Târnosirea bisericii Cuvioasa Parascheva din Parohia Câmpu Mare

Duminică, 27 octombrie, în ziua prăznuirii Cuviosului Dimitrie cel Nou din Basarabi, Preasfințitul Episcop Sebastian al Slatinei și Romanaților a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Câmpu Mare din com. Dobroteasa, târnosind biserica închinată Cuvioasei Parascheva și hirotonind diacon pe tânărul teolog Ioan Claudiu Bușă, pe seama bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Caracal, iar preot pe diac. Daniel Ciucă, pe seama bisericii „Cuvioasa Parascheva” din Parohia Câmpu Mare, informează episcopiaslatinei.ro

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a accentuat dimensiunea creștină a morții, pe care Biserica o numește adormire, din perspectiva învierii fiicei lui Iair: „Ceea ce ar trebui să ne atragă atenția în mod special în această pericopă evanghelică, cred, este un lucru care în general trece neobservat, și anume acela că Mântuitorul Hristos a fost luat în râs de către cei care plângeau la căpătâiul copilei moarte. De ce a fost luat în râs? Pentru că s-a exprimat altfel decât se așteptau oamenii din vremea Sa: „Nu plângeți; n-a murit, ci doarme”. Și au râs cei care se aflau de față, privindu-l pe Hristos cu mirare și îndoindu-se că Acesta este Învățătorul despre care auziseră că este atotcunoscător, că propovăduiește o învățătură nemaiauzită și că săvârșește semne și minuni nemaiîntâlnite în popor.

În evanghelia de astăzi, așadar, oamenii au râs de Hristos când le-a spus: „Nu plângeți; copila n-a murit, ci doarme.” L-au privit cu neîncredere, cugetând dacă nu cumva au greșit adresându-se acestui Învățător. Domnul, însă, refuză să intre în vreun dialog cu cei care L-au luat în râs, dar face un lucru care îi lasă pe toți înmărmuriți: „apucându-o de mână pe copilă, a strigat: Copilă, scoală-te! Și duhul ei s-a întors și a înviat îndată”, arătând prin aceasta că, pentru El, moartea este, totuși, somn…”.

Răsplătind efortul depus la restaurarea bisericii, Preasfinția Sa a acordat Părintelui Paroh Ion Ciucă Ordinul „Sfântul Constantin Brâncoveanu”, iar fiii săi Silviu și Emanuel Ciucă, preoți coslujitori, au fost ridicați la rangul de Sachelar. Tot cu acest prilej, nu au putut fi trecuți cu vederea nici cei care s-au implicat în mod concret, sprijinind financiar aceste lucrări, Preasfințitul Sebastian oferind Diploma de ctitor dlor: Manager Dumitru Costescu, Manager Mihai Rotaru și Grigore Popescu, iar dlor Ing. Ovidiu-Doru Stăncălie și Ing. Nicolae-Florin Ciurea înmânându-le Distincția de vrednicie.

Comentarii Facebook


Știri recente