Vizitează virtual Mănăstirea Stavropoleos

Mănăstirea Stavropoleos din Centrul istoric al Bucureștiului poate fi vizitată online prin intermediul turului virtual disponibil pe site-ul aşezământului monahal.

Serviciul digital oferă imagini de mare calitate din biserica mănăstirii, din bibliotecă, trapeză şi din muzeul aşezământului monahal care cuprinde numeroase icoane de patrimoniu.

Turul virtual este disponibil aici

Mănăstirea Stavropoleos a fost întemeiată în anul 1724 de arhimandritul grec Ioanichie; el a construit biserica și un han care va funcţiona doar până la sfârșitul veacului al XIX-lea.

Într-o mănăstire urbană, cu un important rol cultural-misionar, ascultările sunt legate de slujbe, îndeletniciri cărturăreşti, prezentarea istoriei locului şi a tradiţiilor adăpostite între vechile zidiri. Foto credit: Mănăstirea Stavropoleos.

Astăzi, din ansamblul mănăstiresc fac parte biserica și incinta care împrejmuiește curtea interioară.  

Maicile au rânduite, pe lângă slujbele mănăstirești de fiecare zi, felurite activități precum restaurarea cărților vechi, pictarea icoanelor, împletirea metaniilor, digitalizarea fondului de carte veche, editarea cărților, pliantelor și monografiilor, deprinderea și promovarea prin CD-urile editate a cântării de tradiție bizantină etc. Foto credit: Mănăstirea Stavropoleos.

Mănăstirea a fost construită la începutul secolului al XX-lea în stil neo-romanesc, după planurile arhitectului Ion Mincu. 

Acuarelă reprezentând edificiul brâncovenesc. Foto credit: Mănăstirea Stavropoleos.Mănăstirea 

Ansamblul Stavropoleos aparţine stilistic epocii brancoveneşti. Deşi are dimensiuni reduse, biserica exprimă monumentalitate, fiind un spaţiu arhitectural specific tradiţiei bizantine.

Prin decoraţia sculptata şi prin motivele ornamentale exprima deopotriva o sensibilitate baroca şi un gust oriental. Foto credit: Mănăstirea Stavropoleos.

Pe site-ul mănăstirii se regăsesc mai multe resurse digitale, precum o serie de icoane praznicare sau mai multe partituri psaltice în format pdf.

Biserica Stavropoleos este inclusă în Lista monumentelor istorice din România. Foto credit: Raluca Ene/Basilica.ro.

Foto credit: Raluca Ene/Basilica.ro.

 

Comentarii Facebook


Știri recente