‘Titulatura și distincțiile onorifice acordate de Patriarhia Constantinopolului mitropoliților Țării Românești (secolele XIV-XVIII)’

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut volumul academicianului Emilian Popescu, intitulat „Titulatura și distincțiile onorifice acordate de Patriarhia Constantinopolului mitropoliților Țării Românești (secolele XIV-XVIII)”. Cartea este un omagiu adus Preafericitului Părinte Daniel la împlinirea a 20 de ani de jertfelnică arhierie ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei (1990-2007) și Patriarh al României (începând din 2007).

Autorul urmărește evoluția titlurilor și distincțiilor mitropoliților Țării Românești în secolele XIV-XVIII; acordă o atenție aparte atribuirii locotenenței Scaunului de Ancyra, al patrulea în scara ierarhică bizantină, acesta fiind cel mai înalt grad atins de Mitropolia Țării Românești în Evul Mediu. Toate aceste distincții au culminat cu acordarea titlului de locțiitor al Cezareei Capadociei mitropolitului Grigorie II. Această eparhie a fost dată spre suplinire, pe o durată nedeterminată, Mitropoliei Țării Românești, al cărei titular actual este Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În acest context, se remarcă o preocupare deosebită studierii Scrisorii patriarhului Sofronie al Constantinopolului către mitropolitul Grigorie II, scrisoare care consfințește acest titlu și al cărei conținut este redat în cuprinsul lucrării, în text bilingv (grec-român), fiind pusă și o fotografie a originalului acesteia.

Comentarii Facebook


Știri recente