Vizite pastorale în Eparhia Caransebeşului

În contextul declarării anului 2015 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, a efectuat mai multe vizite pastorale la parohiile din cuprinsul Eparhiei Caransebeşului. Acestea au debutat duminică, 4 ianuarie, cu vizitarea parohiilor Zerveşti, Turnu Ruieni şi Borlova din Protopopiatul Caransebeş, informează “Ziarul Lumina”.

În Parohia Borlova, chiriarhul a rostit un cuvânt de învăţătură, îndemnându-i pe credincioşi să participe activ la misiunea Bisericii alături de părintele paroh Virgil Voinea, ca împreună să contribuie la intensificarea vieţii duhovniceşti din această parohie. Totodată, a indicat pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul ca model de misionar şi propovăduitor al cuvântului Evangheliei. La final, ierarhul i-a binecuvântat pe credincioşii prezenţi şi a purtat discuţii cu membrii Consiliului şi Comitetului parohial. Pe Valea Sebeşului, în urmă cu 30 de ani s-au iniţiat aşa-numitele seri duhovniceşti, seri de catehizare, tocmai pentru a veni în ajutorul credincioşilor ortodocşi care doreau să-şi păstreze dreapta credinţă în faţa prozelitismului altor confesiuni.

Localitatea Borlova este aşezată pe Valea Sebeşului, la poalele Muntelui Mic şi este atestată în anul 1519. Biserica parohială a fost construită între anii 1875-1885. Satul a mai avut înainte trei biserici, cea actuală fiind a patra.

Duminică, 11 ianuarie, Întâistătătorul eparhiei a fost prezent în mijlocul credincioşilor de pe Valea Timişului, vizitând parohiile Feneş şi Rusca Teregova. În Parohia Rusca Teregova ierarhul a apreciat numărul mare de credincioşi prezenţi la Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învăţătură în care a tâlcuit Evanghelia duminicii. La final, ierarhului i-au fost prezentate stadiul lucrărilor de renovare şi înfrumuseţare executate la biserica parohială cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ şi, de asemenea, a purtat discuţii cu credincioşii prezenţi.

În Duminica a 29-a după Rusalii, Preasfinţitul Părinte Lucian a poposit duhovniceşte în Parohia Secăşeni şi în Filia Calina din Protopopiatul Reşiţa. Chiriarhul a vizitat ambele biserici-monument istoric, cea din Secăşeni cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ ridicată în anul 1664 şi cea din Calina cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ ridicată în anul 1780. Aici chiriarhul a subliniat importanţa conservării şi punerii în valoare a obiectelor cu valoare istorică prin organizarea unui muzeu parohial. Totodată, i-a îndemnat pe credincioşi să rămână statornici în credinţa strămoşească. Vizita arhierească a avut ca scop intensificarea misiunii pastorale în cele două sate depopulate de pe Valea Caraşului.

Biserica de lemn din Calina este declarată monument istoric şi este un locaş bisericesc reprezentativ pentru Episcopia Caransebeşului. Locaşul a fost construit în jurul anului 1780 şi are hramul „Adormirea Maicii Domnului“. Aceasta a fost construită iniţial la Ciudanoviţa, de acolo a fost dusă la Greoni, pentru ca în 1780 să ajungă la Calina. Chivotul datează din 1892, fiind pictat de către Nicolae Haşcă şi donat de familia Tudor Drugărin, iar icoanele de pe iconostas au fost pictate de către Mihai Mustaţă, pictor profesionist, născut chiar la Calina. În biserica din Calina se păstrează câteva icoane pictate pe lemn din secolul al XVIII-lea şi stema domnească din vremea Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu gravată pe tronul arhieresc. Sistemul folosit pentru edificarea bisericii este întâlnit şi la alte biserici bănăţene şi este cunoscut sub numele de „sistemul în paiantă“ sau, în grai popular, „sistemul în căţei“. În Banatul Montan se găsesc doar două biserici din lemn, monument istoric, care vorbesc despre autenticitatea şi particularitatea Ortodoxiei din Banat. Aceste edificii sunt înscrise în lista bisericilor monument istoric, aparţinând patrimoniului naţional.

În ultima duminică din prima lună a anului calendaristic, Preasfinţitul Lucian s-a aflat în comunităţile parohiale din Cornea şi Valea Bolvaşniţa din Protopopiatul Băile Herculane. Ziua a debutat cu vizitarea Parohiei Cornea, unde chiriarhul a luat act de stadiul lucrărilor de renovare începute la biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ şi a îndemnat pe credincioşi să fie alături de părintele paroh Iosif Iocşa în eforturile de înfrumuseţare a locaşului de cult. În continuare, ierarhul a poposit în Parohia Valea Bolvaşniţa, unde a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, în care a tâlcuit pericopa evanghelică de la Luca 19, 1-10. De asemenea, l-a felicitat pe părintele paroh Solomon Sârbu pentru frumoasa şi dinamica activitate pastoral-misionară desfăşurată în parohie, deşi activează ca preot paroh de aproape doi ani. La final, părintele episcop a vizitat noua casă parohială achiziţionată recent din contribuţia credincioşilor şi s-a arătat mulţumit de stadiul lucrărilor.

Vizitele pastorale desfăşurate la nivelul eparhiei au ca scop dinamizarea vieţii parohiale prin întărirea sentimentului de apartenenţă a credincioşilor la comunitatea eclezială şi a chemării lor la misiune, precum şi implicarea preotului în slujirea iubitoare a semenilor. Totodată, s-a dorit cunoaşterea realităţilor şi a problemelor cu care se confruntă preoţii parohi în comunităţile pe care le deservesc. De asemenea, s-a încercat apropierea şi stimularea implicării dinamice a credincioşilor în viaţa parohiei şi dezvoltarea laturii social-filantropice la nivel parohial. În Episcopia Caransebeşului, vizitele pastorale vor continua de-a lungul anului, iar chiriarhul va fi prezent în toate cele 19 centre pastoral-misionare din Episcopia Caransebeşului, împlinind astfel iniţiativa Sfântului Sinod care a proclamat anul 2015 ca „Aan omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi“.

Comentarii Facebook


Știri recente