„Să nu te tulburi de cazi în fiecare zi, nici să ieşi din luptă”

Să nu te tulburi de cazi în fiecare zi, nici să ieşi din luptă. Ci stai bărbăteşte şi, cu siguranţă, îngerul care te păzeşte va preţui răbdarea ta. Rana ta este uşor de tămăduit cât este încă proaspătă şi caldă. Dar cele învechite, neîngrijite şi învârtoşate, sunt greu de vindecat şi au nevoie de multă osteneală, de fier, de brici şi de focul ce le însoţeşte pentru vindecare.

(Sf. Ioan Scărarul,Scara dumnezeiescului urcuș, Filocalia vol. al IX-lea, Cuvântul IV, p.152)

Comentarii Facebook


Știri recente