Reprezentanții Bisericilor Ortodoxe s-au întâlnit la Paris pentru consultări

Reprezentantii Bisericilor Ortodoxe la Paris

La inițiativa Patriarhiei Ecumenice, reprezentanții mai multor Biserici Ortodoxe s-au întâlnit la Paris pentru consultări legate de participarea la Adunarea Generală a Conferinței Bisericilor Europene care va avea loc în Novi Sad, în perioada 31 mai – 7 iunie 2018.

Printre participanți s-au numărat Mitropolitul Emmanuel al Franței (Patriarhia Ecumenică), Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale (Patriarhia Română), Mitropolitul Gabriel de Nea Ionia (Biserica Greciei), precum și alți reprezentanți ortodocși.

La finalul întâlnirii a fost emis un comunicat de presă, redat în continuare în traducere în limba română.


Comunicat al consultării interortodoxe a Bisericilor Ortodoxe participante la Adunarea Generală a Conferinței Bisericilor Europene 2018 „Vei fi martorul meu”, Novi Sad, Serbia

Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui. (Ioan 20:31)

Christ in Risen! Le Christ Ressuscité! Christos Anesti! Hristos Voskrese! Hristos a înviat!

În lumina perioadei pascale, în data de 19 aprilie 2018, reprezentanții Bisericilor Ortodoxe ai Patriarhiei Ecumenice, Bisericii Ortodoxe Sârbe, Bisericii Ortodoxe Române, Bisericii Ciprului, Bisericii Greciei, Bisericii Ortodoxe Poloneze și ai Bisericii Ortodoxe Finlandeze s-au întâlnit la Mitropolia Franței (Patriarhia Ecumenică) din Paris.

Consultarea a inclus informarea și schimbul de opinii în perspectiva viitoarei Adunări Generale CEC ce va avea loc în perioada 31 mai – 7 iunie 2018 la Novi Sad, Serbia.

Adunarea va fi găzduită de Biserica Ortodoxă Sârbă și de alte biserici protestante minoritare din Serbia.

Introducerea în tema generală a Adunării CEC din Novi Sad „Vei fi martorul meu” a fost făcută de Înaltpreasfințitul Părinte Emmanuel al Franței, vicepreședintele Conferinței Bisericilor Europene și de dna Katerina Tsavadaridou, unul dintre membrii ortodocși ai Comitetului de Planificare a Adunării.

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe au analizat programul curent dedicat dreptății, mărturisirii și ospitalității.

Tema centrală a Adunării este dezbaterea privind viitorul Europei, ceea ce va contribui la definirea obiectivelor politice ale activității organizației în următorii 5 ani.

Reprezentanții s-au informat despre modificările legale așteptate la actualul statut de funcționare CEC, care trebuie să fie corelat cu legea belgiană privind asociațiile internaționale non-profit.

Reprezentanții ortodocși au subliniat importanța ca vocea comună a ortodocșilor să fie auzită la Adunarea CEC, întrucât Bisericile Ortodoxe constituie 25% din membrii CEC.

Temele care au fost puse pe masă și discutate au fost: refugiații și migrația, ecologia și schimbările climatice, problemele sociale, libertatea religioasă sau credința, bioetica etc.

Grija pentru persoana umană, demnitatea umană și protejarea drepturilor omului pentru refugiați și migranți rămâne problema centrală a Bisericilor Ortodoxe, precum și activitatea desfășurată în procesul de integrare.

Din partea Bisericii Greciei, Mitropolitul Gabriel a subliniat nevoia sprijinirii migranților, refugiaților și celor care solicită azil astfel încât să își găsească identitatea în noua realitate, precum și importantul rol al pastorației ortodoxe ca un context de bază pentru susținerea personalității umane.

Bisericile oferă societății o slujire imensă pentru diminuarea rasismului și xenofobiei, întrucât asigură asistență legală și practică oamenilor și copiilor în nevoie.

Reprezentanții au subliniat importanța lucrării ecumenice de a continua susținerea politică și legală a protecției demnității umane înaintea instituțiilor europene. A fost exprimat sprijinul pentru continuarea dialogului teologic actual.

Coordonatorul local al Adunării CEC, dl Danilo Mihajlovic, din Eparhia de Backa a Bisericii Ortodoxe Sârbe, a oferit informații actuale despre problemele locale iar Pr. Miodrag Andric, membru ortodox local al Comitetului pentru Cult, a susținut un referat cu privire la activitatea desfășurată până în prezent în raport cu activitățile cultice prevăzute pentru zilele Adunării CEC și cu studiile biblice.

Reprezentanții și-au exprimat recunoștința față de Înaltpreasfințitul Părinte Emmanuel al Franței și față de Patriarhia Ecumenică pentru convocarea acestei întâlniri și aprecierea față de Biserica Ortodoxă Sârbă pentru găzduirea viitoarei Adunări Generale.

Foto: Mitropolia Greacă a Franței

Comentarii Facebook


Știri recente