funcționează cu binecuvântarea Prea Sfințitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, începând cu data de 01.11.2011. Scopul Centrului este de a dezvolta capacitatea Eparhiei Severinului și Strehaiei de a furniza servicii de formare și consultanță, care să conducă la creșterea gradului de integrare socială și dezvoltare personală.

Proiectul FORTE – Formare trainică pentru parteneriat social este implementat de Federația Filantropia în nouă eparhii ale Patriarhiei Române, începând din septembrie 2010. Partenerii în proiect sunt: Patriarhia Română, Instituto de Formacion Integral (Spania) și Global Commercium Development. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 93/3.3/S/62277. Acesta urmărește dezvoltarea capacității organizaționale a structurilor active în domeniul parteneriatului social din cadrul Administrației Patriarhale și a nouă eparhii din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a deveni parteneri mai puternici pentru incluziunea socială la nivel național.

Comentarii Facebook


Știri recente