Să credem și să simțim bucuria credinței: Îndemnul Patriarhului în Duminica Tomei

În Duminica Tomei, Patriarhul Daniel și-a deschis predica prin cuvintele „Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut!” (Ioan 20:29).

„Credința în Hristos este un mod de cunoaștere diferit de cunoașterea prin simțuri, prin atingere. Cunoașterea prin simțuri este o cunoaștere limitată. Cunoașterea prin credință este o simțire și o vedere duhovnicească a prezenței și lucrării lui Dumnezeu în lume și în viața fiecărei persoane”, a explicat Patriarhul.

„Fericiți sunt cei care au această capacitate duhovnicească de a vedea prezența lui Dumnezeu dincolo de vederea prin simțuri sau de cunoașterea prin atingere fizică”, a spus Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh a subliniat că prin credință, noi stabilim o relație vie cu Dumnezeu. „Nu o convingere intelectuală că Dumnezeu există undeva în ceruri, ci o legătură vie care se manifestă prin iubire față de Dumnezeu și are ca rezultat în sufletul omului o bucurie binecuvântată de Dumnezeu”.

Bucuria respectivă nu este din lumea aceasta, a spus PF Daniel. „Este o bucurie dăruită de Dumnezeu ca răsplată a credinței.

Pentru a detalia legătura vie dintre om și Dumnezeu prin credință, Patriarhul Daniel a apelat la scrierile Sfântului Apostol Petru. Această legătură se exprimă în primul rând prin rugăciune, prin convorbire cu Hristos și apoi prin împlinirea poruncilor Lui.

„Pe Iisus Hristos îl iubiți, deși nu L-ați văzut niciodată. Credeți în El, deși acum nu-L vedeți. Și crezând, vă bucuraţi cu bucurie negrăită şi preaslăvită, dobândind ca răsplată a credinţei voastre, mântuirea sufletelor”. (I Petru 1:8-9).

„Bucurie mai presus de exprimare, mai presus de cuvinte”, a explicat Părintele Patriarh, „Și preaslăvită. Este o bucurie dăruită de Dumnezeu, bucurie din iubirea Preasfintei Treimi, bucurie din bucuria lui Hristos Cel răstignit, înviat și înălțat întru slavă la ceruri”.

Să credem și să simțim bucuria credinței!

„Duminica de astăzi ne îndeamnă să credem în Hristos cel răstignit și înviat din morți, să ținem legătura cu El prin credință, să ne împărtășim de prezența Lui în biserică prin toate slujbele, dar, în mod deosebit prin Sfintele Taine și mai ales prin Sfânta Taină a Sfintei Euharistii și să simțim bucuria credinței”.

„Omul credincios este un om bucuros, un om care are în sufletul său prezența iubirii milostive a lui Hristos, bucuria și pacea lui Hristos”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Pe acestea El le-a dăruit în prima zi a învierii Sale femeilor mironosițe când le-a zis: „Bucurați-vă” și ucenicilor, când le-a zis: „Pace vouă!”, a detaliat Părintele Patriarh.

Preafericirea Sa a adăugat că „această credință vie și mărturisitoare, aducătoare de pace și de bucurie ne dăruiește încă din lumea aceasta trecătoare arvuna vieții veșnice netrecătoare din împărăția iubirii Preasfintei Treimi care este, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, ‹dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt›”.

„Deci, atât Sfântul Petru, cât și Sfântul Pavel și Sfântul Ioan Evanghelistul ne arată că împărăția lui Dumnezeu este împărăția iubirii milostive dătătoare de pace și bucurie”, a încheiat Patriarhul României.

În Duminica Tomei, 09 mai 2021, Patriarhul Daniel a participat la Sfânta Liturghie în paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe al Reședinței Patriarhale.

©Ziarul Lumina

Foto reprezentativă: arhiva Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente