Sf. Ioan Botezătorul face parte din planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii, spune Patriarhul Daniel

Părintele Patriarh a participat joi Sfânta Liturghie de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul la Altarul de vară al Reședinței patriarhale, care îl are ca ocrotitor pe Înaintemergătorul Domnului. El a vorbit despre rolul ultimului profet din Vechiul Testament în istoria Mântuirii.

„Sf. Ioan Botezătorul are ca misiune de a chema mulțimile la Iordan, de a le boteza cu botezul spre pocăință, botez pregătitor pentru adevăratul botez, care este botezul în apă și în Duh Sfânt, și de a mărturisi dumnezeirea lui Hristos”, a spus Patriarhul Daniel.

El a arătat mulțimii că Iisus Hristos este Mesia și a profețit că Acesta „Se va jertfi la o sărbătoare cum se jertfește mielul pascal. Cu alte cuvinte, El va fi răstignit în preajma Paștilor iudaice”.

Vorbind despre botezul cu foc adus de Hristos, prorocul a prevestit că Duhul Sfânt se va coborî în chip de limbi de foc la Cincizecime, a adăugat Preafericirea Sa.

Sf. Ioan Botezătorul „a fost pregătit de Dumnezeu pentru lucrarea sfântă a mântuirii”. De aceea are un nume stabilit de Dumnezeu și se naște în mod minunat din părinți care nu puteau avea copii.

„Ioan în ebraică vine de la cuvântul Iohanan, care înseamnă «Dumnezeu S-a milostivit», sau «Dumnezeu a avut milă». Deci Ioan înseamnă «Cel miluit de Dumnezeu», «Cel agreat», sau «Cel iubit» de Dumnezeu”, a spus Patriarhul României.

„În mod deosebit noi reținem astăzi, cu prilejul serbării nașterii sale, că el este rodul rugăciunii și al milosteniilor părinților săi. De aceea, Sf. Ioan Botezătorul este ajutător al familiilor care doresc să aibă copii, dar nu pot”, a explicat el.

„Rugăciunile adresate lui și milosteniile oferite celor săraci, mai ales familiilor cu mulți copii, ajută ca acești soți să poată avea copii sau să poată găsi copii pe care îi pot adopta sau înfia și crește spre folosul familiei și al țării.”

Părintele Patriarh a mai spus că Sf. Ioan Botezătorul este și „mijlocitor înaintea Tronului Dreptului Judecător pentru cei care s-au pocăit în ultima clipă a vieții lor, ca și tâlharul de pe cruce, dar nu au mai avut timp să trăiască și să arate și faptele pocăinței”.

Aceasta se explică prin faptul că a fost dascăl al pocăinței pentru popor.

Sf Niceta, ocrotitorul românilor din Timoc

Patriarhul Daniel a vorbit în predica sa și despre Sf. Niceta de Remesiana, explicând de ce este ocrotitorul românilor din Valea Timocului.

„Acest ierarh i-a păstorit, între 366 și 414, timp de 48 de ani, pe strămoșii noștri daco-romani din sudul Dunării care au devenit creștini”, a spus Părintele Patriarh.

„A fost plin de râvnă duhovnicească și misionară. A fost un om harnic, a zidit biserici, a hirotonit diaconi și preoți. Și în mod deosebit, el a mobilizat populația daco-romană creștină prin cântări.”

„Cea mai cunoscută cântare a lui în limba latină, pentru că el predica și cânta în latină pentru credincioșii daco-romani pe care îi păstorea, este Te Deum Laudamus, «Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm»”, a precizat Patriarhul Daniel.

Astfel, ierarhul a păstorit în secolul al patrulea o populație daco-romană vorbitoare de limba latină din Dacia de la sudul și nordul Dunării.

„Sf. Niceta de Remesiana este ocrotitor al românilor din Valea Timocului, teritoriu care se numea în trecut Dacia Mediterranea, în timp ce teritoriul de la nordul Dunării se numea Dacia Felix”, a spus părintele patriarh.

Mărturii despre sfântul ierarh a dat în scris și Episcopul Paulin de Nola, cu care Sf. Niceta s-a împrietenit într-unul din pelerinajele pe le-a făcut în Italia.


Sf. Ioan Botezătorul are dedicate șase sărbători:

  • 23 septembrie: Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul;
  • 7 ianuarie: Soborul Sf. Ioan Botezătorul;
  • 24 iunie: Nașterea Sf. Ioan Botezătorul;
  • 29 august: Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul;
  • 24 februarie: Prima și a doua aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul;
  • 25 mai: A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

Comentarii Facebook


Știri recente