Sărbători duhovnicești la Tg. Jiu și la Mănăstirea „Dealu Mare” din județul Gorj

Sâmbătă, 21 mai 2016, de Praznicul Sfinților Mari Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu un ales sobor de preoți a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Sfinții Împărați din Tg. Jiu. Duminică, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a săvârșit Sfânta Liturghie și a oficiat în altarul de vară slujba de resfințire a Bisericii Mănăstirii Dealu Mare(Borăscu), cu hramurile: Adormirea Maicii Domnului, Sf. Împărați Constantin și Elena și Sf. Simeon Stâlpnicul, împreună cu un ales sobor de preoți în frunte cu arhimandritul Ioachim Pârvulescu, starețul Mănăstirii Lainici și cu părintele Ionel Câmpeanu, Protopop al Protoieriei Tg. Jiu-Sud.

IPS Irineu: „Sfânta Evanghelie de astăzi ne prezintă adevăruri fundamentale despre viața noastră”!

În cuvântul său de învățătură duhovnicească, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a presărat în sufletele câtorva sute de credincioși care au urcat Dealul «Taborului» gorjenesc și românesc, stropi de lumină binecuvântată, arătând că promisiunea înscrisă în planul veșniciei s-a împlinit, după atâția ani de așteptare, de muncă trudnică, de osteneală, și de participare creștin-ortodoxă a multora, care au făcut ca biserica aceasta, chiliile din jurul acestei sfinte biserici să formeze Mănăstirea Dealu Mare, trecând prin ani grei care au făcut ca „lucrurile noastre omenești să sufere, să îndure această prigoană în care am trăit și noi cu toți”.

„Însă, cum Preamilostivul Dumnezeu primește osteneala noastră și o așează în ceruri, ca pe un prinos deosebit, ca pe o faptă cu o putere mare, Acesta a rânduit ca după Hramul Sfintei Biserici «Sfinții Împărați Constantin și Elena», să târnosim această biserică și să cinstim cele ce s-au împlinit aici prin osteneala Maicii Starețe, a maicilor și surorilor, a altor binefăcători, ajutători și miluitori ai acestei sfinte mănăstiri, iar după ce a spus că suntem în perioada de la Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, într-un timp de lumină, de pace și de binecuvântare cerească, fiindcă Sfânta Înviere a Mântuitorului Iisus Hristos a trimis la toate neamurile, în toată lumea bucurie și multă lumină, trebuie să înțelegem că Învierea este Sărbătoarea Luminii și a bucuriei”, a subliniat Chiriarhul locului.

În această sfântă zi de Duminică, a ținut să adauge Mitropolitul Olteniei:

“La Sfânta Liturghie, am ascultat Sfânta Evanghelie care ne istorisește despre vindecarea unui slăbănog de 38 de ani. Asemenea vindecări se petreceau în Vechiul Testament, căci Dumnezeu n-a părăsit niciodată lumea. A purtat de grijă oamenilor bolnavi, slabi, neputincioși, localizați în diferite chipuri și în diferite timpuri. Boala este, cum ne învață Sfânta Scriptură, consecința, urmarea păcatului! Dacă omul n-ar fi căzut în greșeală, nici nu s-ar fi îmbolnăvit! Boala este un efect al acestei «călcări» a Legii Lui Dumnezeu, și odată cu această încălcare a intrat în firea noastră, în sufletul și în trupul nostru această slăbiciune, această neputință, care a afectat profund viața omului în așa fel încât, datorită păcatului, a venit și moartea! Căci, plata păcatului, ne învață Sfânta Scriptură, este moartea! Așadar, păcatul a intrat în viața omului și i-a produs atâta stricăciune, încât viața sa, care a fost rânduită de Dumnezeu să fie binecuvântare, a devenit o suferință, o durere și chiar un blestem pentru om. Ei, bine, omul din Evanghelia de astăzi, cum ne spune Ioan Evanghelistul, suferea de o boală cumplită, o paralizie, iar această suferință, cum spuneam în finalul Sfintei Evanghelii de astăzi, era produsă de păcat”! După ce a întărit ideea că îngerii, prin însăși menirea lor sunt mesageri, sunt trimișii Lui Dumnezeu, iar prin acest bolnav, noi înțelegem pe toți bolnavii din lume, pe toți aceia pe care Mântuitorul Iisus Hristos i-a vindecat prin jertfa Crucii Sale și prin Învierea Sa”, a mărturisit Mitropolitul Olteniei.

IPS Irineu: „Iar El vine, «se sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea»”

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a spus că „Mântuitorul Iisus Hristos este Dumnezeu care vindecă mai întâi sufletul, și apoi trupul. De aceea este foarte important ca să ne spovedim și apoi să ne împărtășim, ca să ne vindecăm de toate bolile și de toate suferințele noastre, mai ales că Sfânta Evanghelie de astăzi ne prezintă adevăruri fundamentale despre viața noastră, legate de taina Sfântului Botez, de venirea Mântuitorului Iisus Hristos, de scopul venirii Lui Dumnezeu, iertarea păcatelor noastre, curățirea și spălarea noastră de păcate, vindecarea noastră, dacă vrem să avem lângă noi prezența Lui Dumnezeu în orice loc și în orice moment al existenței noastre. Deci, dacă vrem să-L avem în sufletul nostru pe Mântuitorul Iisus Hristos, e necesar să-L chemăm în ajutorul nostru, să-l chemăm în rugăciunile noastre, iar El vine, «se sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea», a ținut să arate Înaltpreasfinţia Sa.

***

Mănăstirea este așezată în vârful Dealului Mare, iar biserica a fost zidită în 1865 de către același boier, Constantin Săvoiu, membru al Divanului ad-hoc, care a votat Unirea de la 1859, pentru a ctitori un lăcaș care a funcţionat cu întreruperi, fiind desfiinţat în 1959 și reînființat în 1992, după care au început lucrările de reconstrucție a caselor ruinate, de consolidare a bisericii, precum și construcția pronaosului și pridvorului, într-un amplu proces de restaurare care s-a desfășurat până la această resfințire din 2016 și se continuă mereu în incinta acestui «Tabor» de slujire și de închinare duhovnicească smerită, a consemnat prof. Vasile Gogonea, de la Biroul de Presă al Eparhiei.

Comentarii Facebook


Știri recente