Revista „Mitropolia Olteniei”

A apărut de curând revista „Mitropolia Olteniei” (numărul 1-4, ianuarie-iunie 2010). Așa cum ne-a obișnuit deja, revista adună în paginile ei studii diverse ce acoperă o arie mare de interes: teologie dogmatică, istorie bisericească, istoria religiilor, drept canonic, problematica contemporană, prezentări editoriale.

Înaltpreasfințitul Părinte prof. univ. dr. Irineu Popa se ocupă de hristologia ortodoxă așa cum s-a cristalizat după Sinodul V Ecumenic, accentuând contribuția Sfântului Sofronie al Ierusalimului, care este „nu numai mărturisitorul adevărului credinței, ci și Sfântul cinstit în sens teologic, iar opera lui se bucură de o recunoaștere eclesială unanimă”. Pr. prof. univ. dr. Sorin Cosma analizează importanța darurilor Duhului Sfânt pentru lumea postmodernă, care, „prin secularismul pe care îl promovează ca detașare de viața și lucrarea Duhului, experimentează tragic atentatul omului la adresa propriei vieți”.

Tot în domeniul dogmaticii se încadrează și studiile pr. asist. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, cu referire la gândirea pr. Dumitru Stăniloae, și studiul diac. prep. univ. drd. Florin Toader Tomoioagă, despre opera Sfântului Atanasie cel Mare.

Cu referire la momentele semnificative din istoria Mitropoliei Olteniei, se recomandă analiza pr. prof. univ. dr. Nicu Dumitrașcu asupra contribuției mitropolitului Nestor, în legătură cu monahismul de obște așa cum se găsește în opera Sfântului Vasile cel Mare.

Problemele de actualitate sunt tratate în studiul lect. univ. dr. Gelu Călina despre individ, toleranță și religie, precum și în cel al asist. univ. drd. Corneliu-Dragoș Bălan despre locul pe care îl ocupă Iisus Hristos în viața omului contemporan.

Într-o frumoasă ținută academică, revista ‘Mitropolia Olteniei’ reușește, număr de număr, să atragă atenția celor interesați de publicații serioase.

Comentarii Facebook


Știri recente