Te Deum la Catedrala Patriarhală

Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel împlinește 62 de ani astăzi, 22 iulie 2013. Cu prilejul acestui moment aniversar, în Catedrala Patriarhală, de la orele 11:00, a fost oficiată o slujbă de Te Deum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român și Preafericirii Sale, precum și pentru ajutorul dăruit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române în promovarea credinței și misiunii creștin-ortodoxe. Slujba a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au mai fost prezenți Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, oficialități, dar și numeroși credincioși.

După slujba de Te Deum, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a dat citire unui cuvânt în care a prezentat câteva din realizările Patriarhului României.

„Preafericirea Voastră,

Suntem adunați aici întru bucurie să-l mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pe care l-a făcut Bisericii noastre, în persoana Preafericirii Voastre, aducându-Vă pe lume spre a primi misiunea de a fi întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

Conotația deosebită a acestui moment aniversar este dată și de transformarea bucuriei obișnuite în bucurie duhovnicească, slujind încă de la primele ore ale dimineții Sfânta Liturghie, slujba de mulțumire prin excelență adusă lui Dumnezeu, iar acum participând cu toții la slujba de Te Deum, am adus împreună mulțumire lui Dumnezeu pentru cele realizate de Prefericirea Voastră în cei 62 de ani de viață. Mulțumirea noastră se împletește cu cererea, căci la acest moment îl rugăm pe Dumnezeu să-l ajute pe Părintele nostru în continuare în marea lucrare a Bisericii la care a fost chemat, lucrare ce-i este pusă înainte. îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru darurile pe care le vedem în lucrarea Preafericirii Voastre, acelea de a-L face tot mai cunoscut pe Hristos neamului nostru romanesc, pentru ca El să-i fie și sare și lumină, și cale și adevăr, și viață și aluat care dospește toată frământătura.

Prin definiție, sărbătoare înseamnă, în primul rând, bucurie și comuniune cu o persoană deosebită, care poate fi, pentru noi creștinii, ori un sfânt, ori un ostenitor din Biserica luptătoare. Și cum viața omului, la moment aniversar, nu se măsoară atât în ani, cât se măsoară în fapte, putem spune, fără să greșim, că realizările Preafericirii Voastre depășesc cu mult numărul anilor de activitate, toate făcându-le având ca pildă Cuvântul lui Dumnezeu: „Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și să-Și dea sufletul răscumpărare pentru mulți”. Ziua aceasta este un moment care ne unește, un moment de comuniune frățească ce sporește râvna de a continua să mergem pe drumul spre țelul nostru final, comuniunea cu Dumnezeu și creșterea bunăstării Bisericii, atât în plan duhovnicesc, cât și în plan material, pentru ca toți să ne bucurăm întru slava veșnică a Preasfintei Treimi.

Crescut în duhul cetei mai autentice credințe creștine și desăvârșindu-Vă sub îndrumarea celor doi mari reprezentanți ai teologiei și spiritualității ortodoxiei românești, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae și Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie, Preafericirea Voastră sunteți un exemplu de muncă susținută, de dăruire, de coordonare și îndrumare, dovedind o vitalitate și râvnă care ar putea lesne uimi pe cei cu mult mai tineri.

Ne aducem aminte că Preafericirea Voastră sunteți de 26 de ani monah, de 23 de ani mitropolit și de șase ani Patriarh ai Bisericii Ortodoxe Române. în tot acest timp ați deținut și dețineți mai multe demnități și onoruri, între care aceea de membru titular al Academiei Internaționale de Științe Religioase de la Bruxelles, și ați obținut mai multe titluri și distincții atât în țară, cât și peste hotare. De asemenea, sunteți Doctor Honoris Causa al mai multor universități. Preafericirea Voastră ați fondat mai multe publicații și ați participat la peste 150 de simpozioane, congrese, conferințe, colocvii și întruniri naționale și internaționale, fiind, de asemenea, autorul mai multor prestigioase volume de scrieri. Ați publicat peste 1.500 de articole, studii, cuvântări și prefețe atât în română, cât și în limbile franceză, engleză și germană.

Preafericirea Voastră V-ați remarcat, în activitatea de până acum, ca fondator de instituții, publicații, organizator de simpozioane, colocvii, congrese și expoziții, precum și inițiator, sprijinitor și coordonator a numeroase programe sociale, culturale și educative. Ați înființat și susținut mai multe instituții de învățământ teologic, mai multe asociații social-filantropice și centre cultural-pastorale.

Arătând, de asemenea, o grijă deosebită pentru monahism, Preafericirea Voastră, ați realizat, pe de o parte, ca numărul mănăstirilor și schiturilor să crească considerabil, iar pe de altă parte, calitatea duhovnicească și organizatorică a acestora să fie îmbunătățită. în timpul arhipăstoririi Preafericirii Voastre, au fost canonizați mai mulți sfinți români, au fost înființate sau reactivate eparhii, iar mai multe episcopii istorice din țară au fost ridicate la rangul de arhiepiscopie. Tot Preafericirea Voastră ați pus șt bazele primului Centru de Presă al Bisericii Ortodoxe Române, BASILICA, în cadrul căruia funcționează Radio TRINITAS, TV TRINITAS, Ziarul Lumina, Agenția de știri BASILICA și Biroul de presă al Patriarhiei Române. Cu purtarea de grijă a Preafericirii Voastre, s-au făcut toate demersurile pentru demararea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului, lucrări care au atins in prezent cota zero.

După cum ați afirmat odată chiar Preafericirea Voastră, „darul nașterii de copii în lume este un dar nu numai pentru lumea aceasta, ci este un dar și pentru împărăția Cerurilor, căci copiii care sunt crescuți în credință și se mântuiesc devin cetățeni ai Raiului, cetățeni ai Împărăției Cerurilor. Cuiva care i se dă naștere în lumea aceasta pământească i se dăruiește și vocația de a participa la viața și iubirea veșnică a Sfintei Treimi, în împărăția cerurilor” se constata ca aceste cuvinte se împlinesc cu prisosință în viața și activitatea Preafericirii Voastre întrucât Vă străduiți ca părinte spiritual al întregului popor să creșteți si să îndrumați pe calea desăvârșirii pe toți fiii lui. Demnitatea de Patriarh, la care ați fost chemat, înseamnă o legătură aparte cu Dumnezeu, care reclamă responsabilitatea muncii și a rugăciunii, cu timp și fără timp, pentru binele, propășirea și mântuirea poporului român binecredincios, pentru demnitatea lui creștină.

Deși sunteți o prezență vie în viața culturală, socială, didactică si pastorala, în tot ceea ce ați făcut până acum, Preafericirea Voastră ați reușit să Vă dăruiți în întregime monahismului și slujirii Bisericii lui Hristos. întreaga viață a Preafericirii Voastre ați închinat-o slujirii Mântuitorului Iisus Hristos, a Bisericii sale, a neamului românesc și a semenilor. Cuvântul măsurat al Preafericirii Voastre, întotdeauna încărcat de un conținut duhovnicesc uimitor, vine cu greutate și prestigiu, să lumineze nu numai bunul mers al poporului nostru, ci mereu deschide și noi perspective spre o înțelegere tot mai profundă a Cuvântului lui Dumnezeu spre dobândirea vieții veșnice.

La acest moment aniversar, Vă asigurăm de întreaga noastră considerație, precum și de sprijinul nostru în continuarea tuturor acestor lucrări inițiate de Preafericirea Voastră. Desigur, îndeobște contemporaneitatea nu prețuiește la dreapta lor valoare faptele omenești. Este și firesc să se întâmple astfel, fiindcă pentru dreapta judecată și prețuire a acestora este necesară o anumită perspectivă istorică. Totuși, sunt și fapte, a căror mărime și trăinicie se vădesc grabnic și fără echivoc, fiindcă sunt săvârșite pe temeiul unei lucide cunoașteri a realității date, a necesității imediate, și pe profetica viziune a scopului celui mai înalt. Asemenea fapte sunt ale Preafericirii Voastre. De aceea ele vor intra, cu toată strălucirea lor, în istoria neamului, dacă nu au și intrat deja.

Pentru dragostea părintească cu care știți să ne înconjurați de fiecare dată, pentru dăruirea cu care ne responsabilizați pe fiecare dintre noi, Vă urăm Preafericirea Voastre multă sănătate, putere în lucrarea de a consolida structura sufletească a neamului nostru și de a întări unitatea Bisericii noastre, întru mulți, binecuvântați și rodnici ani! La mulți si buni ani, Preafericite Părinte Patriarh!”, a spus Preasfinția Sa.

Apoi, preacuviosul Părinte Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei patriarhale și Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor a dăruit Preafericirii Sale, din partea slujitorilor Catedralei Patriarhale, o candelă „care ne aduce aminte de lumina credinței și a faptelor bune pe care Preafericirea Voastră le răspândiți pretutindeni și pe care în această lucrare arhierească de 23 de ani ați făcut-o cu timp și fără timp, permanent, slujindu-l pe Dumnezeu și, de asemenea, slujind oamenilor”, după cum a mărturisit părintele arhimandrit.

La final, în cuvântul Său, Patriarhul României a mulțumit lui Dumnezeu pentru darul vieții și pentru binefacerile revărsate, dar și oamenilor prin care Dumnezeu lucrează.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul vieții la fiecare aniversare a noastră și totodată ne aducem aminte cu recunoștință de părinții care ne-au născut și ne-au crescut, părinții după trup și de toți părinții duhovnicești, dascăli, profesori, duhovnici care au contribuit la formarea noastră și care ne-au ajutat să promovăm și să slujim Biserica și societatea în diferite etape ale vieții noastre. Mulțumim în mod deosebit Preasfințitului Părinte Episcop Vicar Varsanufie Prahoveanul pentru cuvintele frumoase adresate nouă, pentru enumerarea multor realizări, dar pe care noi le considerăm că sunt lucrarea lui Dumnezeu prin mâinile oamenilor și această lucrare a fiecăruia dintre noi este totdeauna o lucrare împreună cu alții, împreună cu cei mai apropiați dintre colaboratori, dar și împreună cu instituții care ajută Biserica. Suntem la ceas aniversar în stare de mulțumire adusă lui Dumnezeu, dar și oamenilor prin care Dumnezeu lucrează”, a spus Preafericirea Sa.

De asemenea, Părintele Patriarh a evidențiat faptul că darul vieții este o lumină a lui Dumnezeu aprinsă, așa cum se aprinde o candelă, care însă trebuie întreținută, cultivată și făcută roditoare pentru cei din jur.

„Este deosebit de important faptul că lumina se transmite din generație în generație. Lumina vieții se transmite copiilor care se nasc, dar și oamenilor din jur. Este evident faptul că atâta lumină luăm cu noi în suflet, cât am răspândit în jurul nostru. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos a spus adunați comori în Ceruri unde molia și rugina nu le strică și furii nu le fură. Aceste comori sunt lumina din rugăciune și din faptele bune și această lumină pe care o adunăm în suflet și pe care o luăm cu noi în Împărăția Cerurilor este totdeauna o lumină care se primește mai întâi în comunitate, în familia de acasă în care ne-am născut, în familia mai mare care este Biserica și într-o familie națională, socială, în care suntem cetățeni. Deci, fiecare om în lumea aceasta este într-un mod originar ceea ce a primit de la alții, este un țesut de relații de lumină, lumina primită de la părinți, lumina primită de la învățători, educatori, profesori, de la prieteni, de la colegi, colaboratori. Numai modul în care sunt combinate influențele primite de noi în suflet și în minte diferă de la persoană la persoană, astfel încât fiecare persoană poartă în ea în mod duhovnicește toate persoanele care au contribuit la formarea, îmbogățirea și luminarea noastră proprie. Simțim adesea de unde avem un îndemn bun, de la cine am primit o învățătură care ne ajută să viețuim creștinește. Lumina aceasta nu se transmite numai prin cărți, ci se transmite mai ales prin modul de a viețui al altora, de aceea în Ortodoxie Viețile Sfinților au influențat mai mult decât citirea Sfintei Scripturi persoanele slujitoare ale Bisericii. Din modul în care vedeam că se roagă părinții noștri, preoții noștri am învățat cât de bogată, frumoasă și folositoare este rugăciunea. Din modul de hărnicie și dărnicie al părinților sau al unor oameni din jurul nostru am învățat lumina iubirii milostive a iubirii darnice care ajută pe cel fără de ajutor. Pentru toate aceste daruri mulțumim lui Dumnezeu și semenilor prin care El lucrează în fiecare sărbătoare de aniversare”, a precizat Părintele Patriarh.

„Mulțumim tuturor celor prezenți și considerăm că rugăciunea, oriunde ne-am afla, este cea mai importantă participare, chiar dacă nu este o participare fizică prin rugăciune ne simțim foarte aproape, așa că noi dorim să exprimăm mulțumiri tuturor celor care începând cu sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie – care a fost numele de botez al nostru – și până astăzi ne-au felicitat în diferite forme și îndeosebi cei care sunt prezenți astăzi aici. Trebuie să spunem că în mod deosebit darul acesta al vieții se vede ca mare bucurie acolo unde se cultivă credința în Dumnezeu care este Dăruitorul Vieții. El este Izvorul Vieții Pământești și Izvorul Vieții Cerești. Acolo unde copii sunt înțeleși ca dar al lui Dumnezeu bucuria este și mai mare, de aceea noi ne luptăm ca să fie promovată familia creștină, să fie ajutați părinții care au copii mulți, deoarece toate darurile acestea ale nașterii de prunci sunt daruri pentru Biserică și pentru întreaga societate. Constatăm că se diminuează populația României pentru că sunt mai puține nașteri. De aceea, la aniversarea noastră a fiecăruia dintre noi trebuie să ne gândim cât de mare este darul vieții și să îndemnăm și pe alții să se bucure de darul vieții pruncilor, tinerilor, vârstnicilor, pentru că în Biserică toate persoanele, indiferent de vârstă și de rang, sunt lumini ale Lui Dumnezeu”, a încheiat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Slujba de Te Deum a fost urmată, de la orele 12.00, de un scurt moment aniversar în sala Europa Christiana din Palatul Patriarhiei.

Comentarii Facebook


Știri recente

Săptămâna în imagini: 20 – 26 mai 2024

Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt sărbătoriți cu mare evlavie în lumea ortodoxă, fiind considerați ocrotitorii creștinilor și ai Bisericii. Cu această ocazie, multe biserici din întreaga lume și-au sărbătorit hramul, una dintre ele fiind…