Sfinților Trei Ierarhi prăznuiți în Episcopia Caransebeșului

În ajunul sărbătoririi Sfinților Trei Ierarhi, sectorul cultural al Episcopiei Caransebeșului a organizat în sala de festivități „Episcop Elie Miron Cristea” a Centrului Eparhial o manifestare culturală închinată celor trei sfinți mari ierarhi. În deschiderea spectacolului corul Seminarului „Episcop Ioan Popasu” a interpretat un buchet de cântări închinate patronilor învățământului teologic. În continuare părintele profesor arhid. Vicențiu Românu a prezentat o disertație cu privire la viața și activitatea marilor ierarhi și dascăli ai Bisericii noastre.

Părintele Daniel Alic, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului, a arătat că este o tradiție a prăznui patronii școlilor teologice și totodată a arătat evoluția învățământului teologic din Eparhia Caransebeșului.

„Urmând o frumoasă tradiție a învățământului teologic, ziua de sărbătoare a Sfinților Trei Ierarhi este vreme de prăznuire pentru școlile de teologie din Episcopia Caransebeșului. Aici, în Banatul de Munte, din anul 1865 și până astăzi, s-a perpetuat o școală de teologie ce a dat Bisericii românești vrednici slujitori. De la întemeierea ei și până în anul 1927 școala de teologie din Caransebeș a funcționat cu numele de institut teologic, din anul 1927 și până în anul 1948, la desființarea ei abuzivă, a avut numele de Academie Teologică, iar după acest an și după o scurtă întrerupere, din anul 1955 la Caransebeș a funcționat unul din cele 6 seminarii teologice admise în timpul regimului comunist. Astăzi pe lângă seminarul amintit, există și o Secție de teologie, secție care se revendică a fi continuatoarea învățământului teologic superior la Caransebeș”.

În încheierea spectacolului corul Secției de Teologie Ortodoxă-Didactică a oferit un scurt recital. La eveniment a participat Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, membrii Permanenței Consiliului Eparhial, corpul profesoral de la Seminarul Teologic din Caransebeș precum și elevi seminariști și studenți teologi de la instituțiile teologice caransebeșene.

La final Preasfințitul Părinte Lucian, a rostit un cuvânt de binecuvântare, mulțumind tuturor celor implicați în organizarea evenimentului, îndemnând totodată pe toți în a-i avea ca modele pe Sfinții Trei Ierarhi. (Articol semnat de Diac. Pavel Canea, Darius Herea)

Comentarii Facebook


Știri recente