„Rugăciu­nea şi postul schimbă foamea şi setea fizică în foame şi sete duhovnicească după iubirea lui Dumnezeu”, spune Patriarhul Daniel

Părintele Patriarh Daniel a explicat în Duminica a 4-a din Postul Mare că „rugăciu­nea unită cu postul schimbă foamea şi setea fizică sau trupească a omului în foame şi sete duhovnicească după iubirea lui Dumnezeu”. Omilia a fost rostită în Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Pornind de la textul biblic duminical, Patriarhul a evidenţiat că acesta a fost ales de Biserică spre a fi citit în perioada Postului Mare „pentru a ne întări în credinţă şi a lupta împotriva păcatului, a patimilor egoiste şi a duhurilor rele”.

Iisus Hristos vindecă pe oameni de îndoială, de boală și de nepriceperea duhovnicească

Potrivit Preafericirii Sale, Evanghelia a prezentat în mod sintetic trei mari lucrări săvârşite de Mântuitorul Hristos: „a vindecat de îndoială pe tatăl copilului bolnav, a vindecat pe copil de boală eliberându-l de duhul necurat şi a vindecat pe ucenicii Săi de nepri­cepere duhovnicească privind izgonirea demonilor din om”.

Tatăl copilului lunatic din evanghelie i-a cerut ajutor Domnului Iisus Hristos pentru vindecarea fiului lui, dar a avut în sufletul său o credinţă slabă şi o nădejde firavă. Într-un mod „prompt, mustrător şi totuşi încurajator”, Mântuitorul i-a răspuns că „toate sunt cu putinţă celui ce crede” (Marcu 9:23).

Chiar şi atunci când mustra pe oamenii slabi în credinţă, Iisus rămânea totuşi în starea de iubire faţă de oamenii aflaţi în suferinţă, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

De asemenea, „cuvintele «Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele» arată pe de o parte că tatăl copilului bolnav s-a întărit în credință, pe de altă parte că s-a smerit”, a explicat Patriarhul.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a reflectat asupra legăturii dintre post şi rugăciune şi a  evidenţiat că trebuie să recurgem la acestea „când se cere demonilor să iasă din om”.

Deşi Mântuitorul Hristos a săvârşit această minune a vindecării fiului lunatic, El nu l-a vindecat pentru a Se slăvi pe Sine, ci pentru a-i întări pe oameni. Prin aceasta, a spus Părintele Patriarh, Domnul Hristos a arătat „iubirea Sa milostivă şi vindecătoare”.

Singura nădejde de vindecare este ajutorul lui Dumnezeu

Cu privire la suferinţa tatălui copilului bolnav, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că din evanghelie se poate observa cum „iubirea de tată se identifică în mod intens cu suferinţa copilului bolnav”. Urmare a faptului că demonul mut nu-l lăsa pe copil să vorbească, tatăl devine şi „glasul suferinţei copilului care nu se poate exprima”. El îşi dă seama în cele din urmă că „singura nădejde de vindecare este ajutorul lui Dumnezeu”.

„Vedem grija acestui părinte de a aduce la Hristos pe copilul său pentru vindecare. Acest tată este simbolul tuturor părinţilor care veghează lângă copiii lor bolnavi. După ce epuizează toate medicamentele sau încercările din partea medicilor îşi dau seama că singura nădejde de vindecare este ajutorul lui Dumnezeu şi vin la Hristos, doctorul trupurilor şi al sufletelor. Dacă vin cu credinţă puternică şi cu rugăciune primesc ajutorul lui Hristos”, a spus Preafericirea Sa.

Pe baza pericopei citite, Patriarhul Daniel a făcut o serie de recomandări pentru această perioadă de post şi pocăinţă. Pentru întărirea în credinţă, Preafericirea Sa a îndemnat la „citirea Sfintei Scripturi, a scrierilor sfinţilor”, la participarea intensă la slujbele Bisericii, cât şi la „facerea de bine prin milostenie”.

Întrucât această duminică este dedicată Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre viaţa sfântului şi a încurajat să-i cerem să ne ajute cu rugăciunile sale „să simţim cât de mare este puterea rugăciunii, a postirii şi a pocăinţei şi să continuăm urcuşul duhovnicesc spre Sfintele Paşti”.

La Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului „există o permanentă nevoinţă”

Spre finalul omiliei sale, Patriarhul Daniel a apreciat activităţile desfăşurate la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, unde „există o permanentă nevoinţă” prin slujbele oficiate, dar şi prin proiectele derulate de voluntarii Paraclisului.

Patriarhul a amintit că este vorba de proiectele „Donează sânge. Salvează o viaţă!”, „Sănătate pentru sate”, „Campania de prevenţie şi educaţie pentru sănătate”, precum şi „Campania de Prevenție și depistare a cancerului de col uterin”, fiind cea mai nouă în acest sens.

De asemenea, Părintele Patriarh a menţionat că „prin rugăciune şi prin iubire milostivă arătată faţă de semenii noştri se zideşte în suflet catedrala naţională” în acelaşi timp cu zidirea sa efectivă lângă Paraclisul Catedralei Naţionale. Paraclisul arată „legătura dintre social şi spiritual, între puterea rugăciunii şi puterea faptei bune sau fapta bună izvorâtă din rugăciune, pentru că în rugăciune noi primim iubirea milostivă şi smerită a lui Hristos pe care o arătăm apoi prin fapte bune semenilor noştri”.

La această zidire în suflete contribuie şi Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române prin activităţile tuturor componentelor, a spus Patriarhul Daniel.

Foto Credit: Robert Nicolae / Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente