Sărbătoarea Sfinților Arhangheli în Mitropolia Olteniei

Praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este cinstit, astăzi, 8 noiembrie 2012, în mai multe lăcașuri de închinare din Mitropolia Olteniei. Între acestea se numără și bisericile Buzeștilor din Craiova și „Sfinții Voievozi” din Baia de Aramă – Mehedinți.

Credincioșii olteni își vor îndrepta astăzi pașii spre sfintele biserici pentru a aduce cinstire Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, căpeteniile oștilor îngerești. Cu acest prilej, Înalt Preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, va oficia Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Arhangheli” din Craiova, ctitorie a fraților Buzești.

De numele acestui sfânt lăcaș se leagă o întreagă istorie, desprinsă din cele mai vechi timpuri. Documentele atestă existența ei pe acest loc, încă din vremea fraților Buzești, mărturie fiind în acest sens pictura în frescă din pronaos, unde sunt reprezentați alături de domnitorul Mihai Viteazul. Avem motive întemeiate să credem că sfântul lăcaș a fost ridicat în cinstea marelui voievod român.

Daniile familiei Vorvoreanu

În decursul istoriei sale, una din renumitele familii boierești craiovene a jucat un rol foarte important. Vorvorenii Gogu și soția sa Polina, ctitorii Palatului mitropolitan care le poartă numele (din str. Frații Buzești nr. 10), au ajutat prin acte de caritate și donații mai multe sfinte lăcașuri din Oltenia. Din darul lor s-au restaurat bisericile „Sfinții Arhangheli” din Craiova și „Sfântul Dumitru” din Bârca. Fapta de milostenie a distinsei doamne nu a rămas trecută cu vederea. Așa se face că, după restaurarea Bisericii „Sfinții Arhangheli”, lucrare pe care Polina Vorvoreanu a sprijinit-o cu două milioane de lei în vremea aceea, patriarhul României Miron Cristea a ținut să-i mulțumească pentru devotamentul și dăruirea de care a dat dovadă: „Fapta domniei voastre vorbește de la sine și Bunul Dumnezeu nu va lipsi să răsplătească cu bogata Sa milă pe cei „ce iubesc buna podoabă a Casei Sale”. Iar creștinii care se vor îmbiserici în această Biserică al cărei ctitor ați devenit acum, dacă cumva nu va fi fost o ctitorie a familiei domniei voastre, împreună cu clerul vor înălța rugăciuni pentru viața, sănătatea, pacea și iertarea păcatelor celei ce le-a dat acest lăcaș de rugăciune și l-a împodobit cu toate cele de cuviință pentru lauda și mărirea Tatălui ceresc. Din partea noastră rog să primiți odată cu mulțumirile și laudele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, binecuvântări și urări de viață lungă și sănătate!” (Arhivele Olteniei, Dosarul nr. 343, fila 30, recto).

În semn de recunoștință, la propunerea preotului Marghescu, parohul sfântului lăcaș, Arhiepiscopia Craiovei a hotărât prin decizie internă ca sfântul lăcaș „să poarte numele de Biserica „Gheorghe și Polina Vorvoreanu”, cu hramul Sfinții Arhangheli”.

Hramul Bisericii „Sfinții Voievozi” din Baia de Aramă

Tot astăzi, la Baia de Aramă, în biserica închinată Sfinților Voievozi, Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va oficia slujba Sfintei Liturghii, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi.

Ridicată într-un singur an, în zorii veacului al XVIII-lea, Mănăstirea Baia de Aramă a devenit în scurt timp o adevărată vatră de credință și bastion al Ortodoxiei pe plaiuri mehedințene. Astăzi se înscrie pe lista monumentelor istorice.

Mănăstirea sau Schitul Baia de Aramă (apare în documentele vremii sub ambele titulaturi) a dăinuit până la secularizarea din 1863, atunci când, prin hotărâre domnească, a fost transformată în biserică de mir. Mănăstirea și-a început activitatea încă din anul 1703, fiind ctitorită de Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu alături de banul Cornea Brăiloiu și Milco Băieșul la poalele Cornetului, cum reiese din pisanie.

În ședința Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei din data de 29 ianuarie 2008 s-a aprobat reînființarea mănăstirii din orașul Baia de Aramă, ca mănăstire de călugărițe sub jurisdicția Episcopiei Severinului și Strehaiei, urmând a funcționa în cadrul Protoieriei Baia de Aramă.

Biserica cu hramul „Sfinții Voievozi” a vechii mănăstiri din Baia de Aramă, funcțională și astăzi, este din punct de vedere arhitectural specifică stilului brâncovenesc.

Comentarii Facebook


Știri recente