Sfinţiri şi binecuvântări arhiereşti în Transilvania

În Duminica a 7-a după Paşti, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, 24 mai, în eparhiile din Transilvania au fost oficiate sfinţiri şi s-au binecuvântat lucrările realizate la mai multe locaşuri de cult, informează Ziarul Lumina.

Ierarhii i-au îndemnat pe credincioşi să se împărtăşească din harul vieţii veşnice.

În prima duminică după Înălţarea Domnului, credincioşii din localitatea Rotbav, judeţul Braşov, au trăit momente unice în istoria satului. Biserica din localitatea aflată în Ţara Bârsei a fost resfinţită de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, după ce în ultimii ani a fost renovată şi împo-dobită cu pictură. Lipsa mărturiilor referitoare la târnosirea Bisericii „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul“ din Rotbav a dus la organizarea acestei mari sărbători din 24 mai, când IPS Mitropolit Laurenţiu a venit aici pentru a sfinţi locaşul de cult cu Sfântul şi Marele Mir, pentru a rezidi Sfânta Masă şi a aşeza moaşte în piciorul acesteia. Toate lucrările de renovare de la exterior, dar şi pictura interioară realizată între 2012 şi 2014, în tempera, de pictorul Toma Condrea, au fost sfinţite de ierarh în cadrul slujbei religioase.

În soborul slujitor s-au aflat protopopul de Săcele, Sorin Şerban, parohul Mihai Dorin Liţoiu, foşti parohi de la Rotbav şi slujitori ai Sfintelor Altare din localităţile învecinate. La slujba religioasă au participat şi oaspeţi de seamă, parlamentari, autorităţi locale, între care primarul comunei Feldioara, Sorin Taus. După sfinţirea bisericii, credincioşii au avut posibilitatea să intre în Altar şi să se închine, cinstind şi capul Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, adus într-o raclă de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

Harul Duhului Sfânt

Sfânta Liturghie a fost ofi-ciată pe o scenă amenajată în curtea locaşului de cult, în prezenţa credincioşilor din Rotbav şi din satele din apropiere. Mulţi credincioşi s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos în cadrul Sfintei Liturghii şi au primit binecuvântarea ierarhului.

În cuvântul de învăţătură, IPS Mitropolit Laurenţiu a vorbit despre perioada de pregătire pentru praznicul Cincizecimii, ziua de naştere a Bisericii, o perioadă în care credincioşii sunt chemaţi să guste şi mai mult din harul Duhului Sfânt prin Sfânta Liturghie. Prin împărtăşire, credincioşii gustă din harul vieţii veşnice şi se pregătesc pentru întâlnirea cu Dumnezeu: „La fiecare Sfântă Liturghie avem posibilitatea de a ne împărtăşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, nu doar din când în când, la Paşti sau la Crăciun, sau de patru ori pe an, în posturi, aşa cum obişnuim. Este mult prea puţin. Mântuitorul Hristos ne pregăteşte o hrană pe care o luăm ca arvună pentru viaţa de dincolo. De fiecare dată când ratăm această ocazie suntem trecuţi în lipsă“.

La final, ierarhul i-a felicitat pe credincioşi, paroh şi autorităţi pentru efortul făcut prin renovarea şi înfrumuse-ţarea bisericii şi a oferit distincţii şi acte de cinstire. Astfel, parohul Mihai Dorin Liţoiu a fost hirotesit iconom şi a primit dreptul de a purta brâul roşu, iar Adunarea şi Consiliul parohiale, Primăria Feldioara şi Consiliul local, precum şi mai mulţi binefăcători au primit acte de cinstire. Părintele Liţoiu i-a mulţumit ierarhului în numele comunităţii pentru binecuvântarea adusă şi i-a oferit în dar o icoană.

Binecuvântare la Iclod, Gherla

Înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a vizitat comunitatea ortodoxă din localitatea Iclod, în apropierea oraşului Gherla. Ierarhul a binecuvântat lucrările de restaurare a picturii realizate în ultimii ani la biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“ şi a oficiat alături de un sobor de preoţi şi diaconi Sfânta Liturghie. Au fost prezenţi la sfintele slujbe, pe lângă sătenii din Iclod, preoţi şi credincioşi din satele dimprejur, stareţul Mănăstirii Nicula, consilieri de la Centrul eparhial şi oficialităţi locale.

Pornind de la textul Sfintei Evanghelii din Duminica a 7-a după Sfintele Paşti, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, IPS Mitropolit Andrei a vorbit despre cunoaşterea lui Dumnezeu, spunând că sunt cel puţin două căi importante prin care se poate realiza acest lucru, una raţională, care este la îndemâna tuturor, şi o a doua, superioară, cea duhovnicească: „Şi oamenii care nu au o practică religioasă deosebită, pe această cale raţională, Îl pot cunoaşte pe Dumnezeu. Pot vedea mâna lui Dumnezeu în orice lucru, în orice zidire, pentru că este minunată cre-atura lui Dumnezeu! Omul care iubeşte Biserica, omul care adaugă credinţei lui fapta cea bună, omul care se roagă, omul care îşi pune problema mântuirii, ajunge până la urmă să Îl cunoască în chip duhovnicesc pe Domnul nostru Iisus Hristos!“.

În cadrul Sfintei Liturghii, IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei a oficiat şi două hirotonii, întru diacon şi preot, rugându-L pe Dumnezeu să le dea putere şi râvnă noilor slujitori ai Bisericii. Spre finalul slujbei, la momentul potrivit, foarte mulţi credincioşi, în special copii, s-au împărtăşit cu Sfintele Taine. La final, toţi cei care s-au implicat de-a lungul timpului în construirea şi renovarea bisericii au primit din partea IPS Mitropolit Andrei diplome şi distincţii. Printre cei felicitaţi s-au numărat fostul preot Teodor Boroş, care a primit „Crucea Arhiepiscopală“, şi primarul Emil Pârţoc, căruia i-a fost oferită „Crucea Transilvană“.

După slujbă, Înaltpreasfin-ţitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de preoţi, a sfinţit capela nou-construită în cimitirul satului.

Biserica din Iclod a fost construită între anii 1958 şi 1961 prin contribuţia credincioşilor de aici. Cu timpul, locaşul de cult a devenit neîncăpător, iar în anul 1992, sub îndrumarea preotului de atunci, Teodor Boroş, s-au efectuat lucrări de extindere. Pictura a fost realizată în 1994, de pictorul Vasile Cosma, fiu al satului, însă cu timpul ea s-a deteriorat, motiv pentru care în 2013 au fost iniţiate lucrările de restaurare, potrivit parohului Nicolae Herineanu.

Resfinţire la Zau de Câmpie, Luduş

Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a oficiat slujba de binecuvântare a Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din Parohia Zau de Câmpie, Protopopiatul Luduş, judeţul Mureş. După resfinţirea locaşului de rugăciune, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, ierarhul a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie, la care au participat atât credincioşii din Zau de Câmpie, cât şi alţi fii ai comunei, veniţi din alte locuri pentru a fi alături de parohul Ioan Florea şi de părintele pensionar Gheorghe Oltean la acest moment de mare sărbătoare.

Istoria comunei menţionează existenţa unei biserici de lemn în anul 1739, pentru cele aproximativ 700 de persoane care populau pe atunci satul Zau de Câmpie. Această bisericuţă din lemn a ars, în jurul anului 1840, iar în 1848 s-a zidit alt locaş de închinare în cimitirul vechi din sat. Acesta a fost vândut în 1876, iar în locul lui a fost ridicat un altul, tot din lemn. Documentele spun că, după restaurarea acestuia în 1894, a ars şase ani mai târziu, în 1900.

Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ a fost construită de preotul Bogdan Naşcu între anii 1925 şi 1926 cu ajutorul credincioşilor. Este o combinaţie de stil gotic cu influenţe bizantine, cu ziduri de cărămidă, acoperită cu tablă, un singur turn şi cu bolta în arcade uşor arcuite, din scândură. Iconostasul din lemn de tei a fost executat în atelierele Patriarhiei Române, iar icoanele lui au fost pictate în anul 1968. A fost târnosită în 1974 de Mitropolitul Nicolae Mladin. Între 2009 şi 2014 s-au făcut reparaţia capitală la exteriorul şi acoperişul bisericii şi multiple lucrări de înfrumuseţare a interiorului acesteia.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, IPS Arhiepiscop Irineu a acordat diplome de aleasă cinstire celor care au contribuit atât la înfrumuseţarea locaşului de închinare, cât şi la propăşirea credinţei ortodoxe pe aceste meleaguri. Pentru râvna şi osteneala pe care le-a pus în slujba lui Dumnezeu şi a Bisericii strămoşeşti, îndeplinind tot „ce este bun şi plăcut şi desăvârşit“ (Rom. 12, 2), parohul Ioan Florea a primit rangul bisericesc de iconom.

De la Zau de Câmpie, IPS Arhiepiscop Irineu s-a îndreptat spre Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie“ de la Cipăieni, judeţul Mureş. Aici, ierarhul s-a întâlnit cu obştea monahală condusă de stareţa Varvara Habic, prilej cu care le-a oferit vieţuitoarelor şi duhovnicului Ilie Văcar câteva sfaturi şi îndemnuri pentru viaţa mona-hală şi pentru buna organizare administrativ-gospodărească a aşezământului călugăresc.

Sărbătoare la Almaşu Mare, Marghita

Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în Parohia Almaşul Mare, Protopopiatul Marghita, prilej cu care a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor de înnoire a Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ şi a săvârşit Sfânta Liturghie în sobor de preoţi şi diaconi.

Biserica a fost construită din darurile binecredincioşilor almăşeni între 1955 şi 1959, sub păstorirea preotului Gheorghe Bibilean, meşterul constructor fiind Iosif Falati din Balc. Biserica a fost târnosită la 25 mai 1959 de Episcopul Valerian Zaharia al Oradiei. În perioada 2012-2015, prin purtarea de grijă a tânărului paroh Florin Sabin Ciucle, cu ajutorul membrilor Consiliului şi Comitetului parohial şi cu jertfelnicia credincioşilor, biserica a fost reparată şi renovată în exterior. Astfel, s-a refăcut acoperişul în întregime, fiind înlocuit cu ţiglă metalică, s-au refăcut tencuiala minerală şi zugrăveala, fundaţia a fost consolidată şi s-au executat lucrări de drenaj pluvial, iar curtea bisericii a fost amenajată şi pavată. De asemenea, casa parohială a fost restaurată în totalitate.

PS Sofronie a fost aşteptat şi primit cu multă bucurie de comunitatea din Almaşul Mare, care numără 620 de suflete, alături de oficialităţi centrale, judeţene şi locale. Sfânta Liturghie arhierească săvârşită cu acest prilej a fost prima, după 56 de ani, de la momentul sfinţirii bisericii.

După oficierea slujbei de binecuvântare a lucrărilor, prin stropirea cu apă sfinţită şi ungerea cu untdelemn sfinţit a exteriorului bisericii, în cadrul Sfintei Liturghii, după citirea fragmentului scripturistic de la Sfântul Evanghelist Ioan, PS Sofronie a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a subliniat importanţa celui dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea, din anul 325, ce a asigurat şi întărit unitatea Bisericii: „Ziua de astăzi, în care îi pomenim pe Sfinţii Părinţi care au apărat dreapta învăţătură de credinţă a Bisericii, este ziua unităţii Bisericii. Astăzi, în Duminica dintre Înălţarea Domnului şi Rusalii, în Biserica Ortodoxă se cinsteşte unitatea Bisericii Ortodoxe, a Bisericii care crede drept, mărturiseşte drept şi se închină drept lui Dumnezeu, aşa cum Dumnezeu S-a descoperit oamenilor prin Fiul Său pe Care L-a trimis în lume, Domnul şi Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos“. Parohul Florin Sabin Ciucle a fost hirotesit iconom, pentru activitatea sa în parohie şi pentru importantele lucrări de restaurare, consolidare şi înfrumuseţare efectuate la biserica parohială. Ierarhul Oradiei i-a felicitat pe paroh şi pe credincioşi pentru lucrările făcute şi a înmânat diplome de apreciere tuturor donatorilor şi binefăcătorilor sfântului locaş.

Hram în Şimleu Silvaniei

Zi de mare sărbătoare a fost în Duminica a 7-a după Paşti în Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ din oraşul Şimleu Silvaniei, la doar câteva zile de la hramul bisericii. Preasfinţitul Petroniu, Episcopul Sălajului, a săvârşit, înconjurat de un sobor de preoţi, Sfânta Liturghie. Credincioşii au fost prezenţi în număr mare la slujbă, micuţa biserică devenind neîncăpătoare. În cadrul Sfintei Liturghii, copiii preşco-lari şi cei care au primit dezlegare de la preotul duhovnic au fost împărtăşiţi cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.

Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ din Şimleu Silvaniei a fost ridicată începând cu anul 1925. Ca o particularitate a începuturilor acestei biserici trebuie amintit faptul că principalii ctitori ai acestui locaş de cult au fost şapte persoane venite din sudul ţării, din Oltenia, care s-au stabilit la Şimleu Silvaniei şi au dorit să aibă o biserică a lor. Din lipsa fondurilor, lucrările au stagnat până în anul 1930, fiind ulterior reluate. Sfinţirea locaşului de cult a avut loc în anul 1957 şi a fost săvârşită de Episcopul Valerian Zaharia.

De-a lungul timpului au fost efectuate diferite lucrări de înnoire şi înfrumuseţare, locaşul de cult fiind repictat între anii 1992 şi 1995.

Sfinţire la Budeşti, Maramureş

Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Epis-copiei Maramureşului şi Săt-marului, a săvârşit Sfânta Liturghie şi a ţinut un cuvânt de învăţătură la Mănăstirea „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“, din Parohia Budeşti, Protopopiatul Sighet, judeţul Maramureş, cu ocazia hramului. Cu acest prilej, PS Iustin Sigheteanul a sfinţit două clopote noi şi Casa Pelerinului, construită în stil maramureşean. Biserica mănăstirii de la Budeşti a fost ridicată din lemn, începând cu anul 1995, iar apoi s-au adăugat şi construcţiile anexe necesare obştei de călugări.

Comentarii Facebook


Știri recente