PS Varlaam la hramul bisericii Sf. Vasile – Victoria: A fi creştin este un mod de viaţă ce presupune împlinirea poruncilor lui Hristos

Hram Sf Vasile Victoria (6)

Prezent la hramul lăcaşului de cult de pe Calea Victoriei, PS Varlaam Ploieşteanul le-a vorbit credincioşilor despre ce implică purtarea numelui de creştin. A fi creştin nu este doar un lucru înscris în certificatul nostru de botez, ci este un mod de viaţă pe care în mod liber ni-l asumăm.

Preasfinţia Sa a explicat că această calitate presupune multe osteneli duhovniceşti şi înseamnă să împlinim în viaţa noastră de zi cu zi evanghelia Mântuitorului Hristos, cultivarea virtuţilor şi ferirea de păcat şi patimi.

Cuvintele au fost rostite de Episcopul vicar patriarhal astăzi, 14 septembrie, în lăcaşul de cult ce datează din anul 1804.

În cuvântul său, Episcopul vicar patriarhal a amintit de prefigurarea Sfintei Cruci în perioada din Vechiul Testament atunci când Moise a ridicat, la poruncă divină, şarpele de aramă în pustiu.

Dacă cei din Legea Veche se vindecau de muşcătura şerpilor veninoşi (privind la acel şarpe de aramă – n.r.), a spus ierarhul, prin crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos noi ne vindecăm de muşcăturile cele duhovniceşti ale şarpelui celui înţelegător, cum este numit diavolul în cântările noastre bisericeşti.

Delegatul Patriarhului României la eveniment a explicat tuturor faptul că prin răstignirea Mântuitorului, Sfânta Cruce a fost transformată din instrument de tortură în armă duhovnicească, devenind cel mai de preţ lucru pentru noi credincioşii ortodocşi, deoarece este tronul şi altarul de jertfă al Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Ea este una din armele pe care Hristos le lasă Bisericii şi fiecărui creştin în parte în lupta cu forţele întunericului şi ale răutăţii, cu patimile şi cu păcatul. Să ne folosim de această armă, a îndemnat Preasfinţia Sa, cinstindu-o cum se cuvine, însemnându-ne casele în care locuim, purtându-o la gât, însemnându-ne cu acest semn la începutul şi sfârşitul lucrului, dimineaţa când ne trezim din somn, seara la culcare şi în orice moment al vieţii noastre.

În predica sa, PS Părinte Varlaam a făcut referire la diferitele descoperiri arheologice de pe teritoriul ţării noastre care cuprind semnul Sfintei Cruci, ceea ce evidenţiază faptul că civilizaţia românească se află sub auspiciile acestui semn mântuitor.

Prin prezenţa crucii în toate elementele vieţii casnice de zi cu zi, românii au arătat că deasupra vieţii lor stăpâneşte Dumnezeu, stăpâneşte Mântuitorul Iisus Hristos şi viaţa lor se desfăşoară, de la naştere până la mormânt, sub semnul Sfintei Cruci ca expresie a nădejdii noastre în Învierea de obşte şi viaţa veşnică, dar şi ca semn al identităţii noastre creştine.

Cu prilejul hramului a fost adusă în pelerinaj icoana Maicii Domnului Prodromiţa de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Icoana este o replică fidelă a celei din Muntele Athos de la Schitul Prodromu.


Campaniile „Donează sânge! Salvează o viață” și „Sănătate pentru Sate”


Preasfinţia Sa a evidenţiat activităţile filantropice pe care voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului le desfăşoară şi importanţa acestor activităţi pentru societatea contemporană. Ierarhul a făcut referire la campaniile Donează sânge, salvează o viaţă! prin intermediul căreia au fost recoltate peste 7 tone de sânge în ultimii ani. O altă campanie evidenţiată de PS Părinte Varlaam a fost Sănătate pentru sate dedicată persoanelor aflate într-o situaţie financiară delicată care nu au acces la servicii medicale.

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a vorbit despre proiectul Catedralei Mântuirii Neamului despre care a spus că este cel mai important simbol naţional ridicat în ultimul secol şi a evidenţiat că nu există un monument mai important dedicat izbăvirii neamului din înstrăinare.

Răspunsurile liturgice de la Sfânta Liturghie sunt date de Corul de copii şi tineret „Symbol” al Patriarhiei Române.

Parohia bucureşteană „Sfântul Vasile cel Mare” – Victoria şi-a sărbătorit unul din hramuri în ziua Înălţării Sfintei Cruci. Cu acest prilej, în perioada 10-14 septembrie au fost organizate mai multe manifestări culturale şi religioase. Anul acesta credincioşii care au participat la sfintele slujbe au putut aduce cinstire icoanei Maicii Domnului Prodromiţa de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

În ajunul sărbătorii, ieri, pe străzile Capitalei a avut loc procesiunea intitulată Calea Sfintei Cruci, scară către cer!, iar duminica trecută a fost organizată conferința cu tema Sfintele icoane și bisericile dărâmate din București în perioada comunistă.

Foto credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente

Factbox: Îmbătrânirea demografică în România

Sociologii şi demografii definesc îmbătrânirea demografică drept creşterea ponderii persoanelor vârstnice – de peste 65 de ani – în cadrul efectivului total al populaţiei studiate, în detrimentul celorlalte categorii de vârstă – tinerii şi adulţii,…